Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Nowe produkty szkoleniowe

Nowe produkty szkoleniowe

11.08.2021
Nowe produkty szkoleniowe

Wychodząc naprzeciw stawianym nam oczekiwaniom w tym półroczu przygotowaliśmy dla Państwa nowe tematy szkoleniowe:

  • VDA 5 - analiza systemów pomiarowych wg wymagań VDA – na szkoleniu uczestnik zapozna się z wymaganiami dotyczącymi metod oceny zdolności i kwalifikacji systemów pomiarowych oraz systemów kontroli alternatywnej („atrybutowej”), wg podręcznika „Quality Management in the Automotive Industry. Capability of Measurement Processes”, VDA 5, July 2011 oraz zdobędzie umiejętności praktycznego wykorzystania i interpretacji wyników kwalifikacji systemów pomiarowych/systemów kontroli alternatywnej, według VDA 5.
  • Wymagania specjalne klienta TESLA MOTORS INC. - celem szkolenia jest uzyskanie informacji o wymaganiach klienta we wszystkich fazach projektu (od kwotacji do rekwalifikacji), zdobycie wiedzy nt. wymagań dotyczących prowadzenia projektów wg wymagań TESLA. Na szkoleniu uczestnik uzyska informacje na temat dokumentów raportowanych w poszczególnych fazach projektowych oraz świadomość odnośnie technik raportowania w projekcie.
  • Prognozowanie statystyczne w analizach rynkowych z użyciem programu Minitab - na szkoleniu Uczestnik pozna metody statystyczne służące do prognozowania przebiegu procesów (sprzedażowych, zakupowych, logistycznych, itp.) na podstawie ich historii, zdobędzie wiedzę na temat praktycznego wykorzystania metod analizy regresji i analiz szeregów czasowych w prognozowaniu, uzyska umiejętności praktycznego wykorzystania metod statystycznych w prognozowaniu z wykorzystaniem środowiska MINITAB (wybór metody, obliczenia, interpretacja wyników).
  • Zarządzanie projektem wg Agile – podczas szkolenia Uczestnik zapozna się ze sposobami zarządzania projektami (krótka charakterystyka, kiedy stosować) oraz manifestem Agile. Zostanie przybliżony cykl życia projektów Agile oraz charakterystyka zespołu projektowego.
  • Analiza raportów pomiarowych 3D - celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prezentacji wyników pomiarowych geometrii części, w odniesieniu do dokumentacji technicznej wyrobów i nabycie umiejętności analizowania raportów pomiarowych 3D, generowanych przez urządzenia współrzędnościowe, takie jak Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP/CMM) oraz urządzenia skanujące powierzchnię detali, w szczególności pod kątem analizy zgodności geometrii wyrobów z wymaganiami, a także rozwiązywania problemów jakościowych i definiowania niezbędnych korekt procesów i narzędzi.
  • Balansowanie linii produkcyjnych metodą chronometrażu – na szkoleniu prowadzący przekaże wiedzę i metody na temat zwiększania efektywności produkcji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zarządzania procesem produkcyjnym z perspektywy równego obciążenia operatorów oraz poznają metody kolejkowania i balansowania linii montażowych metodą pomiaru chronometrażowego.
  • Shopfloor Management – Wizualizacja zarządzania w obszarach produkcji – na szkoleniu zostanie przedstawiony standard wizualizacji zarządzania przez team liderów i kierowników w ich obszarach produkcji oraz wiedza dotycząca narzędzi wizualizacji zarządzania. Uczestnik pozna struktury funkcji w obszarze, odpowiedzialnej za poprawę bezpieczeństwa, rozmieszczeniem kosztów i strat, organizacji miejsca pracy, ukierunkowanej poprawy i realizacji projektów.

Zapraszamy do zapisów! 

Podobne w kategorii