Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
OPBP

Odpowiedzialność za produkt - Bezpieczeństwo produktu

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

 • Omówienie metod systemu oceny zgodności i analizy ryzyka dla wyrobów wprowadzanych do obrotu na terytorium UE wg dyrektyw Unii Europejskiej oraz polskich aktów prawnych,
 • bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej,
 • oznakowanie zgodności CE,
 • wymagania dla producentów i importerów,
 • kryteria skutecznej oceny zgodności prowadzonej samodzielnie przez producenta oraz z udziałem strony trzeciej,
 • zasady oceny, powiązania z odpowiednimi aktami prawnymi RP i dyrektywami UE,
 • domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi,
 • odpowiedzialnośc za produkt w świetle obowiązującego prawa.

Symbol szkolenia

OPBP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT:

 • wymagania przemysłu motoryzacyjnego dotyczące zagadnień odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwo produktu,
 • akty prawne prawa europejskiego,
 • charakter odpowiedzialności oraz przesłanki wyłączające odpowiedzialność,
 • definicja produktu oraz wymagany poziom bezpieczeństwa produktu
 • podmioty odpowiedzialne i ograniczenie odpowiedzialności,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku śmierci,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku uszkodzenia ciała,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza poprzez wypłatę renty,
 • zadośćuczynienie,
 • przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń,
 • brak możliwości wyłączenia odpowiedzialności.
2. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:
 • ogólne zasady bezpieczeństwa,
 • obowiązki pośrednika i producenta,
 • obowiązek przekazania informacji o niebezpiecznych produktach właściwym organom państwowym,
 • RAPEX – system szybkiego ostrzegania,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • akcja nawrotowa.
 3. INNE UREGULOWANIA:
 • odpowiedzialność prawna za produkt i bezpieczeństwo produktu w USA.

Korzyści dla uczestnika

 • Uzyskanie umiejętności przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu,
 • poszerzenie wiedzy i świadomości odpowiedzialności za wyrób,
 • poznanie metodyki  i drogi dochodzenia do oznakowania wyrobu symbolem CE,
 • spełnienie oczekiwań swoich odbiorców pod kątem zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.

Metodyka

Wykład połączony z ćwiczeniami.

Adresaci

 • przedstawiciele producentów i importerów,
 • specjaliści ds. systemów zarządzania jakością,
 • pracownicy działów konstrukcji,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców materiałów / komponentów,
 • liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości,
 • osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów jakości, audytorzy wewnętrzni,
 • pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa wyrobu.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania