.

Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA

Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA

Każdy kierowca chciałby uniknąć sytuacji, kiedy w drodze pojazd odmawia posłuszeństwa.

Producent części otrzymuje tylko wycinek informacji o reklamacjach jakie są zgłaszane globalnie i na tej podstawie określa sytuację w zakresie wad na rynku.

Normalna droga stosowana w konkretnym przypadku zgłoszonej wady to weryfikacja wady, analiza przyczyny źródłoweji działania.

Szkopuł w tym, że duży udział stanowią reklamacje rynkowe, gdzie analiza nie prowadzi do potwierdzenia wady! Konsekwencją są nieuzasadnione koszty gwarancyjne, czas i aktywność poświęcone na obsługę logistyczną i przeprowadzone analizy. Sytuację taką opisuje proces NTF (No Trouble Found) gdzie uwaga jest przeniesiona z pojedynczej części na analizę problemu poprzez zebranie danych, testy i ocenę procesu.

vda-ffa

Wraz ze wzrostem części elektronicznych w pojazdach, proces NTF uwzględnia oprogramowanie i funkcje diagnostyczne.

Droga do redukcji kosztów gwarancyjnych prowadzi przez proces rozwoju nowych pojazdów, który wymaga szybkich i wiarygodnych analiz w fazie uruchamiania, aby uniknąć wad koncepcyjnych i funkcjonalnych.

Celem drugiej edycji VDA FFA z listopada 2018 jest konsekwentne wdrożenie wszechstronnej analizy wad z rynku w całym łańcuchu dostaw.

Szczególna uwaga jest poświęcona sytuacjom, kiedy wada nie jest potwierdzona w procesie analizy części. Wymagane jest ustanowienie interfejsów pomiędzy klientem a dostawcą dla kontrolowane wymiany informacji. Wydajność działań ma zapewnić stałe monitorowanie w oparciu o proces stałego doskonalenia – CIP i wymagane/ zalecane wskaźniki.

W grupie wskaźników zalecanych znajdziemy m. in:

 • udział wad w testach standardowych/ pod obciążeniem
 • procent uszkodzeń pod obciążeniem
 • udział części NOK w testach standardowych do części NOK z eksploatacji

Aktualny podręcznik ma zintegrowaną zawartość w zakresie FFA Audit. Procedura i ocena są realizowane zgodnie z wymaganiami VDA 6.3 z ratingiem A/B/C.

Oceniane elementy procesowe to:

 • organizacja
 • planowanie analizy wad z rynku
 • realizacja analizy wad z rynku
 • analiza części
 • proces NTF
 • analiza problemu
 • proces rozwiązywania problemu

Do każdego zagadnienia i pytania znajdziemy minimalne wymagania właściwe do oceny oraz przykłady wdrożenia z odniesieniami do punktów podręcznika VDA FFA. Audit może być realizowany w oparciu o aplikację VDA 6.3-Analysis Tool - Field Failure Analysis z zapisaniem wyników poszczególnych pytań, możliwością wygenerowania raportu, obserwacji auditowych i planu działań. Osoby, które szukają dodatkowych informacji, znajdą matrycę powiązań z dokumentami VDA/ IATF/ AIAG zapraszam do udziału, w celu doskonalenia kompetencji w zakresie:

 • Poszukiwanie przyczyny źródłowej problemu, z uwzględnieniem tej, która nie może być wykryta
  w ramach analizy części (NTF No Trouble Found)
 • Definiowanie wskaźników KPI ‘s, wymiany informacji, monitorowania i zapewnienia procesu stałego doskonalenia
 • Wymagania stawiane dla realizacji auditu FFA z wykorzystaniem aplikacji.

 

Powiązane szkolenia:

 1. Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA - szkolenie online
 2. Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA