Cele szkolenia

• Zrozumienie roli jaką pełni w organizacji rysunek techniczny wyrobu.
• Poznanie podstawowych zasad analizy rysunku technicznego.
• Poznanie wybranych, najbardziej powszechnych norm ISO/GPS.
• Poznanie podstawowych zasad odczytywania widoków, rzutów, przekrojów, wymiarów i tolerancji.
• Poznanie znaczenia rysunku technicznego na różnych etapach projektowania i produkcji.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

ART-P

Program i ćwiczenia

1. Źródła informacji dotyczące tematyki szkolenia.
2. Przegląd norm.
3. Dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych.
4. Rysunek idealny czyli jaki.
5. Rysunek jako opis wymagań Twojego Klienta lub Dostawcy.
6. Liczba wymiarów na rysunku technicznym.
7. Warstwy rysunku technicznego i ich znaczenie.
8. Konsekwencje integralności norm przywołanych na rysunku.
9. Rysunek a model 3D.
10. Zasady analizy rysunków technicznych oraz najczęściej popełniane w analizie błędy.
11. Znaczenie poprawnej komunikacji i rola pracy zespołowej w analizie rysunków.
12. Rodzaje linii i ich znaczenie.
13. Rzutowanie europejskie i amerykańskie.
14. Przekroje.
15. Rodzaje wymiarów.
16. Rodzaje tolerancji.
17. Tolerancje geometryczne – podstawy.
18. Bazowanie i jego znaczenie.
19. Rysunek techniczny w kontakcie Dostawca – Klient.
20. Reklamacje i negocjacje z rysunkiem technicznym.
21. Rysunek a koszty wyrobu.
22.Podsumowanie.Ćwiczenia i przykłady:

 • Dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych (burza mózgów).
 • Rysunek idealny czyli jaki (burza mózgów).
 • Ustalanie właściwej kolejności analizy dla rysunku odlewu ze stopu MgAl (ćwiczenie w grupach).
 • Od kogo się dowiem? Przypisywanie pytań do osób w Twojej organizacji, od których się dowiesz (ćwiczenie w grupach).
 • Reklamacje z użyciem rysunku technicznego.

Adresaci

 • kontrola jakości,
 • kontrola dostaw,
 • pracownicy sprzedaży,racownicy sprzedaży,
 • pracownicy zakupów,
 • pracownicy marketingu,
 • doradcy techniczni,
 • handlowcy,
 • technicy jakości o małym doświadczeniu,
 • liderzy projektów,
 • audytorzy produktu,
 • kierownicy zmianowi i brygadziści,
 • osoby bez wykształcenia technicznego.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Jakie znaczenie w jego pracy odgrywa rysunek techniczny wyrobu.
 • Jak skutecznie pracować z rysunkiem technicznym.
 • Jakie są podstawowe zasady analizy rysunków.

Uczestnik nauczy się:

 • Analizować rysunki w optymalnej kolejności.
 • Pracować z rysunkiem zespołowo.
 • Szukać pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące wyrobów.
 • Pracować z podstawowymi normami.

Metodyka

?

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek