Cele szkolenia

 • nabycie umiejętności zarządzania nowymi projektami według metodyki APQP (Zaawansowane planowanie jakości wyrobu),
 • uświadomienie podejścia procesowego nakierowanego na klienta,
 • nabycie umiejętności sporządzania planu jakości, planu kontroli.
 • poznanie użytecznych technik i narzędzi stosowanych w branży motoryzacyjnej niezbędnych do uzyskania akceptacji wyrobu przez klienta.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

40%

Symbol szkolenia

APQP

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie do zaawansowanego planowania jakości w różnych branżach.
2. Podstawy planowania jakości nowych produktów.
3. Sekwencja działań przy wdrażaniu nowych wyrobów:

 • planowanie projektu,
 • projektowanie wyrobu,
 • projektowanie procesu,
 • walidacja produktu i procesu,
 • produkcja i sprzężenie zwrotne.

4. Omówienie technik i analiz wykonywanych w trakcie procesu APQP:

 • ocena wykonalności – omówienie,
 • FMEA – krótkie omówienie,
 • flow chart procesu – omówienie i ćwiczenie,
 • Control Plan – omówienie i ćwiczenie,
 • MSA – krótkie omówienie i ćwiczenie dla GR&R,
 • badanie zdolności procesu – krótkie omówienie i ćwiczenie,
 • PPAP – krótkie omówienie.

5. Analiza list kontrolnych tzw. checklist stosowanych na poszczególnych etapach APQP.
6. Krótkie omówienie terminów i sugerowanych technik analitycznych:

 • benchmarking,
 • diagram przyczyn i skutków,
 • characteristics matrix,
 • CPM,
 • DOE,
 • DFM/DFA,
 • QFD,
 • mistake proofing.

7. Realizacja wyrobu w oparciu o rozeznanie wymagań i klienta.
8. Analiza procedury wdrażania nowych projektów według APQP.
9. Podsumowanie szkolenia.​

Adresaci

 • technolodzy,
 • konstruktorzy,
 • inżynierowie jakości,
 • łłaściciele procesów,
 • kierownictwo.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu Uczestnik będzie:

 • potrafił zarządzać nowymi projektami według metodyki APQP,
 • potrafił sporządzić plan jakości i plan kontroli,
 • znał zasady stosowania i przygotowywania checklist dla poszczególnych etapów APQP,
 • znał wybrane techniki i narzędzia jakościowe stosowane w branży motoryzacyjnej niezbędnych do uzyskania akceptacji wyrobu przez klienta.

Zastosowanie

Profesjonalne zarządzanie projektami wdrożeniowymi nowych wyrobów do produkcji seryjnej zgodnie z metodologią APQP zaczęto pod koniec lat 80-tych stosować w przemyśle motoryzacyjnym i lotnictwie.

Obecnie APQP stosuje się również w innych branżach.

Od lat optymalizowane procedury i narzędzia APQP dają każdej firmie produkcyjnej dobrze opisany zestaw dobrych praktyk, dzięki którym można minimalizować ryzyko błędów i kosztów złej jakości przy wdrażaniu nowych wyrobów wg sprawdzonych standardów.

Opinie uczestników

21-22.02.2019 r. "Bardzo dobre prowadzenie szkolenia z przykładami. Wyczerpujące odpowiedzi."
21-22.02.2019 r. "Świetna atmosfera. Tematy przedstawione w sposób jasny i klarowny."
10-11.12.2018 r. "Duże doświadczenie prowadzącego szkolenie."
30.08.2018 r. "Szczegółowe odpowiedzi na pytania, nawet te wybiegające poza harmonogram szkolenia, kreatywnego szkolenia."
09-10.07.2018 r. "Wybór trenera - osoba, która ma doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych kwestii - bardzo dobry pomysł. Możliwość konsultacji po szkoleniu."
11-12.06.2018 r. "Ciekawa forma szkolenia, przyjemne ćwiczenia, świetna atmosfera na szkoleniu, dużo przykładów praktycznych."
10-11.05.2018 r. "Dużo przykładów z praktyki, wysoka komunikatywność, zrozumiałość przekazu, nakłanianie do logicznego myślenia a nie trzymania się schematów."
10-11.05.2018 r. "Szkolenie przeprowadzone przez specjalistę. Duża ilość ćwiczeń. Możliwość analizy firmowych druków i poprawności ich wykonania."
07-08.08.2017 r. "Szkolenie otwiera oczy na rzeczy, które wykonuje się na co dzień w swojej pracy. Nadaje sens i klarowność. Daje możliwości by praca była bardziej efektywna. Zwiększa wiedzę, którą dzielisz się w pracy ze współpracownikami oraz w kontakcie z Klientem. Dziękuję."
07-08.08.2017 r. "Rzeczowe szkolenie mocno zorientowane na temat APQP. Prowadzący skłania do myślenia oraz pokazuje realne sytuacje zawodowe. Duża część pomysłów będziemy starać się zaimplementować w naszym zakładzie pracy."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek