Ilustracja szkolenia: Budowanie i wizualizacja wskaźników wydajnościowych z uwzględnieniem OEE

Budowanie i wizualizacja wskaźników wydajnościowych z uwzględnieniem OEE

Cele szkolenia

 • ​Szkolenie warsztatowe oparte o symulację linii produkcyjnej. 
 • Praktyczne opisanie procesu na podstawie mapy. 
 • Kluczowe wskaźniki wydajności.
 • KPI i mierniki procesów.   
 • LPI – Line Performance Improvement.   
 • Poprawa wskaźników efektywności linii produkcyjnych.   
 • Opracowanie wzorca Tablic Wizualizacji wskaźników dla poszczególnych obszarów.   
 • Wskaźniki TPM.   
 • Wskaźnik OEE.   
 • Warsztaty OEE.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

OEE-KPI

Program i ćwiczenia

1. Praktyczne opisanie procesu na podstawie mapy:

 • Zależności pomiędzy komórkami produkcyjnymi i decyzyjnymi.
 • Wymagania wejścia i wyjścia.
 • Określenie przepływu informacji, wejście i wyjście.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności.
 • Granice procesów.

2. Wskaźniki i mierniki procesów. Best practice:

 • Opracowanie własnych wskaźników i mierników zgodnych z celami Firmy.
 • Sposób zbierania i interpretacji danych.
 • Zakreszadań i odpowiedzialności.

3. Opracowanie wzorca Tablic Wizualizacji wskaźników dla poszczególnych obszarów:

 • Zakres tematyczny.
 • Wielkość, układ, konfiguracja.
 • Sposoby raportowania.
 • Zakreszadań i odpowiedzialnościza aktualność danych.

4. Poprawa wskaźników efektywności linii produkcyjnych:

 • Zbieranie danych i ocena zjawisk.
 • Poszukiwanie wąskich gardeł.
 • Poprawa produktywności, a wąskie gardła.
 • Wybór rozwiązań likwidujących wąskie gardła.

5. Wskaźniki TPM:

 • Właściwy dobór wskaźników.
 • Jakie wskaźniki można zastosować.
 • Raporty efektywności TPM.
 • Jak optymalizować procesy produkcyjne w oparciu o wskaźniki TPM.
 • Niezawodność (reliability).
 • Łatwość utrzymania (maintainability).
 • Zdolność wsparcia (supportability).
 • Dostępność (availability).

6. Wskaźnik OEE:

 • Definicja wskaźnika OEE.
 • Czynniki wpływające na wartość OEE.
 • Obliczanie wskaźnika OEE.
 • Kroki wdrażania OEE.
 • Efekty z wdrożenia OEE.
 • Wersje OEE.

Adresaci

 • Średni i wyższy szczebel zarządzania, kierownicy zmian.
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji.
 • Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie.
 • Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych.
 • Kierownicy działów technicznych i produkcyjnych.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Jak określić przepływ informacji wejście/wyjście procesu.
 • Jak opisać proces aby go zrozumieć.
 • Jak opracowywać własne wskaźniki zbieżne z celami firmy.
 • Jak opracować tablice wizualizacji wskaźników.
 • Jak znajdywać wąskie gardła w procesie.
 • Jak prawidłowo liczyć OEE.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Poprawa organizacji i podniesienie wizerunku firmy.Zwiększenie produktywności bez odpowiednią komunikację i wizualizację wskaźników wydajnościowych.Standaryzacja i systematyka w działaniu wszystkich pracowników firmy.Ustandaryzowane monitorowanie i obiektywne porównywanie poszczególnych linii produkcyjnych i maszyn dzięki ujednoliconemu liczeniu wskaźnika OEE.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek