Ilustracja szkolenia: CSR-GM_Specyficzne wymagania klienta General Motors - szkolenie online

CSR-GM_Specyficzne wymagania klienta General Motors - szkolenie online

Cele szkolenia

  • Zapoznanie Uczestników szkolenia ze specyficznymi wymaganiami klienta – grupy General Motors jakie obowiązują w przemyśle motoryzacyjnym oraz powiązanie tych wymagań ze standardami IATF 16 949:2016.
  • Zaprezentowanie oczekiwań OEM w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą.
Dostępna wersja stacjonarna - CSR-GM

Termin i miejsce

Czas trwania

2 dni po 8 godz.

Symbol szkolenia

CSR-GM-ONL

Program i ćwiczenia

 

1.       Manual GM Customer Specifics - IATF 16949:2016


2.       GM 1927 – Global Supplier Quality Manual – podręcznik dla dostawców GM ( procedury ogólne GPs)


3.       Procedury GM/GP wpisane w specyficzne wymagania klienta M 1927 – Global Supplier Quality Manual – podręcznik dla dostawców GM


- GM 1927/43 – Launch Manual.  Przegląd załączników Global Supplier Quality Manual. Przegląd Supplier Launch Audit


- GP-5 - Supplier Quality Processes and Measurements Procedure


- GMW 15049 - Key Characteristic Designation System Process


- GP-11 – General Procedure for pre-production/prototype parts


4.  PPAP –podejście GM w zatwierdzeniu procesu i produktu na podstawie wymagań PPAP AIAG fourth edition.
Fazy PPAP według General Motors


5.    GM1927-30 – Build In Quality Suppliers BIQS 1-29 - zasady kalibracji, omówienie wymagań modułów BIQS (od 1 do 29).  Wskaźniki i poziomy BIQS. Powiązanie z QSB +.


6. Powiązanie wymagań GM ze standardami CQI 20, CQI 8, CQI – audyty  i wymagania dla procesów specjalnych


 


Ćwiczenia:


·         Rozpisanie faz nowego uruchomienia w kontekście GM 1927, GM 1927


·         GP-11 – General Procedure for pre-production/prototype parts – ćwiczenia w grupach


·         GP-5 - Supplier Quality Processes and Measurements Procedure – ćwiczenie w grupach


·         Dokumentacja PPAP - prezentacja i omówienie kluczowych dokumentów przedłożenia i zasad przedłożenia , wypełnienie PSW i kluczowych dokumentów – ćwiczenia w grupach


·         Case Study – krótkie ćwiczenia z kluczowych elementów BIQS:  BIQS-3 – PFMEA, BIQS-4 – PFMEAs – Risk Reduction & Annual Review, BIQS-9 – Team Problem Solving Process BIQS-12- Process Change Control, BIQS-13- Verification Station (Final Inspection/CARE / GP12) BIQS-20- Process Control Plan Implemented, BIQS-21- Process Capability Review


 

Adresaci

 

·     Inżynierowie/specjaliści współpracujący bezpośrednio z OEM - GM


·     Inżynierowie/specjaliści jakości odpowiedzialni za dostawców Tier 1, 2, 3…Tier n


·     Liderzy/koordynatorzy projektów

Korzyści dla uczestnika

   Uczestnik podczas szkolenia pozna:


·     aktualne wymagania GM dla kooperantów w całym łańcuchu dostaw


·     aktualne standardy oraz wymagania dla nowych uruchomień


·     wymagania GM1927-30 – Build In Quality Suppliers BIQS 1-29


 


Uczestnik podczas szkolenia nauczy się:


·     rozpoznawania i rozpisania faz nowego uruchomienia w kontekście GM 1927, GM 1927


·     poprawnego wypełniania kluczowych dokumentów GP-11, GP-5, PPAP i PSW


·     poruszania się po wybranych aplikacjach portalu klienta.

Opinie uczestników

Szkolenie przeprowadzone przez Pana Mariusza zostało zrealizowane w sposób rzeczowy i merytoryczny i bardzo interesujący.
Trener tłumaczył angielskie skróty, posługiwał się polską i angielską nazwą poszczególnych narzędzi, Wspaniała wiedza trenera, sposób przedstawiania materiału.
Niesamowita wiedza, doświadczenie i spokojny głos prowadzącego.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.


Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.