Cele szkolenia

 • Przedstawienie roli Menedżera Jakości w organizacji jako osoby łączącej w sobie obszary związane z wiedzą techniczną, wiedzą branżową i procesową, ale również obszary dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii. 
 • Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich wymienionych obszarów przez pryzmat Zarządzania Jakością i jego wpływu na biznes wraz z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w codziennej pracy. 
 • Szkolenie opiera się na przedstawieniu praktycznych aspektów wykorzystania tej wiedzy popartych dotychczasowymi osiągnieciami naukowymi.
Dostępna wersja ON-LINE - MJ-ONL!

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

55%

Symbol szkolenia

MJ

Program i ćwiczenia

I dzień:
Moduł A (QUALITY) – Rozwój Jakości – Aspekty techniczne i branżowe.
1. Istota i ewolucja jakości - na jakim etapie jest moja organizacja.
2. Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM.
3. Wpływ 14 zasad Zarządzania Deminga na zasady zarządzania jakością mojej organizacji.
4. System zarządzania jakością- podejście procesowe i podejście oparte na ryzyku.
5. Planowanie jakości z uwzględnieniem kosztów jakości.
6.Istota problemu i cele rozwiązywania problemów - metodologie i narzędzia. Moduł B (BUSINESS) – Funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wpływ na biznes.
7. Kształtowanie jakości w strategii organizacji.

 • Różnica pomiędzy wizją a misją – poziomy strategii na przykładach.
 • Umiejscowienie jakości w celach strategicznych organizacji.
 • Polityka jakości – istota, różnice w podejściu oraz wynikające z niej cele strategiczne i operacyjne.

8. Cele biznesu w praktyce.

 • Praktyczne definiowanie celów biznesowych w kontekście zarządzania jakością oraz własnej ścieżki rozwoju.

9.Otoczenie organizacji.

 • Jak współpracować z różnymi typami klientów uwzględniając wzajemne relacje, poziom satysfakcji, zarządzanie reklamacjami.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw od rozwoju do zakończenia współpracy z dostawcą.

II dzień:
Moduł C (MANAGEMENT) – Zarządzanie.
1. Zarządzanie (Management).

 • Skuteczne zarządzanie zespołem z elementami wywierania wpływu i przekonywania do projakościowego podejścia.
 • Proces rozwoju umiejętności, zasady rozwoju pracowników i ich dobór do odpowiednich zadań.

2.Proces zmian (Change management).

 • Jak przygotować się na niebezpieczeństwa i wykorzystać możliwości w procesie zmian: działu, procesu, sposobu postępowania, odpowiedzialności.
 • Efektywna komunikacja w projekcie, dziale, organizacji.

3. Rola kierownika w organizacji (Leadership).

 • Kim jest dobry kierownik, w jaki sposób zarządza i motywuje zespół.

Ćwiczenia:

 • Określenie wpływów obszarów Jakości, produkcji i Lean Management.
 • Zdefiniowanie procesów w dziale jakości.
 • Opracowanie modelu żółwia dla wybranego procesu w dziale jakości.
 • Wykonanie Analizy SWOT dla sytuacji działu jakości w chwili obecnej.
 • Opracowanie strategii firmy w obszarze rozwoju, personalnym, konkurencji i jakości.
 • Opracowanie celów dla firmy, SBU, Działu, celów własnych - zawodowych i personalnych.
 • Opracowanie wskaźników oceny satysfakcji klienta.
 • Kaskadowanie celów funkcjonalnych w ramach procesów działu jakości.

Adresaci

 • menedżerowie jakości,
 • kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania (ze szczególnym naciskiem na kierownictwo szczebla średniego i bezpośredni dozór) przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem jakości.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Jak transferować strategię i cele organizacji na pracowników i procesu w dziale jakości.
 • Wykorzystywać metodę SWOT do oceny ryzyka procesów.
 • Wykorzystywać model żółwia do opisu procesu.
 • Jak wykorzystywać metody SMART, GROW, Strategiczna karta wyników – Balanced Scorecard.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są naczelne zasady zarządzania jakością wykorzystywane w większości dzisiejszych koncepcji z wiązanych
  z problematyką jakości.
 • Na czym polegają koncepcje takie jak: TQM, Six Sigma i Lean Manufacturing.
 • Jak kształtować dobre relacje z klientem i dostawcą oraz dlaczego są one tak istotne.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

1. Wzrost efektywności i skuteczności menedżerów jakości.
2. Znajomość narzędzi kształtowania jakości w sferze strategicznej.
3. Znajomość narzędzi kształtowania jakości w różnych obszarach zarządzania.

Opinie uczestników

25-26.11.2019 r. "Kontakt z prowadzącym, atmosfera, fachowość, ogromna wiedza ekspercka."
25-26.11.2019 r. "Kompetentny, posiadający wiedzę ale także doświadczenie trener. Dobra atmosfera."
07-08.05.2019 r. "Trener bardzo komunikatywny z ogromną wiedzą (poparte przykładami), szkolenie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze, z możliwością skupienia się na indywidualnych przypadkach, nurtującymi aspektami."
07-08.05.2019 r. "Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Konkretnie. Na temat."
24-25.04.2018 r. "Komunikatywność prowadzącego."
20-21.02.2018 r. "Fachowa wiedza trenera, doświadczenie z różnych firm."
17-18.10.2017 r. "Bardzo kontaktowy trener."
04-05.07.2017 r. "Bardzo dobry dobór tematyki szkolenia."
24-25.11.2015 r. "Prowadzący dostosował się do potrzeb uczestników - kilkugodzinnej sesji pytań i odpowiedzi."
24-25.11.2015 r. "Duża elastyczność prowadzącego, dopasowuje tematykę do potrzeb grupy. Dobry pomysł z formą konwersatorium w drugim dniu."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek