Cele szkolenia

Zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności pomiarów.

Poznanie metody szacowania niepewności uznanej przez wszystkie międzynarodowe organizacje metrologiczne.

Pokazanie możliwości weryfikacji poprawności doboru środków pomiarowych dla realizowanych zadań pomiarowych.

 

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

65%

Symbol szkolenia

UG-P

Program i ćwiczenia

1. Podstawowe pojęcia związane z pomiarem wg „Międzynarodowego słownika podstawowych i ogólnych terminów Metrologii”, GUM 1996 (odpowiednik „VIM”).
2. Metody pomiarowe i ich wpływ na szacowanie niepewności.
3. Metody szacowania niepewności pomiarowych:

 • źródła błędów i niepewności pomiarów,
 • sposoby eliminacji lub kompensacji błędów systematycznych,
 • obliczanie niepewności standardowej metodą typu A,
 • obliczanie niepewności standardowej metodą typu B,
 • obliczanie niepewności złożonej.

4. Graficzna interpretacja niepewności.
5. Określanie niepewności rozszerzonej.
6. Przykłady wyznaczania niepewności dla różnych przypadków występujących w metrologii wielkości geometrycznych (długości i kąta).
7. Dyskusja nad przykładami.
8. Metodyka tworzenia budżetu niepewności.

Ćwiczenia:

 • Wyznaczanie niepewności pomiaru dla wybranych zadań pomiarowych z obszaru metrologii wielkości geometrycznych.
 • Rozwiązywanie zadań w zespołach.
 • Dyskusja.

Adresaci

 • pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno – pomiarowymi w przedsiębiorstwie,
 • osoby z nadzoru technologicznego (technolodzy, kierownicy),
 • personel związany z Zarządzaniem Jakością.

Korzyści dla uczestnika

​Zdobyte Kwalifikacje/umiejętności:

 • Zdobycie podstawowych umiejętności pozwalających na samodzielne szacowanie niepewności pomiarów.
 • Praktyczne szacowanie niepewności pomiarów dokonywanych z pomocą suwmiarek, mikrometrów, czujników do pomiarów geometrycznych jest każdorazowo włączonedo zajęć i kursant nie powinien mieć kłopotów z późniejszym szacowaniem w zakładzie pracy.

Zastosowanie

Niepewność pomiaru jest parametrem, który ma być obligatoryjnie podawany w wielu dokumentach z pomiarów np. w świadectwach wzorcowania, w procedurach walidacji metod i przyrządów pomiarowych, w protokołach oceny zgodności wyrobu z wymaganiami itp.
Z uwagi na znaczenie informacji o niepewności (jest ona parametrem jakości pomiaru) sposób jej szacowania nie może być dowolny, ale zgodny z międzynarodowymi dokumentami takimi jak: "Przewodnik ISO wyrażania niepewności pomiaru" wydany przez GUM, EA 4/02, ISO 14253-2, i inne bardziej szczegółowe normy.
W celu wiarygodnego oszacowania niepewności konieczne jest opanowanie podstaw tworzenia budżetu niepewności i obliczania składowych tworzących ten budżet.
Podstawą jest tu wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, znajomość fizycznych modeli dla zjawisk towarzyszących procesowi pomiaru i doświadczenie w pomiarach.
Celem szkolenia jest nauczenie pracowników reguł postępowania przy szacowaniu niepewności pomiarów z przeznaczeniem do stosowania w obszarze produkcji wyrobów, kalibracji, w badaniach laboratoryjnych (zwłaszcza jednostek akredytowanych) i zarządzania pomiarami.

Opinie uczestników

17.18.10.2019 r. "Trener chętnie angażował się w rozwiązywanie rzeczywistych problemów grupy."
16-17.05.2019 r. "Bardzo duża wiedza prowadzącego szkolenie."
06-07.12.2018 r. "Wysoka wiedza trenera."
17-18.09.2018 r. "Profesjonalne podejście do tematyki."
17-18.09.2018 r. "Wysoka wiedza trenera."
26-27.07.2018 r. "Duża wiedza prowadzącego szkolenie."
14-15.12.2017 r. "Wysoki poziom wiedzy prowadzącego."
14-15.12.2017 r. "Duża wiedza trenera."
28-29.09.2017 r. "Ciekawy temat, prowadzący zna się na rzeczy."
22-23.12.2016 r. "Duże doświadczenie trenera."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek