Cele szkolenia

• Przekazanie najważniejszych informacji dotyczących podstaw normowania czasu pracy.
• Utrwalenie zdobytej wiedzy nt metod i technik normowania.
• Możliwość zapoznania się z podejściem do zagadnień normowania w przedsiębiorstwach o róźnej specyfice produkcji.

Dostępna wersja ON-LINE - NCP-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

NCP

Program i ćwiczenia

1. Wstęp do normowania czasu pracy:

 • cele i funkcje tworzenia norm czasu,
 • istniejące struktury czasu,
 • technologia, metoda i sposób pracy,
 • nakład pracy niezbędny na tworzenie norm czasu,
 • warunki prawidłowej realizacji norm pracy,
 • zasady postępowania podczas prowadzenia pomiarów czasu,
 • elementy procesu wydzielane dla potrzeb normowania,
 • wskazówki dotyczące przeprowadzania pomiarów czasu i urządzeń pomiarowych,
 • humanizacja pracy, a normy czasu.

2. Metody normowania czasu pracy:

 • techniki analityczno-pomiarowe (chronometraż, fotografia dnia pracy, obserwacja migawkowa, zapis własny, analiza wideo),
 • techniki analityczno – obliczeniowe (normatywy czasu, systemy czasów elementarnych na przykładzie MTM - (ang. Methods-Time Measurement i WF – ang. Work Factor),
 • techniki sumaryczne, porównanie i szacowanie.

3. Normatywy czasu i metodyka ich ustalania:

 • cel i przedmiot prac normatywno – badawczych,
 • ustalanie normatywów na przykładzie chronometrażu,
 • ustalanie czasów dla nowych produktów i procesów.

4. Normowanie czasu jako wsparcie dla optymalizacji procesów. Ćwiczenia:

 • Ustalanie norm czasu pracy na podstawie pomiarów.
 • Normowanie czasu pracy metodą analityczną na przykładzie prac manualnych.
 • Metody opracowania normatywów czasu.
 • Normowanie czasu montażu metodą ruchów elementarnych.

Adresaci

 • technolodzy i pracownicy działów normowania,
 • specjaliści z działów zajmujących się optymalizacją procesów,
 • średnia i wyższa kadra menadżerska.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Zbudować strukturę czasu w swoim przedsiębiorstwie.
 • Podstaw przeprowadzania prawidłowego pomiaru czasu i doboru przyrządów pomiarowych.
 • Dokonać wyboru technik pomiaru czasu pracy w zależności od potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.
 • Wykorzystywać wskazówki zdobyte podczas pomiaru czasu do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są metody pomiaru czasu pracy i ich zastosowanie.
 • Jak oszacować nakład pracy na pomiar w zależności od wybranej metody pomiaru czasu.
 • Jaka jest specyfika pomiarów pracy wielostanowiskowej i zespołowej.
 • Jak uwzględniać niedoskonałości organizacyjno-techniczne podczas ustalania norm pracy.
 • Podstaw dotyczących zasad i zastosowań systemów czasów elementarnych.
 • Jak zastosować analizę wideo przy normowaniu czasu pracy.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Umiejętność wyboru metod normowania i praktycznego ich zastosowania w praktyce produkcyjnej.
 • Umiejętność czytania norm i znajomość budowy normatywów czasu pracy.
 • Umiejętność zastosowania posiadanych norm czasów podczas optymalizacji procesów produkcyjnych, wdrażaniu nowych produktów i projektowaniu nowych procesów.

Opinie uczestników

06-07.06.2019 r. "Bardzo bogata wiedza prowadzącego w zakresie poruszanego tematu. Ciekawie prowadzone zajęcia."
06-07.06.2019 r. "Świetny trener, temat omówiono rzeczowo i konkretnie."
21-22.03.2019 r. "Duże doświadczenie praktyczne szkolącego."
11-12.02.2019 r. "Bardzo dobre materiały szkoleniowe."
01-02.10.2018 r. "Szczegółowość omawianych tematów, duża wiedza praktyczna trenera, możliwość konwersacji z trenerem po szkoleniu."
21-22.09.2018 r. "Szkolenie na bardzo wysokim poziomie. Bardzo przydatne do pracy."
21-22.09.2018 r. "Atrakcyjny sposób prowadzenia szkolenia, przyciągający uwagę słuchacza."
23-24.07.2018 r. "Kontakt z trenerem, harmonogram szkolenia, liczne przykłady."
23-24.07.2018 r. "Fachowość trenera, liczne przykłady, kontakt z trenerem."
22-23.03.2018 r. "Szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym. Informacje przekazywane w sposób przystępny."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek