Szkolenia Procesy technologiczne

Rozpatrując procesy produkcyjne pod kątem technologii wyróżnia się głównie procesy obróbcze i montażowe. Do procesów produkcyjnych należą także procesy przetwórcze (przetwarzanie surowców, wytwarzanie energii), biotechnologiczne (wykorzystanie organizmów czynnych biologicznie) oraz wydobywcze (pozyskiwanie surowców z ziemi, wody i powietrza).
W obszarze procesów obróbczych, które są w obszarze objętym oferowanymi szkoleniami, istnieje ogromna różnorodność spotykanych technologii.
Największy udział w procesach obróbczych mają procesy kształtowania. Można wyróżnić tutaj: kształtowanie wstępne (cięcie, odlewanie, kucie, spiekanie proszków, wtryskiwanie, itp.), kształtowanie plastyczne (walcowanie, gięcie, wytłaczanie, itp.) oraz kształtowanie ubytkowe (toczenie, frezowanie, struganie, szlifowanie, wiercenie, gwintowanie, obróbka erozyjna, ultradźwiękowa, laserowa, trawienie elektrochemiczne, itd.).
Ważnym obszarem procesów obróbczych są technologie obróbki powierzchniowej, których celem jest uzyskanie pożądanych własności powierzchni - warstwy wierzchniej (szlifowanie, polerowanie, kulowanie, piaskowanie, malowanie, lakierowanie, nakładanie powłok galwanicznych, itp.).
Do procesów obróbczych należą procesy obróbki cieplnej oraz cieplno-chemicznej, których celem jest zmiana struktury i właściwości materiału, z którego wykonany jest wyrób.
Do procesów obróbczych zalicza się także specyficzną grupę procesów obróbki fizykochemicznej, mających za zadanie otrzymywanie kryształów lub struktur półprzewodnikowych.
Z punktu widzenia zapewnienia jakości, szczególnie istotne są tzw. procesy specjalne, czyli takie, w których zgodność wyrobu z wymaganiami nie może być określona poprzez bezpośredni pomiar lub inną bezpośrednią ocenę wyrobu (np. wzrokową) przed jego dostarczeniem. Na ogół potwierdzenie zgodności wyrobu z wymaganiami (zanim wyrób zostanie wysłany czy zainstalowany) wymagałoby testu niszczącego, co jest z oczywistych względów wykonywane tylko dla niewielkiej frakcji wyrobów, a wyniki „ekstrapolowane” są na pozostałą frakcję wyrobów, wykonywanych przez ten sam proces, w warunkach uznanych (w akceptowalnych granicach) za stałe. Do procesów specjalnych należą m.in. procesy obróbki cieplnej, procesy nakładania powłok czy procesy spawania, dlatego też tworzone są standardy określające metody ich oceny (odpowiednio: AIAG CQI-9, AIAG CQI-12, AIAG CQI-15), aby zapewnić zgodność wyrobu z wymaganiami.