Cele szkolenia

Korzyści wynikające ze SMED, zastosowanie specjalnych technik i narzędzi możliwe jest szybkie przystosowywanie maszyn do nowych warunków pracy Geneza metody SMED , Etapy przezbrajania maszyn i ich omówienie. Wybrane metody i techniki pomocnicze. Analiza przezbrojenia.

Dostępna wersja ON-LINE - SMED- W-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

SMED-W

Program i ćwiczenia

Dzień 1
Szkolenie i warsztat


1. Przedstawienie korzyści wynikających dla przedsiębiorstwa z krótkich czasów przezbrojeń; korzyści takie jak np.:

 • redukcja długich serii produkcyjnych,
 • redukcja stanów magazynowych,
 • zwiększenie elastyczności produkcji,
 • skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę),
 • zmniejszenie kosztów robocizny przy przezbrajaniu,
 • podniesienie produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.

2. Geneza metody SMED - Wspomnienie o pierwszych zastosowaniach metody SMED wdrożonych przez jej twórcę–Shigeo Shingo.
3. Etapy przezbrajania maszyn - przestawienie czteroetapowego modelu przezbrajania maszyn i urządzeń.
4. Etapy przy skracaniu czasów przezbrojeń - omówienie etapów metody SMED:

 • studium przygotowawcze,
 • separacja operacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne,
 • końcowa racjonalizacja operacji przezbrojenia.

5. Prezentacja wybranych metod i technik pomocniczych.
6. Przedstawienie wybranych metod i technik pomocniczych ułatwiających pomyślne wdrożenie metody SMED; zagadnienia:

 • lista kontrolna,
 • próba funkcjonowania,
 • wcześniejsze podgrzewane,
 • stosowanie szybkiego mocowania,
 • eliminacja regulacji,
 • równoległe wykonywanie czynności,
 • usprawnianie transportu i magazynowania.

7. Analiza przezbrojenia (film) - wynik warsztatu SMED z dnia pierwszego, analiza przypadku, omówienia działań doskonalących.

Dzień 2

1. Propozycja działań do kolejnej iteracji przezbrojenia:

 • studium przygotowawcze,
 • analiza stanu obecnego po warsztacie doskonalącym (wykorzystanie TimerPro - analiza czasu sekwencji przezbrojenia, podział czynności VA/NVA),
 • separacja operacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne,
 • sekwencja przezbrojenia - opracowanie planu doskonalenia metody przezbrojenia.

Adresaci

 • inżynierowie procesu,
 • liderzy zespołów produkcyjnych,
 • osoby zajmujące się ciągłym doskonaleniem,
 • inżynierowie i technicy utrzymania ruchu,
 • ?inżynierowie i specjaliści produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Praktyczne poznanie i zastosowanie techniki SMED, umiejętność przygotowania i zastosowania SMED w swojej organizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

redukcja długich serii produkcyjnych,redukcja stanów magazynowych,zwiększenie elastyczności produkcji,skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę),zmniejszenie kosztów robocizny przy przezbrajaniu,podniesienie produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.

Metodyka

Szkolenie to prowadzone będzie na rzeczywistym symulatorze SMED z wykorzystaniem zapisu video, prowadzonego przez Uczestników szkolenia.

Zastosowanie

Metoda SMED umożliwia skrócenie czasu przezbrajania maszyn i linii produkcyjnych nawet o 90%.
Poprzez zastosowanie specjalnych technik i narzędzi możliwe jest szybkie przystosowywanie maszyn do nowych warunków pracy, a przez to zapewnienie wyższego poziomu obsługi i zadowolenia klientów.
Przeprowadzona w trakcie szkolenia analiza przykładu usprawnienia przezbrajania wybranej maszyny pozwoli zrozumieć ideę metody SMED.
Warsztaty realizowane będą na maszynie w firmie produkcyjnej.

Opinie uczestników

25-26.07.2019 r. "Szkolenie zgodne z programem. Spełniło moje oczekiwania."
25-26.07.2019 r. "Wiele przykładów z "życia wziętych"."
18-19.04.2019 r. "Bardzo dobre przekazanie wiedzy prowadzących."
13-14.12.2018 r. "Bardzo przydatne szkolenie."
05-06.11.2018 r. "Bardzo dobry kontakt z trenerem."
13-14.09.2018 r. "Wielka wiedza trenera + praktyka."
13-14.09.2018 r. "Dużo przykładów z życia."
08.09.2018 r. "Trener bardzo kompetentny. Fachowość na bardzo wysokim poziomie."
08.09.2018 r. "Duże doświadczenie trenera, ciekawe przykłady praktyczne."
18-19.01.2018 r. "Duże doświadczenie trenera w praktyce."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek