Cele szkolenia

Korzyści wynikające ze SMED, zastosowanie specjalnych technik i narzędzi możliwe jest szybkie przystosowywanie maszyn do nowych warunków pracy Geneza metody SMED , Etapy przezbrajania maszyn i ich omówienie. Wybrane metody i techniki pomocnicze. Analiza przezbrojenia.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

80%

Symbol szkolenia

SMED-W

Program i ćwiczenia

Dzień 1
Szkolenie i warsztat


1. Przedstawienie korzyści wynikających dla przedsiębiorstwa z krótkich czasów przezbrojeń; korzyści takie jak np.:

 • redukcja długich serii produkcyjnych,
 • redukcja stanów magazynowych,
 • zwiększenie elastyczności produkcji,
 • skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę),
 • zmniejszenie kosztów robocizny przy przezbrajaniu,
 • podniesienie produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.

2. Geneza metody SMED - Wspomnienie o pierwszych zastosowaniach metody SMED wdrożonych przez jej twórcę–Shigeo Shingo.
3. Etapy przezbrajania maszyn - przestawienie czteroetapowego modelu przezbrajania maszyn i urządzeń.
4. Etapy przy skracaniu czasów przezbrojeń - omówienie etapów metody SMED:

 • studium przygotowawcze,
 • separacja operacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne,
 • końcowa racjonalizacja operacji przezbrojenia.

5. Prezentacja wybranych metod i technik pomocniczych.
6. Przedstawienie wybranych metod i technik pomocniczych ułatwiających pomyślne wdrożenie metody SMED; zagadnienia:

 • lista kontrolna,
 • próba funkcjonowania,
 • wcześniejsze podgrzewane,
 • stosowanie szybkiego mocowania,
 • eliminacja regulacji,
 • równoległe wykonywanie czynności,
 • usprawnianie transportu i magazynowania.

7. Analiza przezbrojenia (film) - wynik warsztatu SMED z dnia pierwszego, analiza przypadku, omówienia działań doskonalących.

Dzień 2

1. Propozycja działań do kolejnej iteracji przezbrojenia:

 • studium przygotowawcze,
 • analiza stanu obecnego po warsztacie doskonalącym (wykorzystanie TimerPro - analiza czasu sekwencji przezbrojenia, podział czynności VA/NVA),
 • separacja operacji wewnętrznych i zewnętrznych,
 • przekształcenie operacji wewnętrznych w zewnętrzne,
 • sekwencja przezbrojenia - opracowanie planu doskonalenia metody przezbrojenia.

Adresaci

 • inżynierowie procesu,
 • liderzy zespołów produkcyjnych,
 • osoby zajmujące się ciągłym doskonaleniem,
 • inżynierowie i technicy utrzymania ruchu,
 • ​inżynierowie i specjaliści produkcji.

Korzyści dla uczestnika

Praktyczne poznanie i zastosowanie techniki SMED, umiejętność przygotowania i zastosowania SMED w swojej organizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • redukcja długich serii produkcyjnych,
 • redukcja stanów magazynowych,
 • zwiększenie elastyczności produkcji,
 • skrócenie czasu wykonania wyrobów (poprzez redukcję czasu oczekiwania na obróbkę),
 • zmniejszenie kosztów robocizny przy przezbrajaniu,
 • podniesienie produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.

Metodyka

Szkolenie to prowadzone będzie na rzeczywistym symulatorze SMED z wykorzystaniem zapisu video, prowadzonego przez Uczestników szkolenia. ​

Zastosowanie

Metoda SMED umożliwia skrócenie czasu przezbrajania maszyn i linii produkcyjnych nawet o 90%.
Poprzez zastosowanie specjalnych technik i narzędzi możliwe jest szybkie przystosowywanie maszyn do nowych warunków pracy, a przez to zapewnienie wyższego poziomu obsługi i zadowolenia klientów.
Przeprowadzona w trakcie szkolenia analiza przykładu usprawnienia przezbrajania wybranej maszyny pozwoli zrozumieć ideę metody SMED.
Warsztaty realizowane będą na maszynie w firmie produkcyjnej.

Opinie uczestników

25-26.07.2019 r. "Szkolenie zgodne z programem. Spełniło moje oczekiwania."
25-26.07.2019 r. "Wiele przykładów z "życia wziętych"."
18-19.04.2019 r. "Bardzo dobre przekazanie wiedzy prowadzących."
13-14.12.2018 r. "Bardzo przydatne szkolenie."
05-06.11.2018 r. "Bardzo dobry kontakt z trenerem."
13-14.09.2018 r. "Wielka wiedza trenera + praktyka."
13-14.09.2018 r. "Dużo przykładów z życia."
08.09.2018 r. "Trener bardzo kompetentny. Fachowość na bardzo wysokim poziomie."
08.09.2018 r. "Duże doświadczenie trenera, ciekawe przykłady praktyczne."
18-19.01.2018 r. "Duże doświadczenie trenera w praktyce."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek