Cele szkolenia

​Zarządzanie projektami (Project Management) stanowi jedną z form organizacji przedsiębiorstw do rozwiązywania złożonych problemów i realizacji planu działania. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zarządzania projektami oraz zasadami i prawami obowiązującymi przy ich konstruowaniu. 
Ponadto zostaną przedstawione metody i techniki pomocnicze wspomagające pracę zespołu projektowego.

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

ZP

Program i ćwiczenia

1. Wprowadzenie:

 • od procesu do projektu
 • istota projektu w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • klasyfikacja i typologia projektów,
 • motywy wdrażania metodologii zarządzania projektami,
 • warunki wstępne wdrożenia projektu,
 • ramowe ujęcie organizacji dla zarządzania projektami,
 • trudności i niebezpieczeństwa związane z konstruowaniem projektów,
 • modele zarządzania projektami.

2. Praktyczne aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwie:charakterystyka i rola zespołu projektowego, karta projektu – składowe i sposób jej tworzenia, praktyczne podejście zarządzania projektem:

 • identyfikacja projektu,
 • zdefiniowanie wytycznych projektu,
 • harmonizacja zadań projektowych (techniki pomocnicze: wykresy Gantta, metoda PERT, diagram strzałkowy),
 • identyfikacja i analiza ścieżki krytycznej,
 • określenie budżetu projektu,
 • mechanizmy kontroli realizacji projektu (analiza trendu kamieni milowych, metoda EV),
 • ocena projektu.

3. Tok postępowania w zarządzaniu projektami:

 • określenie beneficjentów projektu i ustalanie celów,
 • koordynowanie projektu,
 • określenie czasu roboczego,
 • alokacja ludzi i zadań,
 • alokacja zasobów materialnych,
 • budżetowanie projektu,
 • rozwiązywanie problemów koordynacji,
 • komunikacja między partnerami projektu,
 • sprawdzanie karty projektu
 • wspólne uzgodnienie karty projektu
 • wstępna analiza ryzyka
 • planowanie niepowodzeń.

4. Model zarządzania projektami Project Management Institute zawarty w PMBoK.

Ćwiczenia:

 • Zajęcia warsztatowe w 2-4-osobowych zespołach, metodą „tradycyjną” na formularzu papierowym z zakresu opracowywania wybranych elementów projektu.
 • Prezentacja i dyskusja wyników opracowanych przez poszczególne zespoły analiz.

Uwaga: w ramach ćwiczeń dopuszcza się analizowanie przez zespoły problemów przywiezionych przez Uczestników.

Adresaci

 • osoby zarządzające przedsiębiorstwem,
 • kierownicy i członkowie zespołów projektowych,
 • osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działów jakości.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

 • Uzupełnienie wiedzy na temat zarządzania projektami (wymiar merytoryczny).
 • Nabycie umiejętności stosowania metod i technik pomocniczych.
 • Możliwość wyeliminowania błędnych metod postępowania, wynikających z rutyny lub niedoszkolenia.
 • Możliwość zapoznania się z podejściem zarządzania projektami prezentowanym przez uczestników z różnych zakładów przemysłowych, okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń.​

Opinie uczestników

12-13.07.2019 r. "Duże zaangażowanie i wiedza trenera godna polecenia każdej firmie."
11-13.03.2019 r. "Szkolenie prowadzone w fajnej, "luźnej" atmosferze i nie było pytań pozostawionych bez odpowiedzi."
14-15.12.2018 r. "Ćwiczenia z możliwością konsultacji z trenerem."
27-28.08.2018 r. "Przykłady z praktyki zawodowej prowadzącego."
03-04.04.2018 r. "Nowo poznane zagadnienia dot. zarządzanie projektami poparte ćwiczeniami praktycznymi."
26-27.03.2018 r. "Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Szkolenie prowadzone w sposób jasny, przejrzysty. Trener odpowiedział na wszystkie pytania."
26-27.03.2018 r. "Miła atmosfera i elastyczność trenera w stosunku do potrzeb grupy."
21-22.02.2018 r. "Ciekawe przykłady i ćwiczenia."
06-07.11.2017 r. "Wszystko zgodnie z planem."
07-08.08.2017 r. "Cenne zadania praktyczne i praca w grupach."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek