Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KIP

Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla HR

Oferta archiwalna
HR

Cele szkolenia

 • ?Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi aspektami dotyczącymi kadr i płac (tzw.: „twardy” HR).
 • Od strony praktycznej prezentowane są zagadnienia dotyczące formalnych aspektów zatrudnienia, ubezpieczeń z tytułu świadczenia pracy, urlopów, rozliczania czasu pracy oraz pracy w warunkach szczególnych.
 • Omawiany jest również sposób postępowania w przypadku kontroli prowadzonych przez przedstawicieli administracji państwowej (Inspekcja Pracy, Straż Graniczna, itp.).

Symbol szkolenia

UO-KIP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

?1.  Ustawa Kodeks Pracy - podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, zasady prawa pracy, stosunek pracy, przedstawiciel załogi, związki zawodowe, regulamin wynagradzania, świadectwo pracy.
2.  Dokumentacja pracownicza i ochrona danych osobowych (GIODO).
3.  Formy prawne zatrudnienia oraz zasady rozwiązywania stosunku pracy.
4.  Urlopy wypoczynkowe, pozostałe urlopy i sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
5.  Rodzicielstwo – uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawcy.
6.  Czas pracy, okresy rozliczeniowe, praca w nadgodzinach, praca w warunkach szczególnych, sporządzanie listy płac.
7.  Odpowiedzialność materialna pracowników i BHP w przedsiębiorstwie.
8.  Organizacje kontrolujące zatrudnienie (zakres kontroli poszczególnych służb, postępowanie przedstawiciela przedsiębiorstwa).

Ćwiczenia:
 • Analiza dokumentacji pracowniczej (składowe akt osobowych).
 • Obliczanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika oraz składek ZUS i NFZ.
 • Sporządzanie listy płac metodą „papier – ołówek” z wykluczeniem oprogramowania kadrowo – płacowego.
 • Dyskusja szczególnych wyroków Sądu Pracy.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Prowadzić dokumentację pracowniczą.
 • Prowadzić dokumentację BHP.
 • Obliczać podstawę urlopu wypoczynkowego pracownika.
 • Sporządzać listę płac.
 • Wypełniać podstawowe dokumenty z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Uczestnik dowie się:
 • Jak korzystać z ustawy Kodeks Pracy i wyszukiwać aktualizacje.
 • Które z obszarów prawa pracy są krytyczne dla przedsiębiorstwa.
 • W jaki sposób reprezentować przedsiębiorstwo przed organami kontroli (PIP, ZUS, Straż Graniczna, Inspekcja Weterynaryjna, etc.).

Adresaci

?Szkolenie przeznaczone jest dla osób związanych z HR, jednak bez przygotowania zawodowego z obszaru „twardego HR”:

 • kandydat na stanowisko HR Business Partner,
 • specjalista HR-u „miękkiego”.

Zastosowanie

??Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają żadnego doświadczenia w obszarze kadr i płac.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania