Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-KIP

Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla HR

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • ?Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi aspektami dotyczącymi kadr i płac (tzw.: „twardy” HR).
 • Od strony praktycznej prezentowane są zagadnienia dotyczące formalnych aspektów zatrudnienia, ubezpieczeń z tytułu świadczenia pracy, urlopów, rozliczania czasu pracy oraz pracy w warunkach szczególnych.
 • Omawiany jest również sposób postępowania w przypadku kontroli prowadzonych przez przedstawicieli administracji państwowej (Inspekcja Pracy, Straż Graniczna, itp.).

Symbol szkolenia

UO-KIP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 1 dzień po 8 godz.

Program i ćwiczenia

?1.  Ustawa Kodeks Pracy - podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, zasady prawa pracy, stosunek pracy, przedstawiciel załogi, związki zawodowe, regulamin wynagradzania, świadectwo pracy.
2.  Dokumentacja pracownicza i ochrona danych osobowych (GIODO).
3.  Formy prawne zatrudnienia oraz zasady rozwiązywania stosunku pracy.
4.  Urlopy wypoczynkowe, pozostałe urlopy i sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
5.  Rodzicielstwo – uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawcy.
6.  Czas pracy, okresy rozliczeniowe, praca w nadgodzinach, praca w warunkach szczególnych, sporządzanie listy płac.
7.  Odpowiedzialność materialna pracowników i BHP w przedsiębiorstwie.
8.  Organizacje kontrolujące zatrudnienie (zakres kontroli poszczególnych służb, postępowanie przedstawiciela przedsiębiorstwa).

Ćwiczenia:
 • Analiza dokumentacji pracowniczej (składowe akt osobowych).
 • Obliczanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika oraz składek ZUS i NFZ.
 • Sporządzanie listy płac metodą „papier – ołówek” z wykluczeniem oprogramowania kadrowo – płacowego.
 • Dyskusja szczególnych wyroków Sądu Pracy.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Prowadzić dokumentację pracowniczą.
 • Prowadzić dokumentację BHP.
 • Obliczać podstawę urlopu wypoczynkowego pracownika.
 • Sporządzać listę płac.
 • Wypełniać podstawowe dokumenty z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Uczestnik dowie się:
 • Jak korzystać z ustawy Kodeks Pracy i wyszukiwać aktualizacje.
 • Które z obszarów prawa pracy są krytyczne dla przedsiębiorstwa.
 • W jaki sposób reprezentować przedsiębiorstwo przed organami kontroli (PIP, ZUS, Straż Graniczna, Inspekcja Weterynaryjna, etc.).

Adresaci

?Szkolenie przeznaczone jest dla osób związanych z HR, jednak bez przygotowania zawodowego z obszaru „twardego HR”:

 • kandydat na stanowisko HR Business Partner,
 • specjalista HR-u „miękkiego”.

Zastosowanie

??Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają żadnego doświadczenia w obszarze kadr i płac.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania