Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
{[tilte]}'
Projekty Problem Solving

Projekty Problem Solving

Opis projektu:

Projekt obejmuje wprowadzenie zespołowego rozwiązywania problemów na bazie metodyki PDCA. Podejście warsztatowe w zakresie posługiwania się narzędziami jakości w procesie rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia – PDCA. Uczestnicy przechodzą praktycznie cały cykl pracując na konkretnym zagadnieniu (problemie)
aż do momentu znalezienia jego rozwiązania wykorzystując m.in. narzędzia jak: arkusz kontrolny, diagram Pareto, flowchart, diagram Ishikawy, analizę 5Why, różne odmiany burzy mózgów, metodę grupy eksperckiej, Action plan.

Etapy projektu:

ETAP 1 – WPROWADZENIE – Audyt wstępny + raport

Obejmuje ocenę stanu obecnego i realizacji procedur, powołanie zespołu wdrożeniowego, rekomendacje dla zespołowego rozwiązywania problemów w oparciu o model PDCA.

Rezultat: zweryfikowana i dopracowana procedura dotycząca analizy przyczyn źródłowych i rozwiązywania problemów. Uczestnicy wiedzą jak stosować narzędzia jakości w zakresie problem solving, jakie narzędzia są konieczne dla różnych typów problemów.

 

ETAP 2 – URUCHOMIENIE - Konsultacje wdrożeniowe

Spotkania dla grupy wdrożeniowej wg ustalonego harmonogramu po etapie 1.

Obejmuje pracę z zespołem wdrożeniowym i moderowanie jego pracy w ramach analizy przyczyn źródłowych
i zespołowego rozwiązywania problemów dla zagadnień wybieranych przez zespół. Wsparcie zespołu wdrożeniowego.

Rezultat: umiejętność dobierania narzędzi jakościowych do pojawiających się problemów. Umiejętność efektywnej pracy zespołowej nad rożnego typu problemami.

 

ETAP 3 – STABILIZACJA – Coaching i wsparcie merytoryczne

Spotkania dla grupy wdrożeniowej wg ustalonego harmonogramu po etapie 2.

Obejmuje wsparcie merytoryczne zespołów Problem Solving. Nadzór merytoryczny i pomoc w doborze
i wdrożeniu kolejnych, bardziej zaawansowanych narzędzi Problem Solving.

Rezultat: umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi jakościowych do różnego typu problemów. pojawiających się problemów. Samodzielność zespołu w ramach właściwej oceny problemu oraz ustalenia przyczyn źródłowych i ich wyeliminowania. Samoistne związywanie kolejnych zespołów Problem Solving.

Cele główne

  • zbudowanie kultury nastawionej na dostrzeganie, szybką reakcję i wnikliwą analizę oraz budowanie rozwiązań systemowych
  • polepszenie jakości analiz - identyfikowanie rzeczywistych przyczyn niezgodności
  • zmniejszenie ilości reklamacji
  • zmniejszenie braków jakościowych na produkcji, mniej kosztów złej jakości, wzrost zaangażowania pracowników
  • zwiększenie świadomości jakościowej w firmie.  

Korzyści

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów przedsiębiorstwa w oparciu o zastosowanie cyklu PDCA i jego narzędzi pomocniczych. Zdobyte umiejętności pozwolą na zespołowe rozwiązywanie szczególnie istotnych i skomplikowanych problemów przedsiębiorstwa, a przez to na znaczną obniżkę kosztów.  Wieloletnia praktyka związana z prowadzeniem tego typu projektów daje widoczne efekty w postaci realizowanych projektów usprawnień oraz uwalnia cenny czas kierownictwa dzięki zmniejszeniu zaangażowania w pracę operacyjną.

Dla kogo

Pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych firm zainteresowanych wdrożeniem standardowego podejścia do rozwiązywania problemów PDCA, niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa (instytucji) oraz charakterystyki zajmowanego stanowiska.

Zapytaj o szczegóły

Prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń i Sprzedaży TQMsoft pod nr tel. +48 12 397 1883, kom +48 695 858 959 - konsultacje@tqmsoft.eu

 

Zobacz Mapę Projektów TQMsoft