Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Projekty Problem Solving

Cele główne

 • Zbudowanie kultury pracy nastawionej na dostrzeganie problemów i możliwości, szybką reakcję i wnikliwą analizę oraz budowanie rozwiązań systemowych.
 • Polepszenie jakości analiz - identyfikowanie rzeczywistych przyczyn niezgodności.
 • Zmniejszenie ilości reklamacji.
 • Zmniejszenie braków jakościowych na produkcji, mniej kosztów złej jakości, wzrost zaangażowania pracowników.
 • Zwiększenie świadomości jakościowej w firmie. 

Działania

Projekt obejmuje wprowadzenie zespołowego rozwiązywania problemów na bazie metodyki PDCA. Podejście warsztatowe w zakresie posługiwania się narzędziami jakości w procesie rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia – PDCA. Uczestnicy przechodzą praktycznie cały cykl pracując na konkretnym zagadnieniu (problemie), aż do momentu znalezienia jego rozwiązania wykorzystując m.in. narzędzia jak: arkusz kontrolny, diagram Pareto, flowchart, diagram Ishikawy, analizę 5Why, różne odmiany burzy mózgów, metodę grupy eksperckiej, Action plan.

Obejmuje wsparcie merytoryczne zespołów Problem Solving. Nadzór merytoryczny i pomoc w doborze i wdrożeniu kolejnych, bardziej zaawansowanych narzędzi Problem Solving.

REZULTATY

 • Umiejętność sprawnego korzystania z narzędzi jakościowych do różnego typu problemów.
 • Samodzielność zespołu w ramach właściwej oceny problemu oraz ustalenia przyczyn źródłowych i ich wyeliminowania.
 • Samoistne związywanie kolejnych zespołów Problem Solving.

Korzyści

 • Rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa w oparciu o praktyczne umiejętności zastosowania cyklu PDCA i jego narzędzi pomocniczych.
 • Obniżka kosztów poprzez zespołowe rozwiązywanie szczególnie istotnych i skomplikowanych problemów przedsiębiorstw. 
 • Widoczne efekty w postaci realizowanych projektów usprawnień to uwolnienie cennego czasu kierownictwa poprzez zmniejszenie zaangażowania w pracę operacyjną.

Dla kogo

Pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych firm zainteresowanych wdrożeniem standardowego podejścia do rozwiązywania problemów PDCA, niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa (instytucji) oraz charakterystyki zajmowanego stanowiska.

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje