Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TOC-P-ONL

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

Poznanie zasad zarządzania produkcją i zarządzania operacyjnego według teorii ograniczeń oraz jak postępować podczas doskonalenia procesu według 5 kroków TOC. Nabycie umiejętności rozpoznawania rzeczywistych ograniczeń przedsiębiorstwa . Wyuczenie techniki kalkulacji tzw. „rachunkowości przerobowej” stosowanej w teorii ograniczeń. Umiejętność zarządzania wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych w oparciu o metodę  „Werbel-Bufor-Lina (ang. DBR). Miejsce narzędzi Lean w teorii ograniczeń.

Symbol szkolenia

TOC-P-ONL

Terminy i miejsce

Czas trwania: 2 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Moduł I – ok. 2h

1. Motyw zaistnienia teorii ograniczeń w świetle innych technik zarządzania produkcją.

2. Definicja, identyfikacja i rodzaje ograniczeń występujących w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

a. Charakter ograniczeń

b. Zarządzanie ograniczeniami – podejście systemowe

c. Miary globalne

d. Przerób

e. Narzędzia logiczne TOC – przegląd.

Przerwa 15 min

Moduł II - ok. 2h

Moduł interaktywny wymagający pracy grupy w punkcie 5.

1. Proces ciągłego doskonalenia w TOC (process of ongoing improvement, POOGI)

2. Rachunkowość przerobowa:

a. Miary i wskaźniki podejmowania decyzji biznesowych według teorii ograniczeń.

b. Czterofazowa analiza produkcji jako system wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych.

Przerwa 30 minut

Moduł III - ok. 2h

1. Wdrażanie teorii ograniczeń w firmie produkcyjnej.

a. Opis procesu wdrożenia systemu produkcji opartego na zarządzaniu ograniczeniami.

b. Dopasowanie organizacyjne – opracowanie strategii

c. Plan wdrożenia

d. Projektowanie nowego procesu

e. Uruchomienie projektu

f. Ocena projektu

Koniec dnia 1

Moduł IV - ok. 2h
Moduł interaktywny wymagający pracy grupy.

1. Zastosowanie teorii ograniczeń w praktyce – studia przypadków.

2. Sterowanie produkcją z ograniczenia techniką DBR (Drum-Buffer-Rope).

a. Wybór miejsc utworzenia buforów

b. Bufor czasowy

c. Podział bufora na strefy ostrzegania

d. Opracowanie procedury alokacji zasobów

e. Obliczanie wielkości bufora

Przerwa 15 min

Moduł V- ok. 2h .
Moduł interaktywny wymagający pracy grupy.

1. Integracja teorii ograniczeń z Lean Production: wybrane narzędzia.

2. Kanban, CONVIP

3. Przepływ jednej sztuki – OPF (one-piece flow)

4. TPM i Jego miary

5. VSM – mapowanie strumienia wartości

Korzyści dla uczestnika

 • Jakie niebezpieczeństwo jest związane z dążeniem do osiągnięcia systemu o zrównoważonych mocach produkcyjnych,
 • co rzeczywiście wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • co to jest rachunek przerobowy i jak go wykorzystać w codziennej pracy w analizach działań inwestycyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • jakie są wady i zalety prowadzenia rachunkowości opartej o rachunek kosztów i rachunek przerobowy,
 • jakie są różnice pomiędzy produkcją na magazyn, produkcją sterowaną za pomocą kanban oraz produkcją sterowaną za pomocą techniki DBR,
 • jak podnieść produktywności wąskich gardeł linii produkcyjnych.
 • uczestnicy szkolenia zdobędą nową wiedzę na temat planowania i realizacji projektów z wykorzystaniem metody,
 • poznają możliwości zastosowania narzędzi Lean w teorii ograniczeń.

Adresaci

 • Średni i wyższy szczebel zarządzania, Kierownicy zmian
 • Osoby odpowiedzialne za produkcję, inżynierowie produkcji
 • Inżynierowie procesu, osoby odpowiedzialne za ciągłe doskonalenie
 • Kadra inżynieryjna odpowiedzialna za obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Specjaliści ds. planowanie i realizacji projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Kierownicy projektów

Opinie użytkowników

Mimo szkolenia online, duża integracja z odbiorcą, gry, zadania.Rzeczowe podejście do tematu, praktyczne ćwiczenia, atmosfera.Dobry sposób prezentacji zagadnień, jasno i przejrzyście.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Dokumenty do pobrania

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Dorota Dzioba

Dorota Dzioba

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń i Konsultacji

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Kierownik Działu Szkoleń i Konsultacji

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Menadżer Projektów Szkoleniowych i Konsultacyjnych