Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UCB-ONL

Utrzymanie ciągłości biznesu w czasie zagrożeń zewnętrznych- szkolenie online

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

·         zapoznanie uczestników z metodologią mapowania procesów,

·         uczestnicy poprzez pracę warsztatową na wybranych procesach firmy będą mogli samodzielnie zmierzyć się z trudnościami podczas budowania map, schematów,

·         poszerzenie wiedzy na temat ryzyka i zagrożeń procesów biznesowych organizacji, a także podzielenie się wiedzą między uczestnikami zespołu, pochodzącymi z różnych działów,

·         uczestnicy  poznają również techniki planowania zmian oraz organizacji i koordynowania wdrażanych projektów awaryjnych.

Symbol szkolenia

UCB-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Jak utrzymać biznes podczas gdy ryzyko zewnętrzne narasta? Czy warto mieć plan awaryjny? Skąd wiadomo czy jesteśmy wystarczająco przygotowani? Na szkoleniu opartym o działania zapobiegawcze, mapowanie procesów i zarządzanie projektami podwyższonego ryzyka postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania. Pomoże w tym również graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy zagrożeń w procesach biznesowych przedsiębiorstwa - flowchart.
Celem szkolenia jest identyfikacja miejsc występowania ryzyka oraz opracowanie planów i procedur awaryjnych wraz z systematycznym ich uaktualnianiem. Zaprojektowanie i wdrożenie takiego przepływu, w którym maksymalnie uodparniamy proces na ryzyko zewnętrzne w bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie firmy. Szkolenie oparte jest na procesie i zagrożeniach wybranych przez klienta. Na tej podstawie tworzymy plany, procedury i schematy reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia

- Podstawowe założenia, charakterystyka koncepcji,

- Dlaczego zaczynamy od budowy mapy stanu obecnego? - idea mapowania,

- Charakterystyka zagrożeń,

- Definicja wartości dodanej w ramach zdefiniowanego ryzyka.

2. Mapowanie procesów - niezbędne informacje:

- przykładowa mapa,

- definicje i parametry wykorzystywane podczas budowania map, flowchart’ów, procedur awaryjnych,

- mapa stanu obecnego, przyszłego i strategia działania + plan akcji,

- wybór procesu/ów reagowania kryzysowego,

- zebranie wiarygodnych danych,

- mapowanie przepływu informacji.

3. Część warsztatowa:

- ułożenie schematów procesów awaryjnych - flowchart,

- 8 kroków mapowania,

- na kroku 6-tym: omówienie i przećwiczenie diagramu Ishikawy, 5WHY oraz burzy mózgów, narzędzi do rozwiązywania ryzyka, zgodnie z metodyką COSO2004,

- diagnoza stanu istniejącego na podstawie procesu firmy, tworzenie mapy wspólnie z uczestnikami szkolenia,

- charakterystyka kluczowych i zapasowych dostawców strumienia wartości,

- charakterystyka kluczowych klientów lub grupy klientów strumienia wartości.

4. Analiza mapy stanu istniejącego, poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności strumienia wartości.

5. Część warsztatowa:

- projektowanie wizji stanu przyszłego procesu awaryjnego, budowa mapy wraz z uczestnikami na podstawie wypracowanych wcześniej rozwiązań.

- budowa strategii logistycznej w razie zdarzeń kryzysowych,

- określenie zasad obsługi klientów, planowania, zaopatrywania, zarządzania zapasami i przepływem w procesie awaryjnym.

6. Część warsztatowa:

- długoterminowy i krótkoterminowy plan doskonalenia oraz wdrożenia rozwiązań zapobiegawczych, awaryjnych – tzw. plan B.

Korzyści dla uczestnika

·         Radzenie sobie z zagrożeniami zewnętrznymi

·         Podniesienie świadomości odnośnie zagrożeń zewnętrznych i skrócenie czasu reagowania

·        Pobudzenie świadomości dotyczącej procesów w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności patrzenia na przedsiębiorstwo jako na całość organizacji

·       Nabycie wiedzy i umiejętności  budowania map, planów reagowania

·       Poznanie metod pozwalających na bardziej efektywną pracę w czasie kryzysu

·       Nabycie umiejętności identyfikacji problemów oraz możliwości ich eliminacji

Metodyka

- aktywny wykład,

- część warsztatowa,

- dyskusja,

- studium przypadku, ćwiczenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania