Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UCB-ONL

Utrzymanie ciągłości biznesu w czasie zagrożeń zewnętrznych- szkolenie online

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

·         zapoznanie uczestników z metodologią mapowania procesów,

·         uczestnicy poprzez pracę warsztatową na wybranych procesach firmy będą mogli samodzielnie zmierzyć się z trudnościami podczas budowania map, schematów,

·         poszerzenie wiedzy na temat ryzyka i zagrożeń procesów biznesowych organizacji, a także podzielenie się wiedzą między uczestnikami zespołu, pochodzącymi z różnych działów,

·         uczestnicy  poznają również techniki planowania zmian oraz organizacji i koordynowania wdrażanych projektów awaryjnych.

Symbol szkolenia

UCB-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

Jak utrzymać biznes podczas gdy ryzyko zewnętrzne narasta? Czy warto mieć plan awaryjny? Skąd wiadomo czy jesteśmy wystarczająco przygotowani? Na szkoleniu opartym o działania zapobiegawcze, mapowanie procesów i zarządzanie projektami podwyższonego ryzyka postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania. Pomoże w tym również graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy zagrożeń w procesach biznesowych przedsiębiorstwa - flowchart.
Celem szkolenia jest identyfikacja miejsc występowania ryzyka oraz opracowanie planów i procedur awaryjnych wraz z systematycznym ich uaktualnianiem. Zaprojektowanie i wdrożenie takiego przepływu, w którym maksymalnie uodparniamy proces na ryzyko zewnętrzne w bezpośrednim i dalszym sąsiedztwie firmy. Szkolenie oparte jest na procesie i zagrożeniach wybranych przez klienta. Na tej podstawie tworzymy plany, procedury i schematy reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia

- Podstawowe założenia, charakterystyka koncepcji,

- Dlaczego zaczynamy od budowy mapy stanu obecnego? - idea mapowania,

- Charakterystyka zagrożeń,

- Definicja wartości dodanej w ramach zdefiniowanego ryzyka.

2. Mapowanie procesów - niezbędne informacje:

- przykładowa mapa,

- definicje i parametry wykorzystywane podczas budowania map, flowchart’ów, procedur awaryjnych,

- mapa stanu obecnego, przyszłego i strategia działania + plan akcji,

- wybór procesu/ów reagowania kryzysowego,

- zebranie wiarygodnych danych,

- mapowanie przepływu informacji.

3. Część warsztatowa:

- ułożenie schematów procesów awaryjnych - flowchart,

- 8 kroków mapowania,

- na kroku 6-tym: omówienie i przećwiczenie diagramu Ishikawy, 5WHY oraz burzy mózgów, narzędzi do rozwiązywania ryzyka, zgodnie z metodyką COSO2004,

- diagnoza stanu istniejącego na podstawie procesu firmy, tworzenie mapy wspólnie z uczestnikami szkolenia,

- charakterystyka kluczowych i zapasowych dostawców strumienia wartości,

- charakterystyka kluczowych klientów lub grupy klientów strumienia wartości.

4. Analiza mapy stanu istniejącego, poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności strumienia wartości.

5. Część warsztatowa:

- projektowanie wizji stanu przyszłego procesu awaryjnego, budowa mapy wraz z uczestnikami na podstawie wypracowanych wcześniej rozwiązań.

- budowa strategii logistycznej w razie zdarzeń kryzysowych,

- określenie zasad obsługi klientów, planowania, zaopatrywania, zarządzania zapasami i przepływem w procesie awaryjnym.

6. Część warsztatowa:

- długoterminowy i krótkoterminowy plan doskonalenia oraz wdrożenia rozwiązań zapobiegawczych, awaryjnych – tzw. plan B.

Korzyści dla uczestnika

·         Radzenie sobie z zagrożeniami zewnętrznymi

·         Podniesienie świadomości odnośnie zagrożeń zewnętrznych i skrócenie czasu reagowania

·        Pobudzenie świadomości dotyczącej procesów w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności patrzenia na przedsiębiorstwo jako na całość organizacji

·       Nabycie wiedzy i umiejętności  budowania map, planów reagowania

·       Poznanie metod pozwalających na bardziej efektywną pracę w czasie kryzysu

·       Nabycie umiejętności identyfikacji problemów oraz możliwości ich eliminacji

Metodyka

- aktywny wykład,

- część warsztatowa,

- dyskusja,

- studium przypadku, ćwiczenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji.

Materiały dostępne w wersji elektronicznej.

Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

  1. Pobierz kartę zgłoszenia
  2. Wypełnij i opieczętuj
  3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania