Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

VORNE XL: FUNKCJE WERSJI 2.15

VORNE XL: FUNKCJE WERSJI 2.15

03.01.2022
VORNE XL: FUNKCJE WERSJI 2.15

Vorne XL: Funkcje wersji 2.15

Z przyjemnością ogłaszamy kolejną, bogatą w funkcje wersję oprogramowania dla Vorne XL do optymalizacji produkcji.

Jeśli masz XL810 możesz zainstalować aktualizację w dowolnym momencie. Posiadamy również zestawy do modernizacji sprzętu dostępne dla urządzeń XL poprzedniej generacji.

Zobaczmy, co nowego!

 

Ulepszone narzędzia pulpitu nawigacyjnego Dashboard

W przeszłości pulpity nawigacyjne były ograniczone do trzech sekcji o stałym formacie: jedna kolumna, trzy kolumny, jedna kolumna. Teraz już nie!

Teraz możesz nie tylko tworzyć kokpity z dowolną liczbą sekcji, ale także:

 • Skonfiguruj każdą sekcję z dowolnym z ośmiu różnych układów kolumn.
 • Użyj nowego, ruchomego paska narzędzi, aby dodać nową sekcję, przenieść lub usunąć istniejącą sekcję i wybrać jeden z ośmiu różnych układów kolumn.
 • Dodaj zwijany nagłówek do dowolnej sekcji, aby nadać swojej stronie dodatkową strukturę.
 • Widżety typu „przeciągnij i upuść”, aby łatwo zmienić układ pulpitu nawigacyjnego.

Tworzenie atrakcyjnych raportów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek — zwłaszcza dzięki trzem nowym widżetom zawartym w tej wersji (jak opisano poniżej).

Widżet największych strat

Największe Straty to jedna z naszych najpopularniejszych funkcji, a teraz jest dostępna dla pulpitów nawigacyjnych. Oznacza to, że możesz zintegrować Największe Straty z własnymi raportami niestandardowymi.

Ustawiaj rangę i wyświetlaj swoje największe straty i wybierz dowolną kombinację straconego czasu, zdarzeń, procentu strat, trendu (w wybranym okresie) i zmiany (w porównaniu z poprzednim okresem).

Największe Straty są teraz również świadome przedsiębiorstwa. Możesz wybrać połączenie centrów roboczych i wyświetlić zagregowane dane dotyczące strat dla wybranych centrów roboczych lub wyświetlić straty dla poszczególnych centrów roboczych.

Widżet tabeli przestawnej

Tabele przestawne podsumowują i zestawiają dane w wielu wymiarach, co ułatwia dostrzeżenie wzorców w danych. Możesz myśleć o tabelach przestawnych jako o „przestawianiu” wymiaru z opartego na wierszach na oparty na kolumnach. To te same dane – tylko inna prezentacja.

Kluczem do dodanej funkcjonalności tabel przestawnych jest możliwość określenia dowolnego z 19 wymiarów danych XL jako kolumn. Na przykład możesz pokazać powody odrzucenia, powody przestojów lub zmiany (pokazane na obrazie) jako kolumny.

Tabele przestawne można w dużym stopniu konfigurować za pomocą kontrolek na żywo, jak pokazano (od lewej do prawej): Przedsiębiorstwo, Zakres czasu, Poziom, Wiersz, Kolumna, Metryka, Filtr, Sortuj i Eksportuj.

Widżet listy zdarzeń

Widget Lista zdarzeń porządkuje informacje produkcyjne w formie uporządkowanej czasowo listy, która jest zoptymalizowana pod kątem wykrywania problemów i natychmiastowego eksplorowania danych źródłowych. To świetne narzędzie do przekształcania danych w działanie.

Zacznij od wybrania wymiaru danych do analizy, takiego jak zmiana, część lub godzina.

Następne skanowanie w poszukiwaniu problemów. Listy zdarzeń wykorzystują kolor do skanowania raportów i zapewnienia, że problemy znikną ze strony.

Następnie zagłęb się w dane. Trzy ikony po prawej stronie każdego wydarzenia umożliwiają natychmiastowe zbadanie:

 • Metryki: przeglądaj metryki podsumowujące i wskaż główne źródła straconego czasu produkcji dzięki szczegółowym analizom Sześciu Wielkich Strat.
 • Odrzucenia: poznaj przyczyny niskiej jakości.
 • Komentarze: uzyskaj dodatkowy kontekst z komentarzy bezpośrednio powiązanych z wydarzeniem lub powiązanych z ramami czasowymi wydarzenia.

Lista uwagi Największych Strat

Listy uwagi to funkcja tabeli, która przedstawia uporządkowane zestawy strat w postaci miniaturowych wykresów słupkowych. Teraz największe straty są dostępne jako lista uwag. Pokaż do pięciu największych strat w wierszu, przy czym każda największa strata obejmuje czas trwania, rodzaj straty i zdarzenia (zdarzenia, cykle, zatrzymania lub elementy).

Listy uwagi dotyczące największych przegranych świetnie nadają się na spotkania doskonalące, ponieważ zapewniają bogaty w informacje obraz najbardziej znaczących strat. Pomyśl o tym jako o menu możliwości ulepszeń!

Harmonogramy dwutygodniowe

XL obsługuje teraz dwutygodniowe harmonogramy czasowe, z możliwością wyboru między 1 tygodniem a 2 tygodniami jako wzorcami powtarzalności.

Umożliwia to tworzenie wielotygodniowych harmonogramów, takich jak wersja „Harmonogramu zmiany Pitmana”, w której cztery zespoły dzielą dwie półdniowe zmiany w cyklu dwutygodniowym, zapewniając stałe pokrycie każdego procesu.

Dodaliśmy również nową opcję pustego harmonogramu, której można użyć do wyłączenia funkcji harmonogramu.

Widżet z zakresem czasu

Teraz każdy widżet pulpitu nawigacyjnego może podążać za selektorem zakresu czasu strony lub mieć własny zakres czasu, który jest wyświetlany bezpośrednio pod tytułem widżetu. Jest to szczególnie przydatne przy konfigurowaniu kolumn na pulpicie nawigacyjnym z różnymi zakresami czasu, takimi jak: Ostatnia zmiana vs Ta zmiana lub Wczoraj vs Dzisiaj.

Udoskonalony selektor wymiarów

Selektor przeformatowanych wymiarów ułatwia wybór potrzebnego wymiaru.

Wymiary są teraz zorganizowane w trzech grupach:

 1. Przedsiębiorstwo: obejmuje wymiary oparte na zasobach, takie jak lokalizacja i centrum pracy.
 2. Produkcja: obejmuje wymiary związane z procesem produkcyjnym, takie jak zmiana, część i przyczyna odrzucenia.
 3. Data i godzina: zawiera wymiary związane z czasem.

Wyjaśniliśmy również rozróżnienie między dwoma zasadniczo różnymi „typami” wymiarów czasu: ciągłym czasem i częściami daty.

Wymiar Czas reprezentuje czas ciągły, co oznacza, że pokazuje czas płynący od początku do końca zakresu czasu wybranego w selektorze zakresu czasu.

Inne wymiary Data i godzina reprezentują części daty. Części daty wyodrębniają część daty z wybranego zakresu, co pozwala zobaczyć zagregowane okresy w celu łatwego porównania. Na przykład możesz wybrać dzień tygodnia i wyświetlić zagregowane dane dla wszystkich poniedziałków, wtorków itp. w wybranym zakresie czasowym.

Aktalizacja jest łatwa!

Jeśli masz XL810 z dostępem do internetu, aktualizacja zostanie automatycznie pobrana do XL gotowa do instalacji jednym kliknięciem:

 1. Zaloguj się jako Administrator
 2. Kliknij łącze „Nowa wersja dostępna” na dole strony.
 3. Kliknij Zainstaluj.
 4. Powtórz dla każdego XL810.

Jeśli Twój XL nie ma dostępu do internetu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać łącze do pobrania.

 

Posiadasz już XL800? Upgrade do XL810 jest bardzo prosty!

Jeśli używasz XL810, możesz zainstalować aktualizację w dowolnym momencie. Mamy również możliwość przeprowadzenie kompletnego upgrade’u zainstalowanych już tablic XL800 do wersji XL810.

W tym celu skontaktuj się z Działem Rozwiązań Inżynierskich:

✉ wdrozenia@tqmsoft.eu

Zainteresowany?

Chętnie umówimy się na rozmowę, telekonferencję lub spotkanie na miejscu.

 

Część opisów i materiałów graficznych pochodzi ze strony https://www.vorne.com/.

Tagi:

Przeczytaj również

Podobne w kategorii

Jedno OEE – wiele możliwości

Jedno OEE – wiele możliwości

Robert Głos
Robert Głos
Trener TQMsoft
Praktyczne podejście do kalkulacji i interpretacji wskaźnika OEE. OEE jest wskaźnikiem efektywności, który pozwala nam porównywać, analizować i doskonalić, efektywność wykorzystania zasobów technicznych w procesach produkcyjnych. Odbywa się to dzięki identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa, pogrupowanego do trzech kategorii (strat wynikających z Dostępności, Wykorzystania i Jakości). OEE integruje wykorzystanie czasu pracy zasobów technicznych i wykorzystanie materiałów. Mówiąc najprościej – identyfikuje procent czasu produkcji, który jest naprawdę produktywny.
18.07.2023
Czytaj więcej