Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Wdrożenie systemu do kontroli jakości produkcji opartego na aplikacji QDA – SPC

Wdrożenie systemu do kontroli jakości produkcji opartego na aplikacji QDA – SPC

25.09.2020
Wdrożenie systemu do kontroli jakości produkcji opartego na aplikacji QDA – SPC

Profil działalności

BWI Group jest firmą z branży automotive, zajmuje się projektowaniem i produkcją oryginalnych części układu zawieszenia samochodów osobowych - w tym głównie amortyzatorów dla czołowych producentów aut na całym świecie.

Cel wdrożenia

  • Podniesienie jakości wytwarzanych części oraz usprawnienie procesu kontroli.
  • Ograniczenie inwestycji w nowe sprawdziany i przyrządy pomiarowe.
  • Usprawnienie procesu nadzoru planów inspekcji oraz procedury wdrażania zmian. 
  • Zminimalizowanie wpływu operatora na pomiar oraz wyeliminowanie ręcznego zapisu wyników do rejestrów dla zapewnienia większej wiarygodności.
  • Skrócenie czasu pomiędzy wykonaniem kontroli, a raportowaniem.
  • Spełnienie wymagań klientów oraz sprostanie ogólnemu podejściu do informatyzacji procesów produkcyjnych zgodnie z trendem Industry 4.0.

Wykonane wdrożenia

Firma BWI Group w celu zapewnienia najwyższej jakości wytwarzanych wyrobów wykorzystuje zaawansowane sprawdziany funkcjonalności, umożliwiające precyzyjną kontrolę charakterystyk produktowych. Nadzór oraz zarządzanie wynikami kontroli z kilkunastu narzędzi kontrolno-pomiarowych jest procesem czasochłonnym i wymagającym dużego nakładu pracy. Podczas wdrożenia systemu do kontroli jakości została opracowana koncepcja, umożliwiająca wykorzystanie stacji komputerowej z aplikacją QDA-SPC do nadzoru i kontroli jednocześnie 12 produktów/sprawdzianów. Pozwoliło to znacznie ograniczyć koszty wdrożenia nowych aplikacji oraz zorganizować stanowiska kontrolno-pomiarowe w obszarze produkcji bez konieczności ingerencji w dotychczasowy layout.

Kolejnym krokiem było pilotażowe wdrożenie systemu na zakładzie na jednym z obszarów produkcyjnych. Implementacja została pozytywnie odebrana przez pracowników zakładu w tym użytkowników systemu.

W trakcie pilotażu przy współpracy z Technical Center Kraków BWI zostały ustalone i dobrane interfejsy dla wszystkich przyrządów pomiarowych, konieczna liczba licencji oraz zakres funkcji (analiz i raportów) oczekiwanych przez BWI.

Po zakończeniu pilotażu podjęto decyzję o realizacji wdrożenia. Instalację docelowego środowiska i szkolenia użytkowników przeprowadzili nasi inżynierowie. W ramach wdrożenia firma BWI Group otrzymała 12 miesięczny kontrakt serwisowy SMA zawierający standardowe wsparcie techniczne, dostawy aktualizacji oraz możliwość konsultacji merytorycznych z działem wdrożeń aplikacji TQMsoft.

Użyte aplikacje, hardware, usługi

Podczas wdrożenia zastosowano aplikację QDA9 renomowanej niemieckiej firmy QDA-Solutions oraz zestaw interfejsów opartych na multiplexerach firmy IBR.

Osiągnięte rezultaty

Firma BWI Group po wdrożeniu zanotowała znaczne przyspieszenie procesu kontroli. Czas pojedynczego audytu został skrócony prawie o połowę (selekcja planu inspekcji, rejestracja danych, uzupełnienie raportów).

Wyniki pomiarów są zapisywane w czasie rzeczywistym do bazy danych, zatem dostęp do analiz i wskaźników jakościowych jest możliwy już po sekundzie od pomiaru na hali. Umożliwia to sterowanie procesem według zasad SPC oraz szybkie reagowanie na problemy.

Moduł analiz QDA pozwala na wszechstronną analizę danych. Moduł podaje także informacje o możliwych obszarach do doskonalenia i ułatwia identyfikację przyczyn problemu na produkcji. W efekcie pracownicy działu inżynierii mają wszelakie możliwości doskonalenia produkcji. Zniknął też problem z archiwizacją rejestrów papierowych i przepisywaniem danych do komputera celem dalszej obróbki.

Warto dodać, że dzięki wykorzystaniu aplikacji QDA klient łatwiej wywiązuje się z wysokich wymagań jakościowych firm OEM automotive. Usprawnia się także znacznie proces audytów zewnętrznych.

Czas trwania projektu

Opracowanie koncepcji i pilotaż trwały ok. 2 miesiące. Wdrożenie wraz ze szkoleniami 6 tygodni.

Opinia Klienta

Wysoko oceniamy współpracę z TQMsoft. Kompleksowa pomoc i fachowe doradztwo w ramach prowadzonego projektu znacznie ułatwiły nam realizację zadania. Z pełnym przekonaniem polecamy TQMsoft jako rzetelnego i profesjonalnego partnera współpracującego z naszą firmą BWI.

Wdrożenie ze strony dostawcy prowadził:
Marcin Herod
Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich
mob. (+48) 695 844 804, marcin.herod@tqmsoft.eu

Podobne w kategorii

Wizualizacja danych

Wizualizacja danych

Andrzej Czarski
Andrzej Czarski
Trener TQMsoft
Żyjemy w czasach, w których podejmowanie praktycznie każdej decyzji odbywa się na podstawie danych. Wszyscy odczuwamy postępującą cyfryzację rzeczywistości i – użyjmy coraz częściej wykorzystywanego teraz terminu - danetyzację świata. Jesteśmy świadkami i równocześnie w wielu aspektach – osobistym, zawodowym, biznesowym, społecznym – kreujemy i wykorzystujemy współczesną przestrzeń Big Data. Jak pisze Gorelik z Waterline Data „świat zachłystnął się danymi”.
24.12.2021
Czytaj więcej