Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Zapewnienie jakości poprzez automatyzację kontroli z aplikacją QDA w tle

Zapewnienie jakości poprzez automatyzację kontroli z aplikacją QDA w tle

05.10.2020
Zapewnienie jakości poprzez automatyzację kontroli z aplikacją QDA w tle

Zgodnie ze standardami norm takich jaki ISO TS, możemy w dużym uproszczeniu stwierdzić. że każda firma produkcyjna zobowiązana jest ustanowić system kontroli produktu i procesu. Z pomocą działom kontroli jakości przychodzą wytyczne np. AIAG i VDA wskazujące odpowiednie techniki kontroli.

Czy jednak w praktyce posiadając wdrożony system jakości firma może spać spokojnie? Czy ocena jakości produktu dokładnie odpowiada stanowi faktycznemu?

Przechodząc na halę produkcyjną, pojawiają się problemy z efektywną oceną jakości, praktyka pokazuje, że częstymi przeszkodami są:

  1. Niestaranne zbieranie danych.
  2. Czysto teoretyczny lub wręcz żaden nadzór wiarygodności wyników z kontroli.
  3. Zbyt ograniczona kontrola wynikająca np. z braku czasu pracowników produkcyjnych.
  4. Duże poślizgi czasowe pomiędzy zapisem pomiarów a oceną jakościową.
  5. Całkowity brak orientacji w podstawowych wskaźnikach dot. jakości.

Skala występowania powyższych problemów nakazuje wykluczyć niewłaściwy dobór załogi działu produkcji czy jakości. Zestawiając jednak sytuację firm, gdzie mamy wdrożone aplikację takie jak QDA, z sytuacją firm wykorzystujących tradycyjne narzędzia (Excel, papier, proste programy do zapisu wyników) musimy wskazać jedną z ważniejszych przyczyn: brak właściwego systemu informatycznego.

Podanie takiej przyczyny jest zbyt ogólne, by ją wykorzystać do poprawy sytuacji, co więc ma zawierać właściwy system kontroli? Popatrzmy na typowe braki [czerwone pola] istniejących procesów kontroli i od razu na wskazywane „źródła” problemu [pozostałe pola]:

Podsumujmy rezultaty i podzielmy przyczyny na kategorie:

Kategoria 1 - Brak automatycznego nadzoru kontroli [Pola żółte]

Kategoria 2 - Uciążliwa kolekcja danych [Pola pomarańczowe]

Kategoria 3 - Brak znajomości narzędzi i potencjalnych korzyści z ich wykorzystania [Pola niebieskie]

 

Kategoria 1 - Brak automatycznego nadzoru
Oczekiwanie profesjonalnego systemu oferującego pewne i szybkie rezultaty. Pracownicy wiedząc, że zapisy są identyfikowane, a dane są widoczne on-line lepiej akceptują sens wykonania pomiarów i chętnie korzystają z gotowych analiz.

Skuteczne rozwiązanie powinno więc na bieżąco pokazywać progres wprowadzania danych na wszystkich stanowiskach kontrolnych:

zdj. 1. Podgląd kontroli z hali.

Oraz na bieżąco generować analizy i raporty:

zdj. 2. Analiza zbiorcza.

Kategoria 2 - Uciążliwa kolekcja danych

Z doświadczenia można powiedzieć, że kategoria ta bywa krytyczna w projektach doskonalących system zapewnienia jakości. Niestety, rozwiązaniem często jest profesjonalny system integrujący interfejsy sprzętowe, narzędzia statystyczne i elastyczny mechanizm analiz/raportów.

Jak uprościć czy lepiej „zautomatyzować” kontrolę? Ze względu na formę artykułu ograniczmy się do najczęściej występujących sytuacji:

  • Stanowiska ręcznych pomiarów.

Interfejs łączący SPC, Plan Kontroli i większość dostępnych urządzeń (Mitutoyo/Mahr/Tesa/Inne..) jest konieczny. W praktyce ważne jest, by konfiguracja interfejsu była połączona z planami kontroli produktów, a w czasie pomiarów program podpowiadał co i jak zmierzyć.

Zdj. 3 i 4. Interfejs i wizualizacja pomiary manualne.

 

  • Zautomatyzowane stacje pomiarowe.

Do pełnowartościowych raportów potrzebne są często dane ze stacji kontrolnych (pkt. a) oraz ze zautomatyzowanych pomiarów (Sterowniki PLC z OPC, zautomatyzowane sprawdziany z czujnikami LVDT, dane procesowe itp.). Warto zwrócić uwagę by dane były wpisywane bezpośrednio do aplikacji nadzorującej jakość w firmie, a czujniki miały możliwość kalibracji z poziomu aplikacji.

zdj. 5. Sprawdzian do pomiaru bicia.

zdj. 6. Zautomatyzowany pomiar bloku silnika.

 

  • Integracja z maszynami CMM, Testerami, Wagami, systemami Wizyjnymi, Laserowymi itp.

Dla tego typu automatycznej kontroli, kluczowy jest zautomatyzowany import oparty na jednostce czasu lub zewnętrznych zdarzeniach. Ważne jest też by użytkownicy mieli możliwość samodzielnego konfigurowania struktury danych jaka ma być importowana.

Zdj. 7. W pełni automatyczny import z maszyny CMM

  • Pełna rejestracja aktywności.

Swoistą „kropką nad i” jest system logowania zdarzeń, zapisze on każdy problem z importem danych, każdą edycję wyników itp.

Zdj. 8. Dziennik operacji.

Ostatnią zdefiniowaną wcześniej kategorią jest:

Kategoria 3 - Brak znajomości narzędzi i potencjalnych korzyści z ich wykorzystania

W tym zakresie obserwujemy dynamiczny rozwój firm i osób zajmujących stanowiska związane z nadzorem jakości. Nasz system QDA oferuje większość narzędzi, jak na ich podstawie wnioskować i doskonalić proces? By nie tracić czasu, mam tu przyjemność odesłać Państwa do grona naszych sprawdzonych konsultantów, prowadzących w TQMsoft szkolenia związane z tematyką Statystycznej  Kontroli Procesu, metodologii SixSigma i wielu innych zagadnień, jakie spotykacie Państwo w swojej codziennej pracy.

 

Podobne w kategorii

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Budżetowanie aplikacji do kontroli jakość

Marcin Herod
Marcin Herod
Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich
Bazując na naszym doświadczeniu, chcielibyśmy zwrócić uwagę na ważne aspekty dotyczące digitalizacji Państwa produkcji i zarządzania jakością, a tym samym mamy nadzieję pomóc w sprawnym wdrażaniu nowych rozwiązań.
15.03.2022
Czytaj więcej