Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-ZCKW

Zarządzanie czasem i współpraca z klientem wewnętrznym

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

Czas, którym dysponujemy, powinniśmy świadomie wykorzystywać do osiągania celów zawodowych oraz osobistych i w ten sposób bezpośrednio połączyć wykonywanie codziennych działań oraz rozwiązywanie zadań z jednej strony z osobistym zadowoleniem i własnym rozwojem z drugiej.

Symbol szkolenia

UO-ZCKW

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 60%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Czas - definicje, różnice w postrzeganiu:
 • Korzyści planowania i organizacji czasu.
 • Planowanie w różnych perspektywach czasowych.
 • Planowanie strategiczne i operacyjne.
 • Rytm pracy dziennej.
 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne destabilizujące płynność pracy.
 • Ograniczanie zewnętrznych czynników dezorganizacji.
 • Ograniczanie wewnętrznych czynników dezorganizacji.
2. Narzędzia organizacji pracy i wyznaczania priorytetów:
 • Planowanie pracy własnej w kontekście wyznaczonych celów.
 • Zasada SMART.
 • Zasada Pareto.
 • Macierz ABC.
 • Reguła 60/40.
 • Prawo Parkinsona.
 • Macierz Eisenhower`a.
 • Koszty błędów w PDCA.
3. Stres a efektywność własna w realizacji celów:
 • Zarządzanie stresem.
 • Typy stresorów.
 • Organizacyjna a destrukcyjna funkcja stresu.
 • Przyczyny stresu w miejscu pracy.
 • Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, skutki.
 • Metody postępowania w stresie:
  • racjonalizacja,
  • projekcja,
  • reakcja upozorowana,
  • dysocjacja,
  • substytucja,
  • regresja,
  • fiksacja.
4. Współpraca z klientem wewnętrznym:
 • Podstawowe błędy w komunikacji i ich eliminowanie.
 • Zasady asertywnego budowania relacji biznesowych.
 • Koszty konfliktu w przedsiębiorstwie.
 • Przeciwdziałanie konfliktom.
 • Prawidłowy obieg informacji a efektywność własna.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Konstruktywna krytyka.
 • Negocjowanie racjonalnych rozwiązań.
 • Praca zespołowa – co to znaczy w praktyce?
 • Optymalizacja współpracy międzywydziałowej w celu tworzenia wartości dodanej dla klienta zewnętrznego.

Korzyści dla uczestnika

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik:
 • Będzie umiał efektywnie zaplanować swój czas w perspektywie krótko - i długoterminowej.
 • Nauczy się rozpoznawać i ograniczać czynniki powodujące nieefektywne wykorzystanie czasu.
 • Będzie wiedział jak poprawnie formułować cele i czym się kierować układając hierarchię ich ważności.
 • Dowie się w jaki sposób powinien usprawniać współpracę wewnętrzną w firmie z najbliższymi współpracownikami i innymi jednostkami organizacyjnymi.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Wzrost kompetencji pracowników w zakresie umiejętności zarządzania czasem własnym i podwładnych. Eliminacja błędów w planowaniu i organizacji. Lepsze wykorzystanie czasu pracy, poprawa relacji w firmie (współpraca między pracownikami, współpraca międzywydziałowa).

Metodyka

wykład, ćwiczenia, warsztaty, case study

Adresaci

 • managerowie,
 • osoby zarządzające zespołami pracowników (koordynatorzy, liderzy zmian, szefowie zespołów produkcyjnych, sprzedażowych, zadaniowych),
 • specjaliści oraz pracownicy dostrzegający nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy własnej i współpracy wewnętrznej w firmie.

Opinie użytkowników

10-11.10.2019 r. "Szkolenie przeprowadzone w bardzo interesujący sposób. Wysoka wartość merytoryczna."
10-11.10.2019 r. "Bardzo komunikatywny prowadzący, potrafiący zaciekawić. Przyciągający i zjednający sobie ludzi."
26-27.03.2019 r. "Prowadzący bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, duże doświadczenie."
19-20.11.2018 r. "Szkolenie godne polecenia. Materiał przekazany w sposób jasny i komunikatywny."
19-20.11.2018 r. "Pełen profesjonalizm i wysokie umiejętności komunikacji z uczestnikami szkolenia. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Prowadzący na medal."
19-20.11.2018 r. "Najlepsze szkolenie w jakim miałam przyjemność uczestniczyć. Dostosowanie do potrzeb grupy. Prowadzenie mega profesjonalne."
05-06.11.2018 r. "Prowadzący był bardzo dobrze przygotowany, odpowiadał / wyjaśniał wszystkie problemy. W razie potrzeby rozwijał myśl, która nas zaciekawiła."
11-12.06.2018 r. "Fachowość trenera. "Dar" do prowadzenia szkoleń. Znakomity kontakt trenera z grupą."
11-12.06.2018 r. "Bardzo przyjemna atmosfera wytworzona przez pana prowadzącego. Rzetelna, komunikatywna osoba - pan prowadzący."
11-12.06.2018 r. "Bardzo dobra organizacja czasu/struktura dni szkoleniowych."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Powiązane artykuły