Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
UO-ZP

Zarządzanie sprzedażą w firmie produkcyjnej

Umiejętności osobiste - PersonAll®

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie klaryfikacji między procesem zakupowym a sprzedażowym w dziale handlowym.
 • Rozróżnienie między celem handlowym a wynikiem biznesowym i implikacja na działania sprzedażowe.
 • Określenie jakie działania można podjąć w ramach przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
 • Wykreowanie standardów określania handlowego planu działania.

Symbol szkolenia

UO-ZP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 65%

Czas trwania: 1 dzień po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Cele a wyniki – moduł wprowadza podstawowe rozróżnienie między wynikiem biznesowy a celem sprzedażowym, odpowiada na pytanie w jaki sposób sformułowanie celu, wpływa na jego realizację.
 
2. Lejek sprzedażowy bez tajemnic – w ramach tej części uczestnik dowie się, jakie są możliwe warianty lejka sprzedażowego, tak aby nim zarządzać, ale również dopasowywać sposób rozmowy do stopnia zaangażowania klienta.
 
3. Zarządzanie a działanie – w tej części szkolenia, uczestnik wypracuje skrócone standardy postępowania wobec klienta zewnętrznego, tak aby uwzględniać jego i własne zaangażowanie, to wypracowanie różnych typów działań handlowych w zależności od przyjętego scenariusza realizacji strategii przedsiębiorstwa.
 
4. KPI podstawy – moduł odpowie na pytania, po co są potrzebne key performance index, ile powinno ich być, jakie niosą korzyści a jakie zagrożenia.
 
Ćwiczenia:
 • Testy – autodiagnostyczne, w formie pisemnej.
 • Dyskusja moderowana – wywoływanie kontrowersyjnej tezy na początek dyskusji i wymiana doświadczeń.
 • Mini-wykłady – materiały wspierające, w formie prezentacji multimedialnej.
 • Symulacje – kontrolowane wystąpienia uczestników.
 • Mini case-study – pisemne opisanie przypadków szczególnych.
 • Materiały video.

Korzyści dla uczestnika

?Uczestnik nauczy się:

 • Identyfikować różne sposoby sprzedaży w zależności od rodzaju klienta.
 • W jaki sposób planować działania w zakresie budowania relacji.
 • Rozróżniać cele handlowe od wyników biznesowych.
 • Obsługiwać lejek sprzedażowy w taki sposób, by uzyskać największy zwrot z poniesionych nakładów.
 • Mierzyć zaangażowanie i efektywność pracowników działu handlowego.

Uczestnik dowie się:  

 • Jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą brak dopasowania procesu sprzedażowego i zakupowego klienta.
 • Po co wprowadzać różne warianty sposobów obsługi klienta.
 • Jakie kompetencje są potrzebne by budować trwałe relacje z klientem.
 • W jakim miejscu znajduje się rynek i jak go obsługiwać skutecznie.

Adresaci

 • managerowie działów sprzedaży średniego szczebla,
 • liderzy zespołów sprzedażowych,
 • uczestnicy zakwalifikowani do wewnętrznych programów rozwojowych.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania