Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

APQP4Wind

APQP4Wind

18.12.2020
APQP4Wind

APQP4Wind to skrót od Advanced Product Quality Planning For Wind, co tłumaczy się jako Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów dla Energetyki Wiatrowej. Najważniejszym celem APQP4Wind jest wdrożenie produktu, którego jakość będzie zadowalająca dla firmy. Metoda ta opiera się głównie na usprawnianiu komunikacji między klientem, dostawcą i jego poddostawcami oraz ciągłej poprawie jakości, niezbędnej do optymalizowania procesów produkcyjnych, odpowiadających za wytwarzanie części i podzespołów wykorzystywanych w tej gałęzi przemysłu.

APQP4Wind -  Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów dla Energetyki Wiatrowej

APQP4Wind to skrót od Advanced Product Quality Planning For Wind, co tłumaczy się jako Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów dla Energetyki Wiatrowej. Najważniejszym celem APQP4Wind jest wdrożenie produktu, którego jakość będzie zadowalająca dla firmy. Metoda ta opiera się głównie na usprawnianiu komunikacji między klientem, dostawcą i jego poddostawcami oraz ciągłej poprawie jakości, niezbędnej do optymalizowania procesów produkcyjnych, odpowiadających za wytwarzanie części i podzespołów wykorzystywanych w tej gałęzi przemysłu.

Metoda APQP4Wind

Metoda APQP4Wind pozwala przede wszystkim bardzo dokładnie zaplanować, a zaraz potem efektywnie wykorzystać zgromadzone zasoby w celu zrealizowania zaplanowanych działań w ustalonych ramach czasowych i budżetowych. Ponadto APQP4Wind umożliwia podejmowanie natychmiastowych kroków już na etapie planowania projektu, co pozwala uniknąć nieplanowanych zmian przy projektowaniu i rozwoju konkretnego produktu, które mogłyby skomplikować i opóźnić cały proces.

Dostarczania towaru wysokiej jakości

Jednym z najważniejszych założeń tej metody jest zagwarantowanie dostarczenia towaru wysokiej jakości przy optymalnych kosztach projektu.

W odróżnieniu od APQP realizacja metody APQP4Wind posiada szerszy zakres i opiera się zamiast na pięciu, to na siedmiu krokach:

 1. Planowanie i określenie programu jakości – faza ta opisuje, jakie potrzeby i oczekiwania klienta są połączone z planowaniem oraz definiowaniem programu jakości. To potwierdzenie możliwości zmieszczenia się w zaplanowanych ramach czasowych i budżetowych z uwzględnieniem wszystkich VOC, które muszą być w pełni zrozumiane i zaakceptowane przez firmę.
 2. Projektowanie i rozwój wyrobu – na tym etapie dokonywana jest krytyczna analiza wymagań technicznych oraz inżynieryjnych koniecznych do zrealizowania projektu. Priorytetem staje się analiza wykonalności, która ma pomóc zidentyfikować potencjalne problemy lub awarie, mogące wystąpić podczas produkcji, instalacji, uruchomienia i serwisu oferowanego produktu.
 3. Potwierdzenie spełnienia wymagań produktu – etap skoncentrowany na potwierdzeniu, że wymagania dotyczące produktu są spełnione przez niezawodny projekt produktu. Definiowane są głównie założenia dotyczące budowy prototypów, poprzez które testowane są wymagania Klienta, dzięki czemu projekt jest zgodny z jego oczekiwaniami.
 4. Projektowanie i rozwój procesu – skupia się na określeniu cech systemu produkcji. To opracowanie procesu produkcyjnego w celu spełnienia oczekiwań jakościowych Klienta, wymagań dotyczących produktu, wstępnego przebiegu procesu produkcyjnego wraz ze zidentyfikowanymi potencjalnymi awariami i działaniami prewencyjnymi, analizą możliwości projektowanego procesu i planem analizy systemu pomiarowego.
 5. Spełnienie wymagań procesu – sprawdzenie kompletności i możliwości spełnienia wymagań procesu przez rzetelne jego zaprojektowanie. Potwierdzenie, że system pomiarowy procesu został przeanalizowany i uznany za odpowiednio dopasowany do zamierzonego zastosowania; zapewnienie procesów nadzorujących jakość, która we wskazanych punktach powinna być przeanalizowana w oparciu o analizę statystyczną zdolności.
 6. Walidacja spełnienia wymagań procesu – potwierdzenie walidacji procesu produkcyjnego poprzez ocenę procesu produkcyjnego serii 0.
 7. Zatwierdzenie produktu i procesu – ostatnia faza, podsumowująca wszystkie działania, zbierająca dane i informacje, które zostały wygenerowane na wszystkich etapach planowania jakości produktu. Domknięcie procesu planowania poprzez przedłożenie dokumentów PPAP zgodnie z ustaleniami z Klientem.

APQP4Wind - korzyści

Standardy i narzędzia wykorzystywane przez metodę APQP4Wind umożliwiają dobór i unifikację specyficznych procedur dla firmy i ustalenie odpowiednich metod oraz procedur dla wszystkich Dostawców i Poddostawców.

Kluczowe korzyści dla branży wiatrowej wynikające ze stosowania podejścia opisanego w Podręczniku APQP4Wind to:

 • zastąpienie kontroli jakości działaniami prewencyjnymi;
 • przejście od kontroli jakości do zapewnienia jakości;
 • możliwość oceny dostawców i poddostawców w oparciu o ujednolicony system planowania jakości;
 • promowanie postawy ciągłego samodoskonalenia, mającej na celu propagowanie podnoszenia kompetencji z projektu na projekt;
 • zminimalizowanie kosztów na każdym etapie wytwarzania produktu, zaczynając od planowania, a na analizach informacji zwrotnych z rynku kończąc;
 • zapewnienie, że Dostawca może spełnić wymagania produkcyjne i jakościowe części dostarczanych Klientowi;
 • wykazanie, że ustalony proces produkcyjny ma potencjał do wytworzenia części, która konsekwentnie spełnia wszystkie wymagania podczas rzeczywistej produkcji przy założonym tempie;
 • wsparcie w narzędzia pomagające zidentyfikować mocne strony, możliwości doskonalenia i słabości wewnętrznych procesów w oparciu o wytyczne APQP4Wind;
 • wsparcie w narzędzia pomagające w optymalizacji procesów wewnętrznych i zapewniające stabilność oraz korzyść zarówno dla producenta, dostawcy, jak i poddostawcy;
 • Gotowy Plan ulepszeń wdrożenia;
 • Minimalizacja kosztów wdrożenia 1:10:100
 • koszt problemu zidentyfikowanego na etapie planowania to 1 zł
 • koszt problemu zidentyfikowanego na etapie testów to 10 zł
 • koszt problemu na etapie produkcji seryjnej to 100 zł.

Wskazanie głównych narzędzi wspomagających proces APQP4Wind, a w kolejnym kroku walidacja wszystkich zaplanowanych działań wraz z przygotowaniem raportu rozszerzonego do 24 punktów raportu PPAP to techniczna strona APQP4Wind.

Dzięki specjalnie przygotowanemu przez autorów podręcznika Workbookowi możliwe jest klarowne śledzenie przebiegu wdrażania nowego projektu. Szczegółowo przygotowane tabele APQP4Wind dają możliwość szybkiej identyfikacji statusu poszczególnych etapów uruchamiania nowych projektów.

Szkolenia APQP4Wind

Podczas naszych szkoleń mają Państwo możliwość przejść z trenerem przez wszystkie 7 etapów APQP4Wind, zaznajomić się z poszczególnymi wytycznymi programu wraz z omówieniem danych wejściowych i wyjściowych, w tym specyficznych wymagań branży produkcyjnej na przykładach realnych procesów zaczerpniętych prosto z życia produkcji.