Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-CT-P-ONL
Online

Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenia online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·         Poznanie wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, FMEA, Plany kontroli, SPC, MSA, PPAP pod kątem efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej,

·         Poznanie szczegółowych wymagań dla powiązań w dokumentacji procesu produkcji: Schemat przepływu procesu, FMEA oraz Plan kontroli.

Symbol szkolenia

AW-CT-P-ONL

Terminy i miejsce

21 - 22 listopada 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 26 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wymagania podręcznika APQP:
 • fazy wdrożenia wyrobu i procesu,
 • identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu,
 • dokumentacja procesu produkcji.

2. FMEA – podstawowe wymagania i błędy:

 • FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje,
 • formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym, rozróżnienie między detekcją a prewencją,
 • identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w PFMEA,
 • dobór wskaźników Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (RPN - Risk Priority Number),
 • projektowanie działań doskonalących - podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż WPR (RPN) – wskaźniki SOD, SO, SD, rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.

3. Plan kontroli – podstawowe wymagania i błędy:

 • plany kontroli i właściwości specjalne - wymagania IATF 16949,
 • wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w podręczniku „APQP” („Advanced Product Quality Planning and Control Plan”, AIAG),
 • wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w IATF 16949:2016.

4. Powiązanie Schematu przepływu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów i najważniejsze błędy.
5. Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC):

 • podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC),
 • podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe,
 • zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk,
 • interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk.

6. Analiza systemu pomiarowego (MSA):

 • wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania,
 • %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej – założenia, interpretacja
  i najczęstsze błędy,
 • Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej – założenia, interpretacja i najczęstsze błędy.

7. Zatwierdzenie części (PPAP):

 • zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości,
 • zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia,
 • przedłożenie do klienta – poziomy dowodów,
 • nadanie statusu PPAP przez klienta,
 • raport 8D jako narzędzia rozwiązywania problemów.

Ćwiczenia:
 • określenie wskaźnika Zagrożenia (Severity),
 • określenie wskaźnika Występowania (Occurrence),
 • określenie wskaźnika Wykrywalności (Detection),
 • określanie konieczności działań zmniejszających występowanie i wykrywalność,
 • powiązanie między schematem przepływu procesu, PFMEA i Planem kontroli,
 • interpretacja wskaźników Cp, Cpk,
 • interpretacja wyników analizy MSA - %GRR, Kappa.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

·         Prowadził audyt z zastosowania kluczowych narzędzi jakości jak PF, FMEA, CP, MSA i SPC.

·         Pracował z podręcznikami referencyjnymi AIAG

·         Eliminował błędne metody postępowania, wynikające z rutyny.

 

Uczestnik dowie się:

·         Jak szukać zgodności w dokumentacji procesu

·         Jakie są najczęściej popełniane błędy w dokumentacji procesu i jak je wyłapać

·         Na co zwracać szczególną uwagę podczas audytowania Core Tools.

·         Jak interpretować wskaźniki MSA i SPC

 

 

Metodyka

Zajęcia warsztatowe, prowadzone w oparciu o przykładową dokumentację.

Istnieje możliwość pracy na dokumentacji klienta.

Adresaci

 • Auditorzy wewnętrzni USI TS 16949, IATF 16949, audytorzy w łańcuchu dostaw
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości
 • Członkowie zespołów wdrożeniowych

Opinie użytkowników

Ogromna wiedza i doświadczenie prowadzącego, fajny sposób przekazywania wiedzy.Fachowość prowadzącego, wysoka kultura osobista.Bardzo merytoryczne szkolenie i bardzo dobrze przygotowany prowadzący.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

1950.00 zł netto
2398.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania