Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
AW-CT-P-ONL
Online

Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych - szkolenia online

Normy, wymagania, audity

Cele szkolenia

·         Poznanie wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, FMEA, Plany kontroli, SPC, MSA, PPAP pod kątem efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej,

·         Poznanie szczegółowych wymagań dla powiązań w dokumentacji procesu produkcji: Schemat przepływu procesu, FMEA oraz Plan kontroli.

Symbol szkolenia

AW-CT-P-ONL

Terminy i miejsce

10 - 11 czerwca 2024 GWARANTOWANY
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 22 dni
Lokalizacja: Online

Dokumenty do pobrania

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

1. Wymagania podręcznika APQP:
 • fazy wdrożenia wyrobu i procesu,
 • identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu,
 • dokumentacja procesu produkcji.

2. FMEA – podstawowe wymagania i błędy:

 • FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje,
 • formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym, rozróżnienie między detekcją a prewencją,
 • identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w PFMEA,
 • dobór wskaźników Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (RPN - Risk Priority Number),
 • projektowanie działań doskonalących - podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż WPR (RPN) – wskaźniki SOD, SO, SD, rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.

3. Plan kontroli – podstawowe wymagania i błędy:

 • plany kontroli i właściwości specjalne - wymagania IATF 16949,
 • wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w podręczniku „APQP” („Advanced Product Quality Planning and Control Plan”, AIAG),
 • wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w IATF 16949:2016.

4. Powiązanie Schematu przepływu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów i najważniejsze błędy.
5. Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC):

 • podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC),
 • podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe,
 • zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk,
 • interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk.

6. Analiza systemu pomiarowego (MSA):

 • wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania,
 • %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej – założenia, interpretacja
  i najczęstsze błędy,
 • Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej – założenia, interpretacja i najczęstsze błędy.

7. Zatwierdzenie części (PPAP):

 • zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości,
 • zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia,
 • przedłożenie do klienta – poziomy dowodów,
 • nadanie statusu PPAP przez klienta,
 • raport 8D jako narzędzia rozwiązywania problemów.

Ćwiczenia:
 • określenie wskaźnika Zagrożenia (Severity),
 • określenie wskaźnika Występowania (Occurrence),
 • określenie wskaźnika Wykrywalności (Detection),
 • określanie konieczności działań zmniejszających występowanie i wykrywalność,
 • powiązanie między schematem przepływu procesu, PFMEA i Planem kontroli,
 • interpretacja wskaźników Cp, Cpk,
 • interpretacja wyników analizy MSA - %GRR, Kappa.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu będzie:

·         Prowadził audyt z zastosowania kluczowych narzędzi jakości jak PF, FMEA, CP, MSA i SPC.

·         Pracował z podręcznikami referencyjnymi AIAG

·         Eliminował błędne metody postępowania, wynikające z rutyny.

 

Uczestnik dowie się:

·         Jak szukać zgodności w dokumentacji procesu

·         Jakie są najczęściej popełniane błędy w dokumentacji procesu i jak je wyłapać

·         Na co zwracać szczególną uwagę podczas audytowania Core Tools.

·         Jak interpretować wskaźniki MSA i SPC

 

 

Metodyka

Zajęcia warsztatowe, prowadzone w oparciu o przykładową dokumentację.

Istnieje możliwość pracy na dokumentacji klienta.

Adresaci

 • Auditorzy wewnętrzni USI TS 16949, IATF 16949, audytorzy w łańcuchu dostaw
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości
 • Członkowie zespołów wdrożeniowych

Opinie użytkowników

Ogromna wiedza i doświadczenie prowadzącego, fajny sposób przekazywania wiedzy.Fachowość prowadzącego, wysoka kultura osobista.Bardzo merytoryczne szkolenie i bardzo dobrze przygotowany prowadzący.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Najbliższe szkolenie otwarte:

2150.00 zł netto
2644.50 zł brutto

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Dyrektor Operacyjny

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Kierownik Działu Szkoleń

Dokumenty do pobrania