Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZA-BP

Efektywność, skuteczność i konkurencja rynkowa – najlepsze praktyki zarządzania, krok po kroku

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

Omówienie wykorzystania najlepszych praktyk prowadzenia działalności w następujących po sobie krokach. Szkolenie pokazuje jak:

1.       Zdefiniować jednoznaczne elementy współpracy pomiędzy obszarami.

2.       Określić wskaźniki efektywności dla każdego obszaru w firmie, cel oraz sposoby pomiaru – współzależność wskaźników efektywności.

3.       Zidentyfikować największe problemy – straty, marnotrawstwo oraz rozbieżności w produkcji.

4.       Ocenić, jakie są ryzyka i szanse dla firmy oraz wybrać najlepszą strategię rozwoju firmy.

5.       Wyeliminować problemy realizując projekty poprawiające jakość, produktywność, wydajność techniczną maszyn i pozyskiwanie oszczędności

6.       Wybrać i zaangażować właściwe osoby do realizacji projektów eliminujących problemy.

7.       Poprawić wiedzę, umiejętności i kompetencje ludzi w firmie.

8.       Wykonać standardy pracy, które zapewnią najwyższą jakość, produktywność i bezpieczeństwo.

9.       Zaplanować działania prewencyjne i utrzymać osiągnięte wyniki.

Symbol szkolenia

ZA-BP

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 75%

Czas trwania: 3 dni po 6 godz.

Program i ćwiczenia

Krok 1 – zapewnienie systemu spełniającego wymagania klienta:

·         Zdefiniować jednoznaczne elementy współpracy pomiędzy obszarami wg podejścia procesowego „dostawca - dane wejściowe – przetwarzanie - dane wyjściowe - odbiorca”

·         Określenie dla każdego obszaru w firmie jednoznacznych wskaźników efektywności – wspólny cel i metody pomiaru

 

Krok 2 – eliminowanie kosztów, strat i marnotrawstwa:

·         Wykaz kosztów produkcji i umiejscowienie w obszarach

·         Ustalenie największych rodzajów strat i marnotrawstwa oraz umiejscowienie ich w obszarach, w których występują

·         Wykonanie analizy przyczynowo - skutkowej  pomiędzy stratami – wykaz strat, które były źródłem innych strat

·         Obliczenie kosztów największych strat źródłowych

·         Wybór osób, metod i projektów dla wyeliminowania problemów  w firmie - 7 zasad realizacji projektów

·         Monitorowanie uzyskanych zysków w stosunku do poniesionych kosztów

 

Krok 3 – rozwój ludzi i poprawę ich kompetencji:

·         Określenie rodzaju wiedzy, ukierunkowanej na eliminowanie największych problemów w firmie

·         Ustalenie planu pozyskania wiedzy przez pracowników oraz ustalenie metod skutecznego przeprowadzenia szkolenia (ocena wiedzy przed szkoleniem i po szkoleniu)

·         Określenie poziomu osiągnięcia zysków po szkoleniu w stosunku do poniesionych kosztów

 

Krok 4 – ukierunkowanie na produkowanie jakości:

·         Zapewnienie jakości w procesach

·         Identyfikacja największych problemów jakościowych oraz ustalenie ich znaczenia dla klienta i poniesionych strat

·         Zarządzanie jakością z ukierunkowaniem na: „Człowieka, Metodę, Materiał, Maszynę”

·         Ustalenie „punktu przyczyny problemów jakościowych” w procesach

·         Eliminacja problemów jakościowych i kosztów poniesionych strat – 7 zasad realizacji projektów

·         Zapobieganie występowania przyczyn problemów jakościowych – standaryzacja z oceną prawdopodobieństwa nie wystąpienia  pomyłki

 

Krok 5 – ukierunkowanie na poprawę efektywności technicznej maszyn:

·         Wykaz awarii, które spowodowały przestoje i straty

·         Autonomiczne utrzymanie sprawności technicznej maszyn

·         Eliminowanie awarii maszyn – 7 zasad realizacji projektów

·         Eliminowanie przyśpieszonego zużycia komponentów maszyn

·         Standardy i monitoring utrzymania sprawności technicznej maszyn

 

Krok 6 – ukierunkowanie na warunki pracy, poprawiających jakość, bezpieczeństwo i produktywność:

·         Wykaz uciążliwych czynności wykonywanych przez pracownika

·         Wykaz nieregularnych czynności wykonywanych przez pracownika

·         Wykaz czynności wykonywanych przez pracownika, które nie dają wartości dla klienta

·         Eliminowanie problemów – 7 zasad realizacji projektów

·         „Pierwsze weszło – pierwsze wyszło”, współpraca z obszarem logistyki

·         Standardy i monitoring utrzymania uzyskanego poziomu produktywności

 

Krok 7 – ukierunkowanie na poprawę czasu dostaw i jakości  dostarczanych detali do produkcji:

·         Klasyfikacja materiałów bezpośrednio produkcyjnych

·         Klasyfikacja opakowań

·         Wykaz czynności logistycznych, które nie dają wartości dla klienta

·         Eliminowanie problemów logistycznych – 7 zasad realizacji projektów

·         Standardy i monitoring  przepływu materiałów z obszaru logistyki do produkcji

 

Krok 8 – zapewnienie trwałego utrzymania osiągniętych wyników:

·         Tablica wizualizacji wskaźników efektywności  w firmie – wspólne zarządzanie efektywnością

·         Przegląd zarządzania  przez odpowiedzialnych za obszary w firmie – podejście systematyczne

·         Reagowanie na odchylenia od ustalonego celu –  skuteczne i trwałe utrzymanie osiągniętych rezultatów

·         Ocena ryzyka i szans oraz wybór najlepszej strategii konkurencji rynkowej

Adresaci

·       Specjaliści Inżynierii Jakości

·       Kierownicy obszarów produkcyjnych

·       Kierownicy procesów wspomagających

·       Liderzy zarządzania projektami

·       Inżynierowie procesów produkcyjnych

Dodatkowe informacje

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
To szkolenie nie ma zaplanowanych terminów

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Senior Training Sales Specialist

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Training Realization Senior Specialist

Szkolenia zamknięte

Małgorzata Jakubiak

Małgorzata Jakubiak

Chief Operating Officer

Sylwia Smuga

Sylwia Smuga

Training Department Manager

Dokumenty do pobrania