Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Integracja Wagi Ciężkiej

Integracja Wagi Ciężkiej

07.12.2016
Integracja Wagi Ciężkiej

...czyli przynoszący korzyści kompleksowy system zarządzania jakością zintegrowany z ERP oraz MES.

Dla omówienia efektywnej integracji wzięliśmy przykład wdrożenia aplikacji QDA zarządzającej jakością u jednego z największych producentów ciężarówek. Firma należy do wyróżniających się na rynku pod względem jakości produkcji. Jej produkty są postrzegane jako trwałe i niezawodne. Firma od ponad dekady prowadzi projekty Six Sigma, w ramach których ciągle jest podnoszona efektywność i jakość produkcji, jest też laureatem nagrody Six-Sigma Award.

Koszty i odpowiedzialność

Wymagania stawiane aplikacją są kompleksowe i ambitne, pomimo to firmy chcące rozwijać się i czerpać korzyści z wdrożonego systemu często napotykają na problemy i ograniczenia w nim zawarte. Wcale nie rzadko można powiedzieć, że system jest hamulcem w rozwoju procesów firmy.

Strategiczne problemy:

 • eliminacja nadmiarowych danych
 • integracja systemów z najniższym TOC (Total Cost of Ownership, w skrócie to całkowity koszt związany z zakupem, utrzymaniem, serwisem i rozwojem  danego produktu)
 • otrzymanie ergonomicznego systemu do codziennej pracy

Z jednej strony mamy potrzebę wdrożenia aplikacji najlepiej dopasowanej do potrzeb, z drugiej oczekiwanie wdrożenia systemu który będzie zintegrowany oraz będzie miał niskie koszty. W takiej sytuacji wiele firm wpada w pułapkę szukania „jednego uniwersalnego narzędzia” które zrealizuje wszystkie oczekiwania.

W omawianym przypadku producenta ciężarówek powstała potrzeba wprowadzenia zintegrowanego systemu jakości, który będzie pracował z wdrożonym już SAP-em oraz będzie możliwy do połączenia z planowanym systemem MES (Manufacturing Execution SystemSystem Realizacji Produkcji). Naturalnym wydawało się pozostanie przy już wdrożonym systemie.

Pierwszym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest odciążenie Klienta od pracy projektowej i eliminacja lub ograniczenie kosztów oraz ryzyka projektowania aplikacji.

Co można zrobić? Dostępne są dwie alternatywne drogi: zamówienie modułu w dużej mierze pisanego dla nas od dostawcy (ERP/MES) lub skorzystanie z gotowej aplikacji integrujących się z innymi systemami.

W tym przypadku firma postanowiła wziąć pod uwagę gotową już aplikację QDA (produkcji ASI DataMyte). Takie podejście pozwala uniknąć ryzyka wdrożenia własnego projektu opartego tylko na wiedzy własnej firmy. Z drugiej strony mając „wskaźnik” można porównać i ocenić, co można uzyskać budując aplikację na posiadanych systemach ERP/MES.

Aplikacja QDA dostarczyła moduły: Zarządzania dostawcami, Kontroli dostaw, moduł kontroli produkcji z SPC, Integrację z maszynami pomiarowymi CMM w laboratorium, moduł Zarządzania sprzętem pomiarowym oraz MSA, Zarządzanie dokumentacją i reklamacjami. A także dodatkowe narzędzia do zarządzania powiadomieniami i działaniami. Taka kompleksowa aplikacja umożliwi zautomatyzowanie i zintegrowanie nadzoru nad jakością praktycznie w całej firmie.

Drugi aspekt, to ograniczenie kosztownych i „bolesnych” upgradów aplikacji i generalnie jak najniższy koszt „utrzymania” aplikacji. W przypadku systemu budowanego na potrzeby firmy takie modyfikacje zawsze będą nietypowe i pojedyncze. Pierwotnie analizowano możliwość by część funkcji systemu jakościowego oprzeć o planowany do wdrożenia MES. Jednak okazało się że zakres prac do zrobienia jest szeroki, a powstała nakładka praktycznie tworzy budowany na zamówienie system kontroli jakości, wracamy zatem do punktu wyjścia.

QDA,

Wnioski jakie wyciągnęła firma:

 • opieramy się o dedykowany system nadzoru jakości, gdzie mamy gotowy know-how. Dostawcy systemu pozostawiamy prace rozwojowe i aktualizacyjne,
 • chcemy korzystać z szeregu narzędzi oferowanych przez QDA, których nigdy nie opracowalibyśmy w projektowanych dla nas nakładkach do aplikacji ERP/MES.

Korzyści z wdrożenia gotowego systemu

Jeśli system oferuje gotowe funkcje, możemy je uruchomić, sprawdzić. W przypadku zastrzeżeń lub koniecznej modyfikacji możemy dokładnie wskazać co i gdzie należy zmodyfikować.

QDA realizuje wszystkie funkcje, jakie potrzebował nasz producent ciężarówek. Ważnym w procesie decyzji było też to, że funkcjonalność jest gotowa, można powiedzieć „prosto z pudełka”. System powinien być też spójny, tak jak w przypadku QDA wszystkie wspomniane wcześniej funkcje i moduły pracują na jednej bazie danych i budują z informacji jeden „wirtualny obraz” procesów.

Takie rozwiązanie eliminuje ogrom pracy i znaczne koszty jakie towarzyszyły by zbudowania podobnej aplikacji na systemie ERP/MES. Klient zyskuje też czas, jaki musiał by poświęcić na prowadzenie odrębnych zapisów i działań w dodatkowych aplikacjach (nie integrowanych z systemami ERP/MES).

Dla działu IT oznacza to także istotne ograniczenie „zdublowanych” danych, zapisów, dokumentów. Procesy oparte na takim systemie pracują efektywnie, szybko, każdy dział: IT, Produkcji czy Jakości dostaje dane wtedy kiedy są potrzebne z tego samego źródła.

Nasz Klient szczególnie zwrócił uwagę na możliwość dowolnego zintegrowania zarejestrowanych danych jakościowych z dokumentacją i dostarczenia ich w jednym z wielu gotowych formatów: raportów / analiz do dowolnej osoby w firmie lub poza nią.

W procesie wyboru rozwiązania nasz producent ciężarówek rozważał szereg możliwości, byli brani tacy producenci aplikacji jak: Infinity QS, SAP czy korporacyjny dostawca systemu MES.

O wyborze aplikacji QDA firmy ASi DataMyte przesądziła dostępność zintegrowanego rozwiązania zawierającego powiązane ze sobą moduły: Supplier Management, SPC, CMM Integration, Gage & Tool Management, Document Management and Complaint Management.

QDA

Co ciekawe, w początkowym założeniu Klient nie zakładał tak szerokiego podejścia do systemu jakości, jednak w miarę postępu projektu okazywało się że kolejne działy I procesy można z korzyścią dla firmy zintegrować w jednej aplikacji.

Obok kompleksowości rozwiązania, Klient zwrócił też uwagę na banalnie prosty sposób obsługi aplikacji. Była to druga decydująca przyczyna wyboru QDA.

Pierwszym etapem wdrożenia projektu była instalacja w zakładzie produkującym silniki (w Ameryce Północnej). Kolejnym etapem będzie rozszerzenie na pozostałe zakłady produkcyjne Klienta. Firma zarządza kilkunastoma zakładami oraz obsługuje sprzedaż do ponad stu krajów świata.

Osiągnięte korzyści:

 • uniknięcie kosztów updatów aplikacji związanych z SAP/MES, minimalizacja TOC,
 • zakup gotowego, konfigurowalnego systemu,
 • łatwe wdrożenie i dostosowanie do potrzeb,
 • prosta obsługa, redukcja czasu potrzebnego do obsługi systemów informatycznych,
 • eliminacja „białych plam” informacji jakościowych,
 • zbieranie danych w czasie rzeczywistym,
 • używanie dedykowanych modułów aplikacji, dokładnie pod zadania,
 • współpraca z globalnym dostawcą i standaryzacja aplikacji w wielu zakładach,
 • globalny serwis.

QDA

QDA  z lotu ptaka:

 • Program do nadzoru jakości w obszarze produkcji, montażu i laboratorium. Może pracować jako pełna niezależna aplikacja lub jako część zintegrowanego systemu informatycznego Klienta, aby dostarczać dane niezbędne do procesu ciągłego doskonalenia.
 • QDA integruje się z ERP (np. SAP) lub MES na różnych poziomach, od wsparcia operacji produkcyjnych do zarządzania łańcuchem dostaw. Daje to w efekcie silny system nadzoru nad jakością oraz pełną informację do optymalizacji wytwarzania.
 • Wszystkie moduły aplikacji QDA pracują na bazie danych w standardowych dla firm produkcyjnych środowiskach MS SQL lub ORACLE, wspierają popularne interfejsy i protokoły.
 • QDA integruje się także z większością sprzętu kontrolnego i maszyn pomiarowych stosowanych w przemyśle (czego nie oferują zwykle moduły jakościowe budowane na ERP/MES).

Podobne w kategorii

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj więcej