Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Konsultacje Logistyka wewnętrzna i magazyn

Cele główne

  • Analiza bieżącej sytuacji i struktury wskaźników dla procesów logistyki wewnętrznej i magazynów i wskazanie kierunków do doskonalenia.
  • Lepsza komunikacja magazynów, logistyki i produkcji dzięki widocznym odpowiednim wskaźnikom na wszystkich poziomach zarządzania.

Działania

  • Przeprowadzenie audytu wstępnego oraz raportu końcowego dla przygotowania dalszych priorytetów oraz harmonogramu działań.
  • Pokazanie na symulacji działania firmy w całym łańcuchu dostaw w obrębie przedsiębiorstwa.

Korzyści

  • Sprawne działanie procesów operacyjnych dzięki odpowiedniemu zasilaniu produkcji
  • Identyfikowanie się pracowników logistyki wewnętrznej i magazynów z celami firmy
  • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów i uzyskanie oszczędności na czasie ich poprawy.
  • Możliwość podejmowania trafnych decyzji na podstawie odpowiednich wskaźników
  • Pomoc w doborze systemów i urządzeń związanych z logistyką i magazynowaniem.

Dla kogo

Profesjonalna pomoc dla menedżerów łańcucha dostaw, szefów produkcji w kompetencjach których jest logistyka wewnętrzna, kierowników i specjalistów ds. logistyki, inżynierów procesów oraz koordynatorów ciągłego doskonalenia.

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje