Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Lean Lab - Optymalizacja pracy laboratorium

Cele główne

 • Analiza bieżącej pracy i organizacji laboratorium pod kątem stawianych przed nim wyzwań i celów.
 • Omówienie metod służących poprawie wydajności i efektywności pracy laboratorium.
 • Pokazanie ważnych elementów pracy laboratorium w ujęciu Lean (rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, unikanie marnotrawstwa, skuteczna komunikacja oraz utrzymanie porządku).
 • Udoskonalenie pracy laboratorium pod kątem nowych struktur i sposobu działania.
 • Zmniejszenie marnotrawstwa i zwiększenie wartości dodanej w każdym etapie procesu w laboratorium.

REZULTATY

 • Zwiększenie wydajności realizacji zleceń pomiarowych i jakości pracy
 • Efektywniejsze zarządzaniem czasem poprzez lepiej ułożone procesy i planowanie
 • Zmniejszenie marnotrawstwa materiałów, czasu i energii
 • Poprawa jakości wyników badań oraz minimalizacja błędów laboratoryjnych i ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy
 • Lepsze wykorzystanie przyrządów i urządzeń laboratoryjnych
 • Efektywniejsze monitorowanie i wykorzystani danych
 • Efektywniejsza współpraca z produkcją dając jej wsparcie w zakresie jakości
 • Sprawne reagowanie na potrzeby i uwagi Klienta.
 • Poprawa wzajemnego zrozumienia i komunikacji pomiędzy pracownikami w dziale laboratoryjnym a innymi obszarami firmy.

Korzyści

 • Sprawniejsze działanie procesów odpowiadających za jakość dzięki doświadczeniu i wsparciu doświadczonego konsultanta
 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów i uzyskanie oszczędności na czasie ich poprawy.

Dla kogo

Profesjonalna asysta dla menedżerów jakości i menedżerów laboratorium. Budowanie kompetencji kierowników kontroli jakości, pracowników laboratoriów, techników, kontrolerów jakości.

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje