Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
{[tilte]}'
Lean Lab - Optymalizacja pracy laboratorium

Lean Lab - Optymalizacja pracy laboratorium

Cele główne

Analiza bieżącej pracy i organizacji działu jakości pod kątem stawianych przed nim wyzwań i celów

 • Ustalenie celów i wyzwań, obecnych zasobów, sposobu działania dla potrzeb oceny zakresu projektu
 • Omówienie metod służących poprawie wydajności i efektywności pracy laboratorium.
 • Pokazanie w ujęciu Lean ważnych elementów pracy laboratorium (rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, unikanie marnotrawstwa, skuteczna komunikacja oraz utrzymanie porządku). 

Udoskonalenie pracy laboratorium pod kątem nowych struktur i sposobu działania.

Głównym celem jest zmniejszenie marnotrawstwa i zwiększenie wartości dodanej w każdym etapie procesu w laboratorium. Efektem będzie:

 • Zwiększenie wydajności realizacji zleceń pomiarowych i jakości pracy
 • Efektywniejsze zarządzaniem czasem poprzez lepiej ułożone procesy i planowanie
 • Zmniejszenie marnotrawstwa materiałów, czasu i energii
 • Poprawa jakości wyników badań oraz minimalizacja błędów laboratoryjnych i ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy
 • Lepsze wykorzystanie przyrządów i urządzeń laboratoryjnych
 • Efektywniejsze monitorowanie i wykorzystani danych
 • Efektywniejsza współpraca z produkcją dając jej wsparcie w zakresie jakości
 • Sprawne reagowanie na potrzeby i uwagi Klienta.
 • Poprawa wzajemnego zrozumienia i komunikacji pomiędzy pracownikami w dziale laboratoryjnym a innymi obszarami firmy.

Korzyści

 • Sprawniejsze działanie procesów odpowiadających za jakość dzięki doświadczeniu i wsparciu doświadczonego konsultanta w zakresie budowy i organizacji działu jakości
 • Stały nadzór nad systemem jakości poprzez wsparcie zewnętrznego pełnomocnika ds. Jakości w osobie doświadczonego konsultanta (opcjonalnie)
 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów i uzyskanie oszczędności na czasie ich poprawy. 

Dla kogo

Profesjonalna asysta dla menedżerów jakości i ich bezpośrednich przełożonych. Wdrożenie poprzez budowanie kompetencji przeznaczone dla kierowników kontroli jakości, pracowników laboratoriów, techników, kontrolerów jakości. 

Zapytaj o szczegóły

Prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń i Sprzedaży TQMsoft pod nr tel. +48 12 397 1883, kom +48 695 858 959 - konsultacje@tqmsoft.eu

 

Zobacz Mapę Projektów TQMsoft