Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

MONITORING CZASU PRACY MASZYN WSPOMAGANY SYSTEMEM ANDON

MONITORING CZASU PRACY MASZYN WSPOMAGANY SYSTEMEM ANDON

04.03.2021
MONITORING CZASU PRACY MASZYN WSPOMAGANY SYSTEMEM ANDON

NIEZALEŻNE TABLICE ANDON

Nie chodzi tutaj tylko o powiadamianie, które zlecenie jest obecnie realizowane. Maszyna musi być rozliczona z każdej chwili dysponowanego funduszu czasu pracy. Śledzenie każdego przestoju maszyny, analiza przyczyn źródłowych wystąpienia przestojów oraz ich eliminacja technikami doskonalenia produkcji mają w efekcie dać poprawę wskaźnika wykorzystania czasu pracy nawet o 30 proc.

Tablice Andon. Tablice Vorne

Doświadczenie TQMsoft poparte kilkudziesięcioma wdrożeniami wskazuje, że nie wszystkie maszyny są wyposażone w moduły automatyki przemysłowej pozwalające monitorować czas ich pracy. Co więcej, niektóre rozwiązania wbudowane w maszyny są nieprzystępne dla pracowników lub nie pozwalają na pełną interakcję operatora z maszyną. Przykładowo, operator maszyny często wykonuje dodatkowe działania, których maszyna nie rejestruje, takie jak przezbrojenia, konserwacje układów maszyny. Mogą to być również przerwy w pracy, gdy maszyna jest wyłączana. Wówczas rolę komunikatora maszyny może przejąć zewnętrzny system. Doskonałym narzędziem systemowym pokrywającym potrzeby monitorowania czasu pracy maszyn, a zarazem dającym możliwość powiadamiania manualnego o wszelkich przestojach i ich przyczynach jest system, którego architektura oparta jest o działanie niezależnych tablic andon. Przykład takiej tablicy z w pełni konfigurowalnym panelem wyświetlającym komunikaty i wskaźniki jest produkt amerykańskiej firmy Vorne o nazwie XL800 wdrażany przez TQMsoft.


Rys. 1. Tablica andon

Instalacja tablic Andon

Instalując tablice andon fabryka posiada przejrzystą informację na temat efektywności wykorzystania czasu pracy maszyn. Poza tym, mając kilkanaście maszyn z zainstalowanymi tablicami operatorzy, widząc wyświetlane komunikaty, są świadomi aktualnego stanu realizacji zleceń produkcyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą oni szybko reagować na powstałe opóźnienia oraz informować na bieżąco kierowników o postępach pracy poprzez system andon. W pełni funkcjonalny system andon jest dodatkowo wyposażony w zewnętrzną bazę danych instalowaną na serwerze fabryki co daje dostęp do wszystkich danych i wskaźników produkcyjnych w systemie raportującym typu Business Intelligence. Przykład takiego raportu wskaźnikowego pokazano na rys. 2.


Rys. 2.
Raport wskaźnikowy w systemie Business Intelligence

Tablice andon Vorne XL800

Tablice andon Vorne XL800 są autonomicznym narzędziem do gromadzenia i przetwarzania danych produkcyjnych i w pewnym stopniu mogą zaspokajać podstawowe potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie monitorowania on-line produkcji. Jednakże wiele firm decyduje się na rozszerzenie funkcjonalności tablic i traktując je jako kompleksowe narzędzia do prowadzenia analiz biznesowych i rozwojowych oraz integracji z pozostałymi systemami komputerowymi działającymi w przedsiębiorstwie. Rozwój systemu andon opiera się o kilka dodatkowych modułów rozumianych jako narzędzia wspierające instalowane na serwerze przedsiębiorstwa. Firma TQMsoft kompleksowo prowadzi wdrożenia i rozwój tego typu rozwiązań inżynierskich zbieżnych z założeniami koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Rozwiązań Inżynierskich:

✉ wdrozenia@tqmsoft.eu

Podobne w kategorii

Jedno OEE – wiele możliwości

Jedno OEE – wiele możliwości

Robert Głos
Robert Głos
Trener TQMsoft
Praktyczne podejście do kalkulacji i interpretacji wskaźnika OEE. OEE jest wskaźnikiem efektywności, który pozwala nam porównywać, analizować i doskonalić, efektywność wykorzystania zasobów technicznych w procesach produkcyjnych. Odbywa się to dzięki identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa, pogrupowanego do trzech kategorii (strat wynikających z Dostępności, Wykorzystania i Jakości). OEE integruje wykorzystanie czasu pracy zasobów technicznych i wykorzystanie materiałów. Mówiąc najprościej – identyfikuje procent czasu produkcji, który jest naprawdę produktywny.
18.07.2023
Czytaj więcej