Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

ZATWIERDZENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO I WYROBU (PPA) WG VDA 2 2020

ZATWIERDZENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO I WYROBU (PPA) WG VDA 2 2020

17.02.2021
ZATWIERDZENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO I WYROBU (PPA) WG VDA 2 2020

PPA

Procedura akceptacji procesu produkcyjnego i produktu PPA ma zastosowanie dla produktów gotowych, części zamiennych, części nieobrobionych, materiałów do produkcji oraz oprogramowania (SW) jako produkt i/lub część składowa produktu. Jest to ważne dla nowych części, zmian, ale i w sytuacji ponownego użycia czy specyficznych wymagań klienta.

Organizacja zawsze realizuje wewnętrzną procedurę PPA, która obejmuje zatwierdzenie procesu produkcyjnego i zatwierdzenie produktu.

Procedura PPA

Zewnętrzna procedura PPA obejmuje przygotowanie i przekazanie dokumentacji wraz z próbkami klientowi. Po przedłożeniu pozostaje czekać na jego decyzję. Według poprzedniej wersji VDA 2 2012 klientowi przedstawiano próbki i dokumentację zgodnie z jednym ze stopni udokumentowania 0-1-2-3. I tu mamy istotna zmianę. 23 elementy zostały zastąpione 49 dowodami, z których każdy ma jeden ze statusów:

  • realizacja, dokumentowanie i przechowywanie przez organizację (w razie potrzeby do wglądu przez klienta),
  • przedłożenie do klienta,
  • uzgodnienie pomiędzy organizacją i klientem, kiedy minimalny zakres jest przekraczany.

Dokumentacja PPA

Przykładowe nowości w dokumentacji PPA to dodatkowe dokumenty w zakresie zatwierdzonych zmian w projekcie, czystość techniczna, dokumentacja uzgodnień zarządzania reklamacjami i analizy wad z rynku FFA, dokumentacja uzgodnień w zakresie kontroli wymiarowej i badania funkcjonalności, czy wreszcie cały blok dowodów dla oprogramowania.

Zmiany (wyrób, proces produkcyjny, zmiana lokalizacji) muszą być uruchomiane we współpracy z klientem zgodnie z matrycą zdarzeń inicjujących Trigger Matrix lub w oparciu o dodatkowe uzgodnienia z klientem. Organizacja ocenia wpływ na proces produkcyjny i jego wydajność i razem z klientem decydują o potrzebie wspólnej kontroli procesu produkcyjnego.

Nowe rozwiązania konstrukcyjne samochodów, ugruntowanie pozycji samochodów hybrydowych PHEV, pojawienie się samochodów elektrycznych EV oraz zbliżająca się era samochodów autonomicznych AV, to wszystko spowodowało przyjęcie zasad postępowania z częściami E/E Electric/ Electronic w oparciu o regulacje Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Elektrycznych i Elektronicznych ZVEI.

Produkty E/E mają być zdolne do działania bez wprowadzania niedopuszczalnych zakłóceń elektromagnetycznych do innych urządzeń, ich specyfikacje obejmują: 

  • bezpieczeństwo elektryczne/wysokiego napięcia,
  • kompatybilność elektromagnetyczną (EMC).

Podsumowując zadaniem organizacji jest kontrola procesu produkcyjnego pod względem uzgodnionej zawartości i przeprowadzenie własnej, wstępnej oceny. Klient decyduje czy chce uczestniczyć w tej ocenie, aby przedstawić wspólne wyniki. W tym procesie należy uwzględnić warianty produktu, kiedy istnieją oraz koncepcje narzędzi np. formy pojedyncze/ z wieloma gniazdami. W tym wszystkim nie można zapomnieć, że brak decyzji klienta oznacza, że procedura PPA nie została zakończona i organizacja nie może dostarczać swoich produktów.

Podobne w kategorii

Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA

Analiza wad z eksploatacji i zasady wykonywania auditu VDA FFA

Robert Stolarczyk
Robert Stolarczyk
Trener TQMsoft
Celem drugiej edycji VDA FFA z listopada 2018 jest konsekwentne wdrożenie wszechstronnej analizy wad z rynku w całym łańcuchu dostaw. Szczególna uwaga jest poświęcona sytuacjom, kiedy wada nie jest potwierdzona w procesie analizy części. Wymagane jest ustanowienie interfejsów pomiędzy klientem a dostawcą dla kontrolowane wymiany informacji. Wydajność działań ma zapewnić stałe monitorowanie w oparciu o proces stałego doskonalenia – CIP i wymagane/ zalecane wskaźniki.
28.04.2020
Czytaj więcej