Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Nowe wydanie wytycznych APQP, Control Plans

Nowe wydanie wytycznych APQP, Control Plans

25.03.2024
Nowe wydanie wytycznych APQP, Control Plans

Motoryzacja to część gospodarki, która wpływa na miliony ludzi każdego dnia. Część z nas na co dzień korzysta z owoców pracy tej branży, a duża rzesza ludzi codziennie realizuje działania, które mają na celu dostarczenie wysokiej jakości produktów do użytkowników finalnych.

Realizacja zadań w obszarze produkcji i wdrażania nowych wyrobów do produkcji byłaby obciążona dużo większym ryzykiem, gdyby nie szereg narzędzi porządkujących zasady działania oraz usprawniających codzienną pracę. Jednym z takich rozwiązań jest standard określający zasady zarządzania projektem wdrożenia nowego wyrobu do produkcji seryjnej, opisany w podręczniku referencyjnym „APQP” (Advanced Product Quality Planning), wydanym po raz pierwszy trzydzieści lat temu przez głównych producentów amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Ostatnia aktualizacja podręcznika miała miejsce w roku 2008, a więc aż 16 lat temu.

Właśnie doczekaliśmy się nowego – trzeciego wydania tego podręcznika. Po kilkunastu latach od wydania drugiego przyszedł czas na aktualizację wymagań APQP i dostosowanie ich do bieżących potrzeb oraz problemów branży motoryzacyjnej.

Podręcznik APQP

Nowy podręcznik nie jest dużą zmianą w odniesieniu do poprzedniego wydania i wprowadza nowości odzwierciedlające bieżące potrzeby dostawców motoryzacyjnych. Pozostawiona została struktura wdrażania wyrobu i procesu podzielona na pięć etapów, jednak na zakończenie każdego z etapów należy zweryfikować czy wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane oraz jaki jest  ich efekt. Wprowadzono narzędzie o nazwie „Gated Management”, co na język polski możemy przetłumaczyć jako „zarządzanie bramkami”, gdzie każdą „bramką”, czy też mówiąc bardziej standardowo „milestone” jest koniec każdego z etapów. Opracowane zostały formularze, które mają pomóc kierownictwu w podjęciu decyzji, czy gotowi jesteśmy do przejścia na następny etap APQP.

Nowe wytyczne APQP

Zmiany objęły także pierwszą fazę APQP, czyli „planowanie i określenie programu”, w ramach  której mamy dokonać analizy ryzyka związanego z nowym projektem oraz ocenić możliwości produkcyjne organizacji. Wprowadzone dodatkowe wymagania pozwolą lepiej przeanalizować możliwości wdrożenia nowego wyrobu oraz wyeliminować ryzyka związane z – kolokwialnie to nazywając - „braniem projektów na siłę”, tzn. takich,  do których organizacja w chwili wyceny nie jest gotowa, ale cel nadrzędny w postaci „pozyskanie biznesu” jest zrealizowany, a na działania planistyczne przyjdzie czas „potem”.

Podręcznik dot. planów kontroli od AIAG 

W związku z wydaniem nowego podręcznika APQP, organizacja za niego odpowiedzialna, czyli AIAG (Automotive Industry Action Group) podjęła decyzję o równoczesnym wydaniu podręcznika dedykowanego planom kontroli. Wcześniej wymagania dla tego narzędzia zawarte były w podręczniku AIAG, a od roku 2024 „Control Plan” będzie osobny podręcznikiem referencyjnym dla przemysłu motoryzacyjnego.

Udostępniając dedykowany podręcznik „Control Plan”  dużo szerzej opisano jego założenia oraz dokonano drobnej modyfikacji treści samego dokumentu. Zdefiniowano jasne założenia stosowania planu kontroli, które mówią na podstawie jakich dokumentów oraz wymagań dokument ten musi zostać opracowany. Wskazano także jak należy z niego korzystać w efektywny sposób podczas produkcji wyrobu.

Control Plans - nowe wytyczne

Sam formularz planu kontroli zmienił się w nieznacznym stopniu poprzez wprowadzenie pola związanego z bezpiecznym uruchomieniem procesu produkcji („safe launch”) oraz dodanie kolumny określającej odpowiedzialnego za działania opisane w planie reakcji. Wprowadzenie bezpiecznego uruchomienia w planie kontroli, ma zapewnić, że początek procesu produkcyjnego (po SOP, czyli po uruchomieniu produkcji seryjnej),  będzie realizowany pod szczególnym nadzorem. Celem jest zapewnienie zgodności wyrobu z wymaganiami w krytycznym, początkowym momencie produkcji oraz umożliwienie dalszego doskonalenia procesu produkcji. Natomiast zmiana związana z planem reakcji ma na celu jasne określenie odpowiedzialności za postępowanie z wyrobem niezgodnym.

Ewolucja zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej

Nowe wydanie podręcznika APQP oraz pierwsze wydanie wytycznych „Control Plans” są kolejnym krokiem ewolucji stosowanych obecnie rozwiązań dotyczących zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Nowe podręczniki mają na celu uszczegółowienie i dostosowanie narzędzi do zmieniających się  realiów i pozwolić na jeszcze skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie możliwości dostawców.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poznaniem zmian oraz nowych wymagań podręczników zapraszamy na szkolenia:

Plany kontroli – szkolenie aktualizacyjne

APQP wydanie 3 – szkolenie aktualizacyjne

Dodatkowo każde nasze szkolenie z zakresu APQP oraz Planów kontroli będzie prowadzone z uwzględnieniem najnowszych wytycznych.

Podobne w kategorii

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu do produkcji seryjnej

PPAP – Zatwierdzenie wyrobu do produkcji seryjnej

Michał Tszydel
Michał Tszydel
Trener TQMsoft
PPAP („Production Part Approval Process”) to tytuł jednego z podręczników określanych mianem „Core Tools”, które wymagane są w Systemie Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Został on wydany przez amerykańską organizację AIAG („Automotive Industry Action Group”) w celu określenia zasad zatwierdzania wyrobu przez klienta przed rozpoczęciem jego produkcji seryjnej.
06.10.2023
Czytaj więcej