Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Cele szkolenia

 • Poznanie zadań planowania jako klucza do zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa jako jednego wspólnego organizmu. 
 • Praktyczne zastosowanie modeli planowania operacyjnego opartego na harmonogramie Gantta w grze symulacyjnej, pozwoli uczestnikom ocenić wpływ poszczególnych obszarów planowania na wynik końcowy wyrażony w pieniądzu. 
 • Szkolenie jest wstępem do zagadnień z planowania produkcji i gospodarki materiałowej jak również dobrą bazą dla pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzania dla lepszego poznania zależności w tych procesach na wynik końcowy przedsiębiorstwa.

Symbol szkolenia

PLP-P

Terminy i miejsce

15 - 16 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 5 miesięcy 14 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Dzień 1 

I. Planowanie:
1. Cele (SMART).
2. Planowanie strategiczne.
3. Planowanie operacyjne:
 • planowanie przebiegu,
 • planowanie środków produkcji,
 • planowanie personelu,
 • systemy zmianowe,
 • gospodarka materiałowa.
4. Klasyfikacja materiałów. 
5. Zapotrzebowanie materiałowe. 
6. Stany magazynowe. 
7. Zakupy: 
 • just-in-time,
 • harmonogramowanie. 

Dzień 2 

1. Strategie planowania operacyjnego produkcji – gra symulacyjna. 
2. Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych. 
3. Maksymalne skrócenie czasów dostawy do klienta. 
4. Produkcja jednostkowa i krótkich serii. 
5. Produkcja seryjna. 
6. System „Pull”. 
7. Systemy „Pull” + Kanban:
 • Systemy MRP. 
Ćwiczenia: 
 
1. SMART, ćwiczenie otwiera uczestników na wskazanie celu zgodnie z określonymi regułami.
 • Planowanie przebiegu/środków produkcji/personelu – na podstawie modelu budowa planu realizacji produktu, dobór środków produkcji i stanu personelu. 
Ćwiczenie realizowane w grupach 3 osobowych, dla uświadomienia zależności dobranych środków i metod do kosztów wytwarzania wyrażonych w czasie. 

2. Klasyfikacja materiałowa/Zapotrzebowanie materiałowe/Wielkości stanów magazynowych/- Na podstawie dostarczonych danych i poznanego wcześniej wyrobu, klasyfikacja poszczególnych części produktu. 
 • Budowa zapotrzebowania materiałowego i wielkości stanów magazynowych. 
Ćwiczenie indywidualne ugruntowujące poznaną wiedzę. 

3. Strategie planowania operacyjnego produkcji – planszowa gra symulacyjna do wypróbowania strategii planowania operacyjnego.
 
Gra dla grup 3 osobowych składająca się z dwóch etapów: 
 • Stworzenie harmonogramu na wykresie Gantta.
 • Symulacja strategii w grze planszowej Symulacja to wskazuje zaangażowanie kapitału dla różnych wariantów planowania jak również korzyści i zagrożenia w realizacji zleceń wybranymi wariantami.

Korzyści dla uczestnika

 • Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z planowania i gospodarki materiałowej z praktycznym przećwiczeniem, dzięki której będą mogli w swojej codziennej pracy spojrzeć na proces szerzej i ze zrozumieniem dziedzin którymi się nie zajmują na co dzień. 
 • Dodatkowo pracownicy wyższego szczebla będą potrafili lepiej dobierać cele do realizacji dla swoich pracowników.
Uczestnik nauczy się: 
 • w prosty sposób ocenić produkowane wyroby jak i stany magazynowe, 
 • dobrać strategie planowania do możliwości przedsiębiorstwa,
 • wskazać potencjały do poprawy, dla zmiany strategii planowania. 
Uczestnik dowie się: 
 • czym jest cel,
 • czym różni się planowanie strategiczne od operacyjnego i jaki ma to wpływ na podejmowane decyzje w sterowaniu produkcją,
 • dzięki jakim parametrom można ocenić stan zdolności produkcyjnych i stan personelu,
 • możliwości zastosowania elastycznych systemów zmianowych i metodach ich budowy,
 • o elementach gospodarki materiałowej i prostych sposobach wyliczania zapotrzebowania, wielkości stanów magazynowych, sposobie klasyfikacji wykonywanych wyrobów i części z których zostały wykonane, 
 • czym charakteryzuje się metoda Just-in-time i kiedy ma zastosowanie,
 • czym jest harmonogramowanie i jakie są metody ich tworzenia,
 • czym różnią się od siebie strategie planowania i jaki ma to wpływ na kondycje finansową przedsiębiorstwa.

Metodyka

symulacja, gra prowadzona przez Uczestników w grupach, warsztaty

Adresaci

 • Pracownicy średniego i wyższego szczebla zaangażowani w proces planowania, kształtowania i sterowania produkcją.

Zastosowanie

 • Poziom operacyjny planowania produkcji decyduje o terminowości oraz o jakości wytwarzanych produktów i usług. 
 • Odpowiednie planowanie produkcji pozwala na dobrą organizację pracy wydziałów produkcyjnych oraz optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych. 
 • Planowanie konstruuje, organizuje i nadzoruje cały cykl realizacji zamówień klienta począwszy od wpływu zamówienia do firmy, poprzez przygotowanie i realizację produkcji, aż po organizację dostaw. 
 • Planowanie to najczęściej realizuje zespół specjalistów ukierunkowanych na realizacje celów strategicznych przedsiębiorstwa, co może powodować zakłócenia w realizacji produkcji.

Opinie użytkowników

"Prowadzący bardzo dobrze przygotowany. Pomoce dobrze dobrane. Gra symulacyjna bardzo fajna."
"Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Genialny trener."
"Zaangażowanie i wiedza trenera."
"Miła atmosfera. Ciekawe informacje."
"Ciekawe zadania."
"Informacje przekazane w jasny i konkretny sposób. Ćwiczenie pokazało gdzie może tkwić problem."
"Ciekawe zajęcia praktyczne."
"Szkolenie prowadzone w przystępny sposób, wyczerpujące odpowiedzi."

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek