Cele szkolenia

 • Przedstawienie TPM jako systematycznego podejścia do kompleksowego zarzadzania utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń z uwzględnieniem sposobów włączenia wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego. 
 • Pokazanie koncepcji TPM z uwzględnieniem warunków koniecznych do jego wprowadzenia w firmie poprzez przećwiczenie narzędzi stosowanych w TPM. 
 • Wyjaśnienie roli działu UR oraz Autonomus Maintenance w określaniu strategii TPM dla firmy.
Dostępna wersja ON-LINE - TPM-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

TPM

Program i ćwiczenia

1. Wstęp do produktywności:

 • Cele TPM.
 • Sześć Wielkich Strat.
 • Definicje czasów.
 • 16 głównych strat TPM.
 • Straty sporadyczne i chroniczne.

2. Rozwój koncepcji TPM – (Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance, Productive Maintenance, TPM):

 • Wskaźniki TPM.
 • Typowe awarie.
 • Przyczyny fizyczne.
 • Błędy ludzkie i zarządzania.
 • Przykładowe stany operacyjne urządzenia.
 • Niezawodność.
 • MTTF.
 • Łatwość utrzymania.
 • MTBF.
 • Zdolność wsparcia.
 • Dstępność.
 • OEE.
 • TRS.

3. Określenie strategii TPM dla firmy, Filary TPM:

 • Rola Działu Utrzymania Ruchu oraz Autonomous Maintenance.
 • Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie.

- Reakcyjne. - Prewencyjne UR. - Strategia wg resursu czasowego. - Strategia wg obsługi diagnostycznej. - Strategia mieszana. - Strategia wg efektywności.

 • Specjalistyczne utrzymanie.
 • Projektowanie i rozruch nowych urządzeń.
 • Utrzymanie dla jakości.
 • Jakość totalna a TPM.
 • TPM w biurach, 12 strat.
 • Bezpieczeństwo i środowisko.
 • Szkolenie.

4. Etapy wdrażania:

 • 12 etapów wdrażania TPM wg Japan Institute of Plant Maintenance.
 • Wdrożenie TPM – plan uproszczony, Organizacja TPM.

5. Redukcja czasu przezbrojeń maszyn:

 • Metoda SMED.
 • Typy działań wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Schemat zastosowania SMED.
 • Opis procesu SMED – diagram Spaghetti.
 • Konwersja czynności wewn. na zewn. M.
 • Standaryzacja funkcji.
 • Oprawa operacji przygotowawczych.
 • Eliminacja regulacji.
 • Korzyści z zastosowania.

6. Koszty Utrzymania Ruchu:

 • Struktura kosztów.
 • Czynniki wpływające na koszty.

7. Narzędzia stosowane w TPM:

 • Metoda 5"H" - 5 x dlaczego?
 • Diagram Ishikawy.

Ćwiczenia:

 • Klasyfikacja strat wg TPM.
 • Obliczenie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia.
 • SMED – przykłady kalkulacji, wzory i przykłady, warsztatyzastosowania.
 • Wykorzystanie współczynnika OEE dla obliczenia stawki wynagrodzenia.
 • Wykres Ishikawy.

Adresaci

 • Personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją.
 • Personel działu utrzymania ruchu.
 • Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania.
 • Personel z działów jakości.

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie koncepcji TPM na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla wdrożenia koncepcji w zakładzie.
 • Zasady wdrożenia TPM, oraz role i funkcje w TPM zarówno pracowników działu Utrzymania Ruchu oraz pracowników działu produkcyjnego - przykłady implementacji OEE / TPM w organizacjach i efektów z wdrożenia; omówienie najczęściej spotykanych problemów wdrożeniowych.
 • Poznanie i zrozumienie przyczyn strat efektywności parku maszynowego.
 • Poznanie metod analizy danych i problemów.

Uczestnik nabędzie:

 • Umiejętność wskazania przyczyn problemów przy wprowadzaniu TPM.
 • Umiejętność obliczenia i analizy wskaźnika OEE.
 • Umiejętność wskazania czynności, które powinny trafić do autonomicznej konserwacji.
 • Umiejętność planowania czynności okresowych.
 • Umiejętność przygotowania karty autonomicznej konserwacji.
 • Umiejętność prowadzenia warsztatów SMED.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Redukcja błędów i wad produktów.Redukcja awarii maszyn i urządzeń, redukcja czasu uruchamiania i regulacji maszyn.Maksymalizacja całkowitej efektywności wyposażenia (OEE)Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces efektywnego utrzymania maszyn.Zwiększenie umiejętności pracowników.Zwiększona ilość usprawnień istniejących procesów.Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.?

Metodyka

materiały teoretyczneprzykładyćwiczenia indywidualne i grupowesymulacja linii produkcyjnej

Opinie uczestników

17-18.10.2019 r. "Doświadczenie i wiedza trenera w szerokim zakresie zarządzania i organizacji."
08-09.08.2019 r. "Dużo przykładów z organizacji, otwartość osoby prowadzącej oraz komunikatywność. Duża chęć wyjaśnienia i rozwinięcia tematu."
13-14.12.2018 r. "Kompleksowe podejście do tematu."
08-09.10.2018 r. "Duża fachowość prowadzącego."
29-30.03.2018 r. "Bardzo dobra organizacja szkolenia. Prowadzący - ogromna wiedza."
28.05.2017 r. "Każdy warsztat podnosi kwalifikacje."
05-06.06.2017 r. "Bardzo dobre warunki szkolenia. Ciekawe prowadzenie."
05-06.06.2017 r. "Przykłady podawane przez prowadzącego z przemysłu. Fachowość trenera."
03-04.11.2016 r. "Profesjonalny trener z bogatym doświadczeniem w zakresie narzędzia TPM."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek