Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności wdrożenia i zarządzania programem 5S, a także radzenia sobie z najczęstszymi problemami wynikającymi z wdrożenia. Wizualne zarządzanie miarami procesu wspierającymi system 5S, w kategoriach SQCDME (Safety, Quality, Cost, Delivery, Morale,Environment). Wypracowanie pod kątem działań wdrożeniowych i utrzymania 5S podstaw właściwej komunikacji wizualnej oraz sposobów jej organizowania na stanowiskach pracy i na hali produkcyjnej.

Dostępna wersja ON-LINE - 5S-VM-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

5S-VM

Program i ćwiczenia

1. Znaczenie wizualizacji.
2. Narzędzia zarządzania wizualnego.
3. Reguły stosowania narzędzi wizualizacyjnych.
4. Wizualizacja wyników.5. Kontrola wizualna.6.Wizualizacja stanowiska pracy.7. Tablice informacyjne i ich wykorzystanie.8. Tworzenie tablic 5S:

 • stworzenie systemu kontroli wdrażania 5S,
 • elementy zarządzania wizualnego 5M,
 • VPM (Visual Performance Management) narzędzie wspomagające metodę 5S w stworzeniu wizualnego środowiska pracy:
  - stworzenie wizualnych miar VPM (Visual Performance Management) obrazujących krytyczne parametry procesu,
  - rozpoczęcie spotkań przy tablicach VPM w celu zbudowania systemu ciągłego doskonalenia.

9. Zarządzanie wizualne a motywacja.
10. Rola kierownictwa w zarządzaniu wizualnym.

Ćwiczenia i przykłady:

 • Praktyczne wskazówki wdrożeniowe.
 • Działania praktyczne na obszarze pilotażowym – akcja na GEMBA.
 • Analiza stanowiska pod kątem 5S, zebranie propozycji usprawniających na stanowiskach, prezentacja wyników działań – audit samooceny wstępny.
 • Określenie celów 5S oraz celów szczegółowych dla poszczególnych faz wdrożeniowych.
 • Opracowanie miar oceny systemu 5S oraz raportów wyników.
 • Budowa standardu czyszczenia i inspekcji.
 • Opracowanie przykładowych standardów 5S.

Adresaci

 • kierownicza kadra techniczna,
 • inżynierowie produkcji,
 • kierownicy, liderzy,
 • mistrzowie i brygadziści,
 • osoby odpowiedzialne za doskonalenie procesów produkcyjnych i stanowisk.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowie się:

 • Jak wdrożyć system 5S w organizacji.
 • Jak jest rola wizualnego zarządzania na stanowisku pracy.
 • Jak opracować plan akcji wdrożenia 5S i systemu usprawnień.
 • Jak uniknąć problemów przy wdrażaniu i utrzymaniu systemu 5S w organizacji.

Uczestnik nauczy się:

 • Jak zbudować strukturę 5S w firmie.
 • Jak przeprowadzić warsztaty wdrożeniowe 5S.
 • Jak zbudować system kontroli i wdrażania i realizacji systemu 5S.
 • Jak tworzyć mierniki w kategoriach SQCDME.

Metodyka

Przykłady, ćwiczenia w salce ze stanowiskiem montażowym, warsztaty przy tablicy wizualizacyjnej - Lean corner, dyskusje, wymiana doświadczeń.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek