Ilustracja szkolenia: Pomiary na maszynach współrzędnościowych

Pomiary na maszynach współrzędnościowych

Cele szkolenia

 • Przypomnienie zagadnień metrologii długości i kąta.
 • Umiejętność doboru właściwych środków pomiarowych.
 • Umiejętność interpretacji rysunku technicznego pod kątem współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 • Poznanie zasad współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 • Realizacja zadań pomiarowych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych.
Dostępna wersja ON-LINE - POM-CMM-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

0%

Symbol szkolenia

POM-CMM

Program i ćwiczenia

Program szkolenia:

1.       Przypomnienia pojęcia metrologii

2.       Metrologia wielkości geometrycznych

3.       Błędy pomiarów

4.       Klasyfikacja przyrządów pomiarowych

5.       Metody pomiarowe – kiedy zastosować CMM

6.       GPS – specyfikacja geometryczna produktu

7.       Współrzędnościowa technika pomiarowa - jak ją rozumieć

8.       Elementy geometryczne, teoretyczne, zastępcze i skojarzone – metodyka ich tworzenia

9.       Tolerancje geometryczne – kształtu, kierunku, położenia  i bicia – jak interpretować rysunek techniczny

10.    Bazy wymiarowe oraz układy bazowe w powiązaniu z CMM

11.    Metodyka pomiaru tolerancji geometrycznych

12.    Rodzaje maszyn współrzędnościowych, budowa, błędy pomiaru, zastosowanie.

13.    Niepewność pomiaru CMM

14.    Budowa programu pomiarowego

15.    Dobór właściwej strategii pomiarowej

16.    Pomiary CMM a komunikacja dostawca - klient

 

Ćwiczenia:

·       Pomiary suwmiarką danej części oraz analiza uzyskanych wyników

·       Określanie metody pomiaru dla danych cech na rysunku technicznym

·       Określanie minimalnej liczby punktów pomiarowych przy pomiarach współrzędnościowych

·       Określanie baz wymiarowych, ich interpretacja oraz zastosowanie w pomiarach współrzędnościowych

·       Zagadnienie tolerancja pozycji jako jedna z głównych tolerancji geometrycznych stosowana w pomiarach współrzędnościowych

·       Strategia pomiaru, budowa trzpieni pomiarowych

Pisanie programu pomiarowego

 

Adresaci

 • Specjaliści ds. jakości.
 • Inżynierowie jakości.
 • Metrolodzy.
 • Kierownicy jakości.
 • Kontrolerzy jakości.
 • Osoby pracujące w laboratoriach pomiarowych długości i kąta.
 • Inżynierowie procesu.

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Zasad współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 • Doboru odpowiednich narzędzi pomiarowych dla określonych cech rysunkowych.
 • Doboru właściwej strategii pomiaru na współrzędnościowych maszynach pomiarowych.
 • Zasad pisania programu pomiarowego.
 • Interpretacji wyników pomiaru.

Uczestnik dowie się:

 • Na jakich zasadach działają współrzędnościowe maszyny pomiarowe i jaka jest ich budowa.
 • Jak właściwie czytać rysunek techniczny pod kątem współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 • Co wpływa na błąd pomiaru.
 • Gdzie znajdują zastosowanie współrzędnościowe maszyny pomiarowe.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.