Ilustracja szkolenia: Pomiary na maszynach współrzędnościowych

Pomiary na maszynach współrzędnościowych

Cele szkolenia

 • Przypomnienie zagadnień metrologii długości i kąta.
 • Umiejętność doboru właściwych środków pomiarowych.
 • Umiejętność interpretacji rysunku technicznego pod kątem współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 • Poznanie zasad współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 • Realizacja zadań pomiarowych na współrzędnościowych maszynach pomiarowych.

Termin i miejsce

Symbol szkolenia

POM-CMM

Program i ćwiczenia

1. Przypomnienia pojęcia metrologii.
2. Metrologia wielkości geometrycznych.
3. Błędy pomiarów.
4. Klasyfikacja przyrządów pomiarowych.
5. Metody pomiarowe.
6.Współrzędnościowa technika pomiarowa.
7.Elementy geometryczne i teoretyczne.
8.Tolerancje geometryczne.
9.Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (na podstawie maszyny portalowej Wenzel Xorbit).
10. Programowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Ćwiczenia:

 • Pomiary suwmiarką danej części oraz analiza uzyskanych wyników.
 • Określanie metody pomiaru dla danych cech na rysunku technicznym.
 • Określanie minimalnej liczby punktów pomiarowych przy pomiarach współrzędnościowych.
 • Określanie baz wymiarowych, ich interpretacja oraz zastosowanie w pomiarach współrzędnościowych.
 • Zagdnienie tolerancja pozycji jako jedna z gływnych tolerancji geometrycznych stosowana w pomiarach współrzędnościowych.
 • Strategia pomiaru, budowa trzpieni pomiarowych.
 • Pisanie programu pomiarowego.

Adresaci

 • Specjaliści ds. jakości.
 • Inżynierowie jakości.
 • Metrolodzy.
 • Kierownicy jakości.
 • Kontrolerzy jakości.
 • Osoby pracujące w laboratoriach pomiarowych długości i kąta.
 • Inżynierowie procesu.

Korzyści dla uczestnika

​Uczestnik nauczy się:

 • Zasad współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 • Doboru odpowiednich narzędzi pomiarowych dla określonych cech rysunkowych.
 • Doboru właściwej strategii pomiaru na współrzędnościowych maszynach pomiarowych.
 • Zasad pisania programu pomiarowego.
 • Interpretacji wyników pomiaru.

Uczestnik dowie się:

 • Na jakich zasadach działają współrzędnościowe maszyny pomiarowe i jaka jest ich budowa.
 • Jak właściwie czytać rysunek techniczny pod kątem współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 • Co wpływa na błąd pomiaru.
 • Gdzie znajdują zastosowanie współrzędnościowe maszyny pomiarowe.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek.