Cele szkolenia

​Praktyczne cele i sposoby zastosowania narzędzi jakości, w tym 7 klasycznych i 7 nowych narzędzi jakości. Zbiór 7 klasycznych narzędzi jakości zaprezentowany zostanie jako skuteczne narzędzie ciągłego doskonalenia. Narzędzia z tego zbioru ukazane zostaną jako metody i techniki pomocnicze w ramach realizacji zasady KAIZEN i przy wykorzystaniu Cyklu PDCA. Zestaw 7 nowych narzędzi TQM przedstawiony zostanie jako kompleksowy mechanizm rozwiązywania problemów w organizacji.

Dostępna wersja ON-LINE - CNQT-ONL

Termin i miejsce

 • 23 - 24 listopada 2021  TERMIN GWARANTOWANY
  do rozpoczęcia pozostało 37 dni
  liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń Kraków, ul. Bociana 22a
 • 9 - 10 grudnia 2021
  do rozpoczęcia pozostało 53 dni
  Kraków, ul. Bociana 22a

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

CNQT

Program i ćwiczenia

Dzień 1

1. Techniki menedżerskie w TQM – klasyczne quality tools:

 • Arkusz zbierania danych.
 • Schemat blokowy.
 • Histogram.
 • Wykres Pareto.
 • Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy.
 • Diagram korelacji.
 • Karta kontrolna.
 • Burza mózgów.
 • Metoda grupy eksperckiej.

2. Wykorzystanie klasycznych quality tools TQM w procesie ciągłego doskonalenia – w oparciu o cykl PDCA. 3. Ćwiczenia praktyczne związane z zastosowaniem klasycznych narzędzi jakości (oparte na PDCA). Dzień 2 1. Siedem nowych quality tools:

 • Diagram pokrewieństwa (metoda KJ).
 • Diagram relacji.
 • Diagram systematyki.
 • Diagram macierzowy.
 • Macierzowa analiza danych.
 • Wykres programowania procesu decyzyjnego (PDPC).
 • Diagram strzałkowy.

2. Możliwości kompleksowego wykorzystania 7 nowych narzędzi jakości w procesie zespołowego rozwiązywania problemów.

3. Ćwiczenia praktyczne dotyczące kompleksowego wykorzystania 7 nowych narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów.

Uwagi dotyczące szkoleń otwartych:

 • w ramach ćwiczeń w pierwszym dniu szkolenia zrealizowana zostanie faza planowania (Plan) cyklu PDCA dla umówionego wcześniej z uczestnikami projektu poprawy,
 • w ramach ćwiczeń w drugim dniu szkolenia analizie za pomocą 7 nowych narzędzi jakości poddane zostaną problemy uzgodnione przed szkoleniem z jego uczestnikami.

Adresaci

 • pracownicy wszystkich działów i szczebli kierowania zainteresowani ciągłym usprawnianiem własnego stanowiska pracy, obsługiwanych przez siebie procesów oraz samodoskonaleniem,
 • pracownicy wszelkich działów i szczebli zarządzania zainteresowani udziałem w zespołowym rozwiązywaniu problemów swoich organizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Znajomość narzędzi przydatnych w procesach: ciągłej poprawy i zespołowego rozwiązywania problemów.

Opinie uczestników

17-18.10.2019 r. "Podejście trenera bardzo pozytywne, ogromna wiedza, współtworzenie swobodnej i przyjemnej atmosfery, profesjonalizm."
17-18.10.2019 r. "Super gość, ogromna wiedza i chęć do dzielenia się nią, łatwość w nawiązywaniu kontaktu z uczestnikami, dużo pozytywnej energii. Zaraził wszystkich tematem. Mega plus."
15-16.10.2019 r. "Ciekawa prezentacja. Ćwiczenia oparte na przykładach z pracy."
03-04.10.2019 r. "Dobry kontakt z uczestnikami, duża wiedza i doświadczenie trenera."
19-20.08.2019 r. "Dużo ćwiczeń na konkretnych przykładach."
17-18.06.2019 r. "Bardzo komunikatywny trener, posiadający dużą wiedzę i doświadczenie."
28-29.01.2019 r. "Teoria w każdym przykładzie potwierdzona praktyką. Luźna i sympatyczna atmosfera - łatwość w nawiązaniu kontaktu z trener."
20-21.11.2018 r. "Ciekawa forma, interesujące przykłady, swobodna atmosfera."
17-18.10.2018 r. "Fajny sposób przekazywania informacji, jasny. Trener znający się na rzeczy. Konkretny. Lubiący co robi."
02-03.10.2018 r. "Ciekawa forma prowadzonych ćwiczeń, informacje przekazywane jasno i łatwo do zrozumienia. Fachowa wiedza u prowadzącego szkolenia."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek