Cele szkolenia

​Praktyczne cele i sposoby zastosowania narzędzi jakości, w tym 7 klasycznych i 7 nowych narzędzi jakości. Zbiór 7 klasycznych narzędzi jakości zaprezentowany zostanie jako skuteczne narzędzie ciągłego doskonalenia. Narzędzia z tego zbioru ukazane zostaną jako metody i techniki pomocnicze w ramach realizacji zasady KAIZEN i przy wykorzystaniu Cyklu PDCA. Zestaw 7 nowych narzędzi TQM przedstawiony zostanie jako kompleksowy mechanizm rozwiązywania problemów w organizacji.

Termin i miejsce

  • 15 - 16 maj 2018  TERMIN GWARANTOWANY
    do rozpoczęcia pozostało 55 dni
    liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Kraków, ul. Bociana 22a

Symbol szkolenia

CNQT

Program i ćwiczenia

Dzień 1 

1. Techniki menedżerskie w TQM – klasyczne narzędzia jakości: 
• Arkusz zbierania danych 
• Schemat blokowy 
• Histogram 
• Wykres Pareto 
• Wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy 
• Diagram korelacji 
• Karta kontrolna 
• Burza mózgów 
• Metoda grupy eksperckiej 

2. Wykorzystanie klasycznych narzędzi TQM w procesie ciągłego doskonalenia – w oparciu o cykl PDCA 

3. Ćwiczenia praktyczne związane z zastosowaniem klasycznych narzędzi jakości (oparte na PDCA) 

Dzień 2 

1. Siedem nowych narzędzi jakości: 
• Diagram pokrewieństwa (metoda KJ) 
• Diagram relacji 
• Diagram systematyki 
• Diagram macierzowy 
• Macierzowa analiza danych 
• Wykres programowania procesu decyzyjnego (PDPC) 
• Diagram strzałkowy 

2. Możliwości kompleksowego wykorzystania 7 nowych narzędzi jakości w procesie zespołowego rozwiązywania problemów 

3. Ćwiczenia praktyczne dotyczące kompleksowego wykorzystania 7 nowych narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów
 
 
Uwagi dotyczące szkoleń otwartych: 

- w ramach ćwiczeń w pierwszym dniu szkolenia zrealizowana zostanie faza planowania (Plan) cyklu PDCA dla umówionego wcześniej z uczestnikami projektu poprawy. 
- w ramach ćwiczeń w drugim dniu szkolenia analizie za pomocą 7 nowych narzędzi jakości poddane zostaną problemy uzgodnione przed szkoleniem z jego uczestnikami 

Adresaci

•pracownicy wszystkich działów i szczebli kierowania zainteresowani ciągłym usprawnianiem własnego stanowiska pracy, obsługiwanych przez siebie procesów oraz samodoskonaleniem, 
•pracownicy wszelkich działów i szczebli zarządzania zainteresowani udziałem w zespołowym rozwiązywaniu problemów swoich organizacji.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

• znajomość narzędzi przydatnych w procesach: ciągłej poprawy i zespołowego rozwiązywania problemów.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:
- udział w szkoleniu,
- materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis
- bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
- możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
- obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek,
- na życzenie - pomoc w rezerwacji hotelu