Ilustracja szkolenia: Specjalista ds. rozwiązywania problemów

Specjalista ds. rozwiązywania problemów

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów na przykładzie powszechnie stosowanych metod PDCA, 8D, Six Sigma. Uczestnicy nauczą się identyfikować źródła problemów oraz kategoryzować i przydzielać do odpowiednich metod rozwiązywania. Poznają narzędzia służące rozwiazywaniu problemów oraz podstawy statystyki. Nauczą się również zarzadzania rozwiązywaniem problemów.
 • Osiągnięte kwalifikacje pozwolą być aktywnym uczestnikiem zespołów projektów Six Sigma oraz 8 D.
Dostępna wersja ON-LINE - PBS-R-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Czas trwania

3 dni po 8 godz.

Symbol szkolenia

PBS-R

Program i ćwiczenia

1.Identyfikacja źródeł problemów – problemy bieżące, reklamacje, problemy z dostawami, FMEA.

2. Kategoryzacja problemów:

 • Proste problemy.
 • Trudne problemy.
 • Złożone problemy.

3. Zalecane metody rozwiązywania problemów:

 • PDCA - dla problemów prostych.
 • 8D – dla problemów trudnych.
 • Six Sigma – dla problemów złożonych.

4. Narzędzia rozwiazywania problemów:

 • 7 narzędzi rozwiązywania problemów – arkusz manualny,
  wykres rybiej ości, wykres graficzny, wykres Pareto, arkusz kontrolny, histogram, wykres rozproszenia/korelacji.
 • Burza mózgów.
 • 5 WHY.
 • Diagram drzewa.
 • Teoria ograniczeń.
 • Kreatywność.

5. Podstawy statystyki:

 • Zmienność i zróżnicowanie.
 • Typy zmienności.
 • Rozkłady danych.
 • Statystyka opisowa.
 • Statystyczne sterowanie procesem (SPC).
 • Wskaźniki zdolności procesu.

6. Zarządzanie rozwiazywaniem problemów:

 • Tworzenie systemu zbierania informacji o problemach.
 • Priorytetyzacja zadań.
 • Przydzielanie zadań.
 • Rozliczanie wyników.

Ćwiczenia / warsztaty – możliwość wykorzystania problemów występujących w firmach uczestników szkolenia.

1. Identyfikacja źródeł problemów.
2. Priorytetyzacja problemów.
3. Kategoryzacja problemów.
4. Ćwiczenia z zastosowaniem metod: PDCA, 8D, Six Sigma:

 • Zastosowaniem narzędzi adekwatnych do rozwiązywanego problemu.
 • Wykorzystanie analiz statystycznych.

5. Zarządzanie rozwiązywaniem problemów.

Adresaci

 • Inżynierowie procesu,
 • inżynierowie jakości,
 • liderzy produkcji,
 • liderzy magazynu,
 • specjaliści z działów IT, finansowego, planowania.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Problemy będą rozwiązywane przez wykwalifikowane osoby.Lista wykwalifikowanych specjalistów, z której manager będzie mógł korzystać delegując zadania.Możliwość synergii grupy specjalistów, współpracy, rozwoju kwalifikacji.Standaryzacja podejścia do rozwiązywania problemów.Specjaliści dla grup projektów Six Sigma i 8D.Wyróżniający się specjaliści powinni szkolić się w tematach Green Belt, Black Belt, FMEA, SPC, MSA.

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, 
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek