Ilustracja szkolenia: Specjalista ds. rozwiązywania problemów

Specjalista ds. rozwiązywania problemów

Cele szkolenia

​Przygotowanie uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów na przykładzie powszechnie stosowanych metod PDCA, 8D, Six Sigma. Uczestnicy nauczą się identyfikować źródła problemów oraz kategoryzować i przydzielać do odpowiednich metod rozwiązywania. Poznają narzędzia służące rozwiazywaniu problemów oraz podstawy statystyki. Nauczą się również zarzadzania rozwiązywaniem problemów.

Osiągnięte kwalifikacje pozwolą być aktywnym uczestnikiem zespołów projektów Six Sigma oraz 8 D.

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

60%

Symbol szkolenia

PBS-R

Program i ćwiczenia

​- Identyfikacja źródeł problemów – problemy bieżące, reklamacje, problemy z dostawami, FMEA

- Kategoryzacja problemów

 • Proste problemy
 • Trudne problemy
 • Złożone problemy

- Zalecane metody rozwiązywania problemów

 • PDCA - dla problemów prostych
 • 8D – dla problemów trudnych
 • Six Sigma – dla problemów złożonych

- Narzędzia rozwiazywania problemów

 • 7 narzędzi rozwiązywania problemów – arkusz manualny,
  wykres rybiej ości, wykres graficzny, wykres Pareto, arkusz kontrolny, histogram, wykres rozproszenia/korelacji.
 • Burza mózgów
 • 5 WHY
 • Diagram drzewa
 • Teoria ograniczeń
 • Kreatywność

- Podstawy statystyki

 • Zmienność i zróżnicowanie
 • Typy zmienności
 • Rozkłady danych
 • Statystyka opisowa
 • Statystyczne sterowanie procesem(SPC)
 • Wskaźniki zdolności procesu

- Zarządzanie rozwiazywaniem problemów

 • Tworzenie systemu zbierania informacji o problemach
 • Priorytetyzacja zadań
 • Przydzielanie zadań
 • Rozliczanie wyników


Ćwiczenia/warsztaty – możliwość wykorzystania problemów występujących w firmach uczestników szkolenia
1. Identyfikacja źródeł problemów
2. Priorytetyzacja problemów
3. Kategoryzacja problemów
4. Ćwiczenia z zastosowaniem metod: PDCA, 8D, Six Sigma

 • Zastosowaniem narzędzi adekwatnych do rozwiązywanego problemu
 • Wykorzystanie analiz statystycznych

5. Zarządzanie rozwiązywaniem problemów

Adresaci

​- Inżynierowie procesu

- inżynierowie jakości
- liderzy produkcji
- liderzy magazynu
- Specjaliści z działów IT, finansowego, planowania

Korzyści dla przedsiębiorstwa

​- Problemy będą rozwiązywane przez wykwalifikowane osoby

- Lista wykwalifikowanych specjalistów, z której manager będzie mógł korzystać delegując zadania
- Możliwość synergii grupy specjalistów, współpracy, rozwoju kwalifikacji.
- Standaryzacja podejścia do rozwiązywania problemów
- Specjaliści dla grup projektów Six Sigma i 8D
- Wyróżniający się specjaliści powinni szkolić się w tematach Green Belt, Black Belt, FMEA, SPC, MSA

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek