Cele szkolenia

 • Uzyskanie wiedzy o wymaganiach normy ISO 45001:2018.
 • Uzyskanie wiedzy o tym jak wdrożyć wymagania normy ISO 45001:2018.
 • Pokazanie jak wkomponować wymagania normy ISO 45001:2018 do funkcjonujących już w firmie systemów.

Przeczytaj artykuł: ISO 45001:2018 - co się zmienia?

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

65%

Symbol szkolenia

ISO 45001

Program i ćwiczenia

​1. Struktura normy ISO 45001.
2. Cykl PDCA w Systemie Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy.
3. Wymagania ISO 45001:2018 w porównaniu z OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004.
4. Integracja ISO 45001 z innymi systemami.
5. Kontekst organizacji.
6. Oczekiwania pracowników i zainteresowanych stron.
7. Rola przywództwa w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBiHP).
8. Konsultacje z pracownikami.
9. Działania służące zapobieganiu ryzyka i wykorzystaniu możliwości.
10. Określanie celów BHP, wskaźniki realizacji celów BHP.
11. Udokumentowane informacje w SZBiHP.
12. Działania operacyjne.

Ćwiczenia:

 • Kontekst organizacji.
 • Analiza ryzyka.
 • Tworzenie procesów z uwzględnieniem BiHP.
 • Auditowanie obszarów BiHP.

Adresaci

 • Właściciele procesów,
 • kadra kierownicza,
 • auditorzy wewnętrzni,
 • inspektorzy BHP.

Korzyści dla uczestnika

​Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

 • Zapoznanie uczestników z ogólną strukturą i wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz zastosowaniem jej w praktyce.

Uczestnik nauczy się:

 • Jakie interpretować wymagania normy ISO 45001:2018 i jak przetransponować wymagania ISO 18001 (OHSAS) do poszczególnych obszarów firmy.

Opinie uczestników

21.10.2019 r. "Duża wiedza i fachowość trenera. Dobra komunikacja z uczestnikami."
21.10.2019 r. "Liczne przykłady, ciekawa forma prowadzenia szkolenia."
25-26.09.2019 r. "Duża fachowa wiedza auditowa, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia."
03-04.07.2019 r. "Fachowe podejście do tematu, udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania często wykraczające poza temat szkolenia."
03-04.07.2019 r. "Fachowe, merytoryczne podejście trenera. Bardzo dobry przekaz informacji."
06.03.2019 r. "Bardzo jasne i czytelne przekazanie informacji i zagadnień."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek