Cele szkolenia

 • Uzyskanie wiedzy o wymaganiach normy ISO 45001:2018.
 • Uzyskanie wiedzy o tym jak wdrożyć wymagania normy ISO 45001:2018.
 • Pokazanie jak wkomponować wymagania normy ISO 45001:2018 do funkcjonujących już w firmie systemów.
Dostępna wersja ON-LINE - ISO 45001-ONL

Termin i miejsce

Szacunkowy udział części praktycznej

65%

Symbol szkolenia

ISO 45001

Program i ćwiczenia

1. Struktura normy ISO 45001.
2. Cykl PDCA w Systemie Zarzadzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy.
3. Wymagania ISO 45001:2018 w porównaniu z OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004.
4. Integracja ISO 45001 z innymi systemami.
5. Kontekst organizacji.
6. Oczekiwania pracowników i zainteresowanych stron.
7. Rola przywództwa w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBiHP).
8. Konsultacje z pracownikami.
9. Działania służące zapobieganiu ryzyka i wykorzystaniu możliwości.
10. Określanie celów BHP, wskaźniki realizacji celów BHP.
11. Udokumentowane informacje w SZBiHP.
12. Działania operacyjne.
 
Ćwiczenia:

 • Kontekst organizacji.
 • Analiza ryzyka.
 • Tworzenie procesów z uwzględnieniem BiHP.
 • Auditowanie obszarów BiHP.

 

Przeczytaj artykuł: ISO 45001:2018 - co się zmienia?

Adresaci

 • Właściciele procesów,
 • kadra kierownicza,
 • auditorzy wewnętrzni,
 • inspektorzy BHP.

Korzyści dla uczestnika

Zdobyte kwalifikacje i umiejętności:

 • Zapoznanie uczestników z ogólną strukturą i wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz zastosowaniem jej w praktyce.

Uczestnik nauczy się:

 • Jakie interpretować wymagania normy ISO 45001:2018 i jak przetransponować wymagania ISO 18001 (OHSAS) do poszczególnych obszarów firmy.

Opinie uczestników

27.02.2020 r. "Szkoleniowiec bardzo dobrze przygotowany. Prezentacja bardzo czytelna."
27.02.2020 r. "Fachowość trenera. Odpowiedzi na pytania poparte przykładami."
21.10.2019 r. "Duża wiedza i fachowość trenera. Dobra komunikacja z uczestnikami."
21.10.2019 r. "Liczne przykłady, ciekawa forma prowadzenia szkolenia."
25-26.09.2019 r. "Duża fachowa wiedza auditowa, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia."
03-04.07.2019 r. "Fachowe podejście do tematu, udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania często wykraczające poza temat szkolenia."
03-04.07.2019 r. "Fachowe, merytoryczne podejście trenera. Bardzo dobry przekaz informacji."
06.03.2019 r. "Bardzo jasne i czytelne przekazanie informacji i zagadnień."

Informacje dodatkowe

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu, które realizowane są poprzez Panel Konsultacyjny,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek