Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

Pomiar i analiza czasu pracy

Praca standaryzowana jest bardzo efektywnym z narzędzi Lean Manufacturing, które musi walczyć z typowym sposobem myślenia o pracy. Zmiana sposobu myślenia nie jest łatwa do osiągnięcia od razu na hali produkcyjnej. Jednak jest możliwa do osiągnięcia, choć wymaga żmudnej pracy osób zaangażowanych we wdrażanie prawdziwej pracy standaryzowanej.

Cele główne

  • Pomoc w doborze metod rejestracji danych oraz metod normowania
  • Przeszkolenie w zakresie normowania dla dalszej samodzielnej pracy
  • Pomoc w interpretacji danych i przygotowaniu normatywów

Korzyści

  • Praca standaryzowana jest bardzo efektywnym z narzędzi Lean Manufacturing, które musi walczyć z typowym sposobem myślenia o pracy. Zmiana sposobu myślenia nie jest łatwa do osiągnięcia od razu na hali produkcyjnej. Jednak jest możliwa do osiągnięcia, choć wymaga żmudnej pracy osób zaangażowanych we wdrażanie prawdziwej pracy standardowej .
  • Standaryzacja Pracy opiera się na składnikach: Czas Takt lub tempo zapotrzebowania klientów, Sekwencja pracy, każdy krok powinien być poprzedzony zamówieniem, Standaryzacja pracy w procesie lub użytych materiałów, aby zapobiec nadprodukcji .
  • Standaryzacja Pracy jest preferowanym narzędziem do zarządzania produkcją
  • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów 

Dla kogo

  • Profesjonalna pomoc dla działów planowania produkcji.
  • Dla firm chcących urealnić swoje szacunki zapotrzebowania na pracę pod kątem ofertowania.
  • Dla firm chcących na podstawie zebranych danych wnioskować i podejmować słuszne decyzje opierając się o rzetelne dane i normatywy.  

Zapytaj o szczegóły

Zapytaj o konsultacje