Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
SENT-ONL

Przewóz towarów objętych Systemem Elektronicznego Nadzoru Transportu - szkolenie online

Oferta archiwalna
Logistyka

Cele szkolenia

 • zapoznanie się z założeniami funkcjonowania SENT pod kątem prawnym i biznesowym
 • wskazanie towarów, do przewozu których będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy
 • nabycie wiedzy jak włączyć SENT w procesy organizacji
 • nabycie umiejętności jak korzystać z narzędzi do rejestracji i aktualizacji SENT
 • przekazanie informacji o sankcjach karnych za naruszenie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

2 dni po 4h 
Dwa zjazdy w odstępstwie min. 7 dni

Symbol szkolenia

SENT-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 70%

Czas trwania: 2 dni po 4 godz.

Program i ćwiczenia

Moduł 1

 1. Podstawowe informacje o SENT

·         cel wprowadzenia ustawy

·         aktualne przepisy prawne i planowane zmiany

               Ćwiczenie:

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi definicjami i rolami w ustawie w formie aktywizującej.

 

 1. Rodzaje towarów objętych systemem monitorowania

·         aktualny wykaz towarów objętych systemem SENT wg kodów CN z przykładami

·         zwolnienia i wyłączenia z ustawy w zależności od towaru 

·         przesunięcia między oddziałami tej samej firmy

               Ćwiczenie:

Nabycie wiedzy jak ustalać czy dany towar jest objęty SENT. Zapoznanie się z nomenklaturą scaloną CN.

 1. Realizacja zgłoszeń towarów objętych SENT w zależności od roli (nadawca, odbiorca, przewoźnik i kierowca)

·         dane niezbędne do zrealizowania zgłoszenia

·         informacje zwrotne z platformy Krajowej Administracji Skarbowej

·         obowiązki, w tym zgłaszanie i potwierdzanie przewozu towaru,

·         terminy,

               Ćwiczenie:

              Zapoznanie się z danymi niezbędnymi do rejestracji zgłoszenia na platformie PUESC.

 

 1. Rejestracja osób reprezentujących podmiot na

·         treść pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej firmę na PUESC

·         dane niezbędne do rejestracji

·         sposoby potwierdzania danych

            Ćwiczenie:

 Zapoznanie uczestników z procesem rejestracji osoby reprezentującej firmę na platformie PUESC i uzyskanie „Id-SISC”.

 

Moduł 2

 1. PUESC jako narzędzie do rejestracji i aktualizacji przebiegu transportu dla przesyłek SENT

·         reprezentowanie podmiotu przez osobę fizyczną

·         odpowiedzialność przed Krajową Administracją skarbową repezentującego i reprezentowanego

            Ćwiczenie:

Nabycie umiejętności powiązania reprezentacji osoby fizycznej z firmą na platformie PUESC.

 

 1. Zasady zgłaszania przewozów krajowych i międzynarodowych rozpoczynających się lub kończących na terytorium Polski

·         wybór formularza do zgłoszenia  

·         zasady i sposób wypełniania zgłoszenia

·         komunikaty zwrotne z systemu

·         przekazywanie informacji o zgłoszeniu do uczestników przewozu

            Ćwiczenie:

Nabycie umiejętności rejestracji przewozów na platformie PUESC.       

 

 1. Zasady aktualizacji przebiegu transportu przesyłek SENT

·         sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia

·         anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT w zależności od roli w przewozie

·         realizacja transportu po wygaśnięciu ważności zgłoszenia

              Ćwiczenie:

Nabycie umiejętności aktualizacji, anulowania i potwierdzania odebranych dostaw na platformie SENT.

 

 1. Procedura awaryjna dla przesyłek SENT

·         kiedy zastosować procedurę awaryjną

·         reguły działania procedury awaryjnej

·         wzory dokumentów zastępujących zgłoszenie

 

 1. Kontrola przewozu towarów podlegających SENT i zasady przypisywania odpowiedzialności za naruszenie obowiązków

·         organy uprawnione do przeprowadzania kontroli

·         zakres kontroli

·         sankcje karne za niezgłoszenie lub wadliwe zgłoszenie towaru ze wskazaniem odpowiedzialnego,

·         sytuacje w których urząd może odstąpić od wymierzenia kary

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik uczy się:

·         Jak realizować wymagania ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

·         Zakładać konto do reprezentowania firmy na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo - Celnych -PUESC

·         Rejestrować i aktualizować zgłoszenia towarów objętych monitorowaniem na platformie PUESC

 

Uczestnik dowiaduje się:

·          Które towary są objęte systemem SENT

·          Jakie obowiązki mają uczestnicy przewozu monitorowanego w zależności od roli w procesie przewozu

·          Kiedy i w jaki sposób stosować procedurę awaryjną dla przesyłek SENT

·          Co podlega kontroli przewozu towarów i przez jakie służby

·          Jakie są sankcje karne za niezgłoszenie lub wadliwe zgłoszenie towaru

·          Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w przewozie towaru objętego SENT

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·         Umiejętność określenia, który towar podlega pod ustawę o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

·         Umiejętność obsługi platformy PUESC pod kątem zgłaszania i aktualizacji przesyłek objętych ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Adresaci

·         logistycy w firmach produkcyjnych lub handlowych

·         kierownictwo średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)

·         specjaliści od zakupów

·         pracownicy administracyjni

·         pracownicy magazynowi

·         inni odbiorcy towarów w tym osoby fizyczne zobowiązane do wykonania czynność potwierdzenia odbioru towaru

Zastosowanie

Dla firm wysyłających lub zamawiających towar, w tym spoza terytorium Polski, objętych Ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, co powoduje, że są zobowiązane realizować obowiązki podmiotu uczestniczącego w tym systemie.  

 

Dodatkowe informacje

WYMAGANE:

Do udziału w szkoleniu potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu, a także posiadanie profilu zaufanego w celu potwierdzenia rejestracji na platformie PUESC.


Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.

Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania