Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
POM-CMM-U

Systemy mocowania detali dla pomiarów współrzędnościowych – dobór i nadzorowanie

Metrologia i kontrola, laboratoria

Cele szkolenia

·       Przedstawienie roli podpory w pomiarach współrzędnościowej

·       Prezentacja dobrych praktyk w zakresie projektowania i wykonywania podpór

·       Omówienie zaleceń odnośnie procedury zwolnienia podpory do użycia

·       Uświadomienie o oddziaływaniu mocowania na proces produkcyjny
Przestroga o skutkach niewłaściwego zarządzania podporami

Symbol szkolenia

POM-CMM-U

Terminy i miejsce

27 - 28 marca 2023
do rozpoczęcia pozostało 1 miesiąc 17 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a
18 - 19 maja 2023
do rozpoczęcia pozostało 3 miesiące 8 dni
Lokalizacja: Kraków, ul. Bociana 22a

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 2 dni po 8 godz.

Program i ćwiczenia

1.       Istota pomiaru

2.       Mocowanie

3.       Budowa i rola podpory pomiarowej

4.       Etapy tworzenia podpory

5.       Procedura uwolnienia podpory

6.       Bazowanie Best-Fit, Local Best-Fit, RPS

7.       Bazy pomocnicze stałe i ruchome

8.       Bazowanie alternatywne

9.       Wpływ błędu kształtu na ocenę podpory

10.    Weryfikacja gniazd do pomiaru czujnikiem

11.    Regulacja podpory - adjustacja

12.    Dobre praktyki w budowie podpór

13.    Ewidencja, wzorcowanie i badanie MSA

14.    Skutki niewłaściwego zarządzania uchwytami

 

Ćwiczenia:

·       Budowa uchwytu pomiarowego

·       Opracowanie listy kontrolnej do weryfikacji mocowania

·       Opracowanie algorytmu uwolnienia uchwytów pomiarowych

·       Definiowanie kroków w procesie walidacji podpory

·       Mapowanie strumienia wartości dla procedury zamawiania podpory

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla Uczestnika

Uczestnik uczy się:

·       Budowy i funkcji podpory pomiarowej

·       Weryfikacji uchwytów poprzez pomiar 3D

·       Na jakiej zasadzie działają bazy pomocnicze i do czego służy bazowanie alternatywne

·       Sposobów regulacji podpory pomiarowej

·       W jakiś sposób zarządzać wyposażeniem pełniącym rolę mocowania

·       Konsekwencji niewłaściwego zarządzania podporami

 

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

·       Umiejętności wymagane do oceniania konceptów uchwytów pomiarowych

·       Kwalifikacje potrzebne do oceny i zwalniania uchwytów do procesów pomiarowych

·       Umiejętności niezbędne do opracowania specyfikacji budowy uchwytów pomiarowych

Adresaci

·       Metrolodzy, Technicy pomiarowi,  Inżynierowie Jakości, Inżynierowie Zapewnienia Jakości, Inspektorzy Jakości, Personel laboratorium badawczego, Kierownicy  laboratoriów, Kierownicy Jakości, Inżynierowie procesów, programiści maszyn pomiarowych, Specjaliści ds. jakości, operatorzy systemów pomiarowych, kontrolerzy wyrobów

·       Osoby zaangażowane w badania SPC i MSA

·       Konstruktorzy uchwytów pomiarowych i wyposażenia do badań i kontroli

·       Liderzy projektów

·       Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Zastosowanie

Szkolenie nawiązuje do systemów mocujących wykorzystywanych we współrzędnościowej technice pomiarowej. Podpory to konstrukcje podtrzymujące część w trakcie pomiaru na stykowych maszynach pomiarowych CMM lub laserowych i optycznych skanerach pomiarowych. Głównym zadaniem jest fizyczne unieruchomienie i właściwe podparcie detalu zgodnie z wymaganiami klienta. Wykorzystywane są nie tylko w laboratoriach, ale również na halach produkcyjnych. Mocowanie jest nieodłącznym elementem wszystkich manualnych lub zautomatyzowanych stanowisk pomiarowych. Podpory mają znaczący wpływ na sam przebieg badania jak również na wiarygodność wyniku pomiaru, który jest podstawą do regulacji w procesie wytwarzania. Niniejsze szkolenie wspomaga właściwe wdrażanie, utrzymywanie i posługiwanie się tego typu wyposażeniem.

Dodatkowe informacje

Cena szkolenia obejmuje:

  • udział w szkoleniu, 
  • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
  • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
  • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
  • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
  • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najbliższe szkolenie otwarte:

2150.00 zł netto
2644.50 zł brutto

Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Powiązane szkolenia

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Klaudia Kulka

Klaudia Kulka

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Szkoleń

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania