Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
ZP-CPM

Zarządzanie projektem pod kątem zapewnienia stabilności

Narzędzia zarządzania

Cele szkolenia

 • Samodzielność, kompetencja i wiedza w temacie zarządzania projektami w dobie kryzysu
 • Opracowanie mapy zarządzania projektami w programie Xmind, czyli gotowa, spisana metodyka do  zarządzania projektem kryzysowym w organizacji
 • Opracowanie podczas szkolenia jednego, wybranego wspólnego projektu na każdy zespół lub opracowanie osobnych projektów w każdej grupie
 • Rozpoznanie ról w zespołach projektowych poprzez test psychologiczny Mereditha-Belbina (każdy uczestnik wie, w jakiej roli sprawdza się najlepiej podczas pracy zespołowej przy projekcie kryzysowym)
 • Przeszkolenie z programów służących do zarządzania projektami: GanttProject, Xmind (metoda mind mappingu)

 

Symbol szkolenia

ZP-CPM

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 80%

Czas trwania: 2 dni po 7 godz.

Program i ćwiczenia

Moduł 1

 • Integracja zespołów, wstęp, definicja projektu kryzysowego a procesu
 • Planowanie projektów w kryzysie
 • Kryteria wyboru projektów podczas zagrożeń zewnętrznych

Moduł 2

 • Pojęcia: cele, zakres, budżet, harmonogram, ryzyko, udziałowcy i interesariusze projektu
 • Formułowanie Karty (Mapy) projektu obejmującej wymagania
  • Celu projektu zgodny z metodyką SMART
  • Zakresu projektu kryzysowego
  • Harmonogramu projektu i niezbędnych zasobów – oczekiwanych i mierzalnych produktów projektu punktu widzenia uczestników
  • Analizy ryzyka projektu w kryzysie według metodyki COSO 2004

Moduł 3

 • Role w zespole, identyfikacja kluczowych członków zespołu, kryteria doboru, rola lidera
  • Różnica między grupą a zespołem
  • Psychologia pracy zespołowej
  • Test Mereditha-Belbina - wnioski do doskonalenia

Moduł 4

 • Uczestnicy, w praktyce warsztatowej, planują projekt dla własnej organizacji:
  • Określają cele wytypowanego projektu, wskazują oczekiwane rezultaty i wymagane produkty projektu
  • Tworzą Kartę (Mapę) projektu w programie Xmind i wyciągają wynikające z niej wnioski
  • Wizualizują strukturę projektu wykorzystując do tego technikę mind mappingu

Moduł 5

 • Określenie niezbędnych zadań do wykonania i ułożenie z nich harmonogramu
 • Przyporządkowanie zasobów dla poszczególnych etapów projektu
 • Określenie kamieni milowych i metody oceny skuteczności realizacji projektu
 • Określenie ścieżki krytycznej projektu zarządzania kryzysowego

Moduł 6

 • Opracowanie budżetu projektu w PLN z uwzględnieniem jakości, ścieżki krytycznej, wszelkich kosztów - zasobów materialnych i wirtualnych, także maszynogodzin oraz roboczogodzin
 • Dokonanie analizy ryzyka projektu według metodyki COSO 2004 oraz diagramu Ishikawy i załączenie do mapy projektu

Moduł 7

· Określenie sposobu oceny skuteczności i efektywności realizowanych w firmie projektów kryzysowych

Moduł 8

 • Podsumowanie, rozdanie certyfikatów, wypełnienie ankiet
 • Przesłanie drogą mailową opracowanej mapy zarządzania projektami (na życzenie)

  Ćwiczenia:

  · Stworzenie budżetu.

  · COSO2004 – zarządzanie ryzykiem.

  · Test Meredith’a-Belbina.


Korzyści dla uczestnika

Uczestnik dowiaduje się:

O praktyce do natychmiastowego zaangażowania się w projekt

O możliwości użycia wiedzy w projektach kryzysowych, zarządzania kryzysowego

Jak opanować pakiet narzędzi: od metodycznych, przez podstawowe wsparcie informatyczne, po praktyczną dokumentację projektową

Uczestnik nauczy się: 
      Tworzyć budżet

Oceniać ryzyko

Wyznaczać cele projektów

Poruszać się swobodnie na każdym etapie życia projektu

 

 

Adresaci

Kierownicy projektów, Liderzy wdrażania zmian, Członkowie zespołów projektowych, Kierownictwo wyższego szczebla, Szefowie biur projektów – PMO (Project Management Office).

Dodatkowe informacje


Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek
Zapytaj o termin szkolenia

Jak się zgłosić na szkolenie?

 1. Pobierz kartę zgłoszenia
 2. Wypełnij i opieczętuj
 3. Wyślij na szkolenia.otwarte@tqmsoft.eu

Gotowe!


Szukasz

innego terminu, miasta
a masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zapytaj nas o możliwości

Potrzebujesz pomocy?

Szkolenia otwarte

Karolina Paluch

Karolina Paluch

Starszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Monika Kozdrój

Młodszy Specjalista ds. Realizacji Szkoleń

Szkolenia zamknięte

Dokumenty do pobrania