Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

CZ I - 5S krok po kroku - Przygotowanie do wdrożenia

CZ I - 5S krok po kroku - Przygotowanie do wdrożenia

14.09.2017
CZ I - 5S krok po kroku - Przygotowanie do wdrożenia

Zanim przystąpisz do uruchomienia 5S w Twojej Organizacji musisz być pewien, że jesteś do tego tematu odpowiednio przygotowany. Poprawnie przygotowany i zaimplementowany projekt będzie dobrym początkiem do wdrażania zaawansowanych narzędzi ciągłego doskonalenia.

W celu wdrożenia 5S będziesz musiał dysponować następującymi zasobami:

  1. Wiedza – rozumiem przez to wiedzę specjalistyczną z zakresu implementacji narzędzia 5S. Wiedzą tą musi zostać „zarażona” cała Organizacja. Zasadnicze znaczenie ma wsparcie najwyższego kierownictwa, w związku z tym w pierwszej kolejności swoje działania edukacyjne skup właśnie na tej grupie. Spróbuj przekonać ludzi pokazując zalety i korzyści z wdrożenia metody, również finansowe / operacyjne, np. w postaci skrócenia czasu przezbrojenia, czasu cyklu.
  2. Czas – musisz zastanowić się w jakiej formie chcesz przeprowadzić działania 5S. Czy ma to być jednodniowa akcja, w której zaangażowane będą wszystkie wydziały w Organizacji, czy jednak będziesz wdrażał 5S wydział po wydziale, linia produkcyjna po linii produkcyjnej biuro po biurze. Od tego zależeć będzie, ile czasu powinieneś zabudżetować na wdrożenie 5S.
  3. Ludzie – W większości przypadków 5S nie wdrożysz w pojedynkę. Do celu wdrożenia 5S powinieneś określić strukturę organizacyjną, z przypisanymi odpowiedzialnościami.Typowa struktura została przedstawiona na poniższej rycinie:

Rys. 1 Typowa struktura organizacyjna w programie 5S

typowa struktura organizacyjna w programie 5s

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor – przede wszystkim odpowiada za zabezpieczenie zasobów finansowych dla programu.

Koordynator 5 – osoba odpowiedzialna za opracowanie założeń do programu. Odpowiada również za poprawne wdrożenie programu. Jest łącznikiem pomiędzy Najwyższym Kierownictwem (Sponsorami), a Shop floor’em.

Lider Obszaru – powołaj lidera każdego obszaru, który będzie koordynował działania wdrożeniowe w określonym obszarze.

Pracownicy Organizacji – wszyscy pracownicy w równym stopniu powinni uczestniczyć we wdrożeniu i doskonaleniu 5S.

  1. Pieniądze – Wdrożenie 5S wymaga stosunkowo niskich zasobów finansowych. Wszystko zależy głównie od poziomu jaki chcemy osiągnąć, ilości oddziałów objętych programem. Istotna może być również branża, która może wymagać zastosowania określonych materiałów (np. branża farmaceutyczna).

Poniżej przedstawiono uniwersalny schemat wdrożenia 5S w organizacjach:

Rys. 2 Uniwersalny schemat wdrożenia 5S

Uniwersalny schemat wdrożenia 5S

W kolejnych odcinkach bloga przejdziemy krok po kroku programu wdrożenia 5S. Kolejny odcinek: poświęcony będzie opracowaniu Założeń do programu 5S.

II część: 5S KROK PO KROKU - OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ

Rozwinięcie tematyki związanej z wdrożeniem 5S możesz znaleźć na dedykowanych szkoleniach 5S I ZARZĄDZANIE WIZUALNE 5S oraz 5S ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY.

Podobne w kategorii

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj więcej