Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

CZ IV - Wdrożenie – Kroki związane z działalnością operacyjną [1S – 3S]

CZ IV - Wdrożenie – Kroki związane z działalnością operacyjną [1S – 3S]

22.11.2017
CZ IV - Wdrożenie – Kroki związane z działalnością operacyjną  [1S – 3S]

CZ I - 5S KROK PO KROKU - PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA

CZ. II - 5S KROK PO KROKU - OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ

CZ. III - 5S KROK PO KROKU - PRE-WDROŻENIE

Odpowiednio przygotowani przystąpmy do realizacji planu wdrożenia 5S.

Zgodnie z pierwszą zasadą 5S przeprowadź 1S – Selekcję – czyli najprościej rzecz ujmując, oddziel to co jest Ci potrzebne od tego co jest Ci niepotrzebne w wykonywaniu codziennych obowiązków. Zadanie proste na pierwszy rzut oka, może być problematyczne w praktyce – w większości przypadków, ze względu na „chomikową” naturę człowieka. W związku z tym kieruj się zawsze następującym schematem.

Schemat 1. Zasada selekcji przedmiotów na stanowisku pracy

Zasada selekcji przedmiotów na stanowisku pracy

Poszukuj uzasadnienia do pozostawienia rzeczy na danym stanowisku. Brak logicznego uzasadnienia powinno być podstawą do usunięcia przedmiotu. Przedmioty niepotrzebne możesz oznakować tzw. Czerwoną Kartką (kartki te stosuje się przede wszystkim w dużych obszarach lub gdy akcja 5S przeprowadzana jest w całej organizacji. Nie oznacza to jednak, że nie mogą one być wykorzystane w małej firmie). Przykład czerwonej kartki został zaprezentowany poniżej.

Rysunek 1. Przykładowa „Czerwona Kartka”

Przykładowa „Czerwona Kartka”

Akcja czerwonych kartek ułatwia zagospodarowanie przedmiotami odseparowanymi w trakcie Selekcji. Dla rzeczy, które zostały usunięte ze stanowiska możesz przygotować dedykowaną strefę (strefę czerwonych kartek).

Nie podejmuj pochopnych decyzji co to utylizacji odseparowanych przedmiotów – bardzo prawdopodobne, że mogą one mieć zastosowanie u Twoich kolegów z innych obszarów. Dlatego zapraszaj ludzi do odwiedzania strefy czerwonych kartek lub innego miejsca dedykowanego do tego celu.

Po dokonaniu Selekcji przystąpimy do przeprowadzenia działań związanych z 2S – Systematyką.

Istotą tego kroku jest przyporządkowanie wyselekcjonowanych przedmiotów do odpowiednich lokalizacji – zgodnie z hasłem przewodnim „Miejsce na wszystko i wszystko na miejscu”. Rozpocznij od analizy aktywności, które są realizowane na poszczególnych stanowiskach. Rozrysuj obszar i ustal proponowane miejsca dla przedmiotów. Przedmioty powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby droga konieczna do ich pobrania była jak najkrótsza, a miejsce maksymalnie ergonomiczne dla pracownika – do analizy możesz zastosować np. Diagram Spaghetti. Przedmioty najczęściej wykorzystywane w trakcie pracy umieść w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska (pamiętaj zbędny ruch to jest ze strat!).

Wyznaczone miejsca oznacz przy pomocy taśm, wstępnych matryc cieni, zdjęć. Pamiętaj, że proponowane miejsca mogą w niedalekiej przyszłości się zmienić, dlatego na początku proponuję stosować tanie materiały testowe (np. papierowa taśma malarska zamiast farb i taśm znakujących; ręcznie opracowana matryca cieni [np. na kartonie, kartce] zamiast drogich pianek). Ustal czas po jakim dokonasz weryfikacji poprawności umiejscowienia przedmiotów – po otrzymaniu pozytywnej informacji od pracowników możesz przystąpić do finalnego znakowania.

Kolejnym działaniem, które może być realizowane równocześnie z poprzednim związane jest ze Sprzątaniem [3S]. Działania te nie powinny tylko i wyłącznie skupiać się na usunięciu zabrudzeń i kurzu. Skupmy się przede wszystkim na wychwyceniu i usunięciu wszelkiego rodzaju wycieków i uszkodzeń, które mogą być źródłem późniejszych postojów maszyn lub przyczyną wypadków przy pracy. Doprowadź cały obszar do jak najlepszego stanu. Jeśli to możliwe odśwież / pomaluj ściany, maszyny – w ten prosty sposób spowodujesz, że ludzie na własne oczy zobaczą pierwsze oznaki zmian.

W kolejnych krokach skupimy się na opracowaniu system nadzoru, który będzie miał za zadanie utrzymanie stanu „po zmianach”, oraz jego doskonalenie. 

5S I ZARZĄDZANIE WIZUALNE 

5S ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

ERGONOMIA I PROJEKTOWANIE STANOWISK PRACY

Podobne w kategorii

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj więcej