Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Czy masz już narzędzie do zapobiegania problemom na produkcji? WYKORZYSTANIE QDA W ZAKRESIE SPC

Czy masz już narzędzie do zapobiegania problemom na produkcji? WYKORZYSTANIE QDA W ZAKRESIE SPC

31.08.2017
Czy masz już narzędzie do zapobiegania problemom na produkcji? WYKORZYSTANIE QDA W ZAKRESIE SPC

Wykorzystanie Excela, programów archwizujących dane czy kart papierowych zwykle oznacza, że dokumentujemy produkcję, a nie prowadzimy bieżącej predykcyjnej analizy procesu. A przynajmniej tak wygląda sprawa w dużej części firm produkcyjnych.

Jak zmienić taki stan rzeczy, od czego zacząć?

Szybkim sposobem będzie wykorzystanie aplikacji takiej jak QDA, umożliwiającej natychmiastową zmianę tego niekorzystnego stanu. Główna korzyść – możliwość zapobiegania niekorzystnym zmianom w procesie zanim ich rozmiar wygeneruje realny koszt (złomowanie, naddatki surowca, zużycie maszyn itp.)

Zestawienie przyczyn niezgodności

Rys. 1 Zestawienie przyczyn niezgodności 

Aplikacja QDA umożliwia przeprowadzenie kompletnej bieżącej, jak i retrospektywnej analizy SPC, rozpoczynając od podstawowej statystycznej analizy danych i ich bogatej graficznej prezentacji, poprzez wyznaczanie współczynników zdolności procesu/maszyny Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk (istnieje możliwość zdefiniowania różnych strategii analizy odpowiadających różnym standardom jakościowym), kończąc na konstrukcji i prowadzeniu kart kontrolnych, głównie kart kontrolnych Shewharta.

Monitoruj zamiast naprawiać

QDA wykorzystuje sprawdzony standard kart kontrolnych: zarówno karty SPC z licznością próbki n>1 (wartości średniej i rozstępu x~ &R, wartości średniej i odchylenie standardowego x~ &s, mediany i rozstępu Me&R, mediany i odchylenia standardowego  Me&s), jak również , gdy mamy do czynienia z pojedynczymi obserwacjami – karty pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu x&MR (lub ruchomej średniej i ruchomego rozstępu). Do wyboru są klasyczne karty kontrolne Shewharta, karty z tzw. poszerzonymi liniami, a także karty z dokładnymi liniami kontrolnymi (DGQ).

Możliwe jest również zdefiniowanie wybranych nieprzypadkowych układów punktów, takich jak trendy, runy itd., co pozwala na zwiększenie czułości karty tj. zdolności do identyfikacji możliwie jak najmniejszych zmian w procesie.

Przykładowa karta wartości średniej i rozstępu x~ &R

Karta kontrolna wartości średniej i rozstępu x~ &R

Rys. 2  Karta kontrolna wartości średniej i rozstępu x~ &R

PODSUMOWANIE

QDA to przykład aplikacji klasy CAQ – kompleksowego zarządzania jakością. W bardzo szerokim zakresie udostępnia analizy z zakresu SPC. Możliwości konfigurowania różnych strategii analizy pozwalają na spełnienie oczekiwań w odniesieniu do praktyczne wszystkich standardów jakościowych (AIAG, VDA, itd.). Do skutecznego sterowania jakością mogą być też wykorzystywane prostsze aplikacje, ważne jest jednak by posiadały możliwość prowadzenia kart kontrolnych, udostępniały wskaźniki jakościowe oraz komplet interfejsów do łączenia sprzętu pomiarowego. Ręczne wpisywanie wyników to kolejny obszar który należy ograniczyć. Najważniejsze jednak by rozpocząć monitoring.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

KOMPLETNA APLIKACJA WSPIERAJĄCA JAKOŚĆ

QDA - SYSTEM CAQ (COMPUTER AIDED QUALITY)

Polecane artykuły:

JAK INTERPRETOWAĆ ZMIENNOŚCI PROCESÓW W KARTACH KONTROLNYCH SPC?

JAK WYZNACZYĆ ZDOLNOŚĆ PROCESU GDY ROZKŁAD CHARAKTERYSTYKI ODBIEGA OD ROZKŁADU NORMALNEGO?

 

Podobne w kategorii

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj więcej