Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Czym są i dlaczego aktualnie są ważne zrównoważone łańcuchy dostaw?

Czym są i dlaczego aktualnie są ważne zrównoważone łańcuchy dostaw?

15.10.2019
Czym są i dlaczego aktualnie są ważne zrównoważone łańcuchy dostaw?

W zmieniającej się gospodarce światowej obecne łańcuchy dostaw są bardzo kosztotwórcze, firmy próbują więc te koszty redukować.

Nie jest to łatwe.

W procesie optymalizacji bardzo często dochodzi nie tyle do redukcji kosztów, lecz jedynie do ich przesuwania z działu do działu, w ramach jednej firmy.

W obecnych czasach łańcuchy dostaw w takich firmach jak np. Procter & Gamble czy Apple funkcjonują w zupełnie inny sposób niż tradycyjny.

Najpierw zdobywa się informacje nt. zapotrzebowania rynku (popyt), a następnie przenosi się ten popyt do fabryki, na linie produkcyjne.

W ten sposób oszczędza się na kosztach składowania produkując tylko to, co zamierza się sprzedać. Oznacza to, że rozwój zrównoważonego łańcucha dostaw należy oprzeć na strategii ciągnięcia z rynku, a nie pchania.

Osiągnięcie równowagi popyt – produkcja – zakupy pozwala zdobyć przewagę konkurencyjną w łańcuchu dostaw.

zrównoważony łańcuch dostaw

Dlatego obecnym wyzwaniem dla firm jest dokonywanie segmentacji rynku i budowanie dla każdego segmentu dedykowanego łańcucha dostaw. Czyli – budowanie strategii rozwoju zrównoważonych łańcuchów dostaw.

Aby te cele zrealizować, należy dysponować narzędziami pozwalającymi na skuteczne i efektywne prognozowanie popytu oraz wspomagającymi podejmowanie decyzji, co do wyboru i oceny dostawcy, w tym oceny jego możliwości reagowania na popyt (np. AHP - Analytic Hierarchy Process, TCO - Total Cost of Ownership).

W tworzeniu mechanizmu zrównoważonego łańcucha dostaw koniecznym elementem jest budowanie strategii jakościowej w stosunku do dostawcy opartej na działaniach SQD czy SQA (Suuplier Quality Development, Supplier Quality Assurance) z narzędziami opomiarowania i oceny dostawcy.

Na podstawie uzyskiwanych wyników projektuje się ścieżki rozwoju jakościowego dostawców w celu uzyskania optymalizacji ich procesów.

Zaleca się, aby w cały proces włączyć zasady budowania partnerstwa.

Polecanym, skutecznym narzędziem jest tutaj ECR (Efficient Consumer Response).

 

Powiązane szkolenia:

 

Podobne w kategorii

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarzadzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj więcej