Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
TWI-P-ONL

Instruowanie pracowników - Training Within Industry - szkolenie online

Zarządzanie produkcją

Cele szkolenia

1. Zwiększenie kompetencji i pogłębienie wiedzy Uczestnika w zakresie przedmiotu szkolenia.

2. Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział. 

Symbol szkolenia

TWI-P-ONL

Terminy i miejsce

Dokumenty do pobrania

Szacunkowy udział części praktycznej: 50%

Czas trwania: 2 dni po 5 godz.

Program i ćwiczenia

I. Wprowadzenie do TWI:
1. Czym jest metoda TWI

2. Jaka jest geneza metody TWI

3. Różnice pomiędzy stosowanymi w firmach tradycyjnymi sposobami instruowania pracowników (tylko mówienie, tylko pokazywanie) a instruowaniem wg TWI

4. Typowe problemy napotkasz podczas organizowania instruktażu wg TWI – trudne sytuacje

5. Umiejętności instruktora

6. Trzy filary metody TWI:

- instruowanie pracowników IP (przygotowanie do szkolenia, własnoręczne wykonanie pracy, przekazanie informacji o kluczowych krokach – wskazówkach, wykonanie czynności przez operatora, informacja zwrotna o kluczowych krokach ze strony operatora, monitorowanie postępów pracy szkolonego)

- doskonalenie metod pracy MP ( elementy pracy, analiza czynności, doskonalenie zasad i czynności w metodzie pracy)

- budowa relacji z pracownikami RP ( relacja w rozwiązywaniu problemów – zdobywanie faktów, analiza proponowanych rozwiązań, ocena skutków rozwiązań, ocena skuteczności rozwiązań

II. Przygotowanie do Instruowania - cztery kroki:

1. Krok 1. Plan Szkoleń

a. macierz szkoleń – przykład trenera

b. macierz wiedzy - jakie umiejętności ma opanować uczeń w określonym czasie? – praca własna uczestników szkolenia na arkuszu/ach interaktywnych ćwiczenie ok 30 minut.

2. Krok 2. Podział Pracy – przygotowanie Arkusza Podziału Pracy – APP – tylko omówienie na przykładzie trenera

a. Główne Kroki

b. Wskazówki

c. Przyczyny

3. Krok 3. Przygotowanie do instruktażu

a. Identyfikacja potrzebnego wyposażenia, materiałów i elementów koniecznych do przeprowadzenia instruktażu.

4. Krok 4. Przygotowanie stanowiska pracy

III. Wykonanie arkusza APP:
1. Podział pracy z przykładu wideo. (własny lub trenera)

a. Określenie i nazwanie Głównych Kroków

b. Identyfikacja wskazówek

c. Określenie przyczyn dla wskazówek.

Praca własna uczestników szkolenia na arkuszu/ach interaktywnych
2. Prezentacja pracy uczestników szkolenia.

IV. Instruowanie pracownika. Poprawa oraz zatwierdzenie arkusza APP.

1. Cztery kroki instruowania:

a. Krok 1. Przygotowanie ucznia

b. Krok 2. Prezentowanie pracy.

c. Krok 3. Sprawdzenie ucznia

d. Krok 4. Nadzór nad pracownikiem

2. Omówienie wcześniej przygotowanych APP, poprawki, zatwierdzenie.

3. Harmonogram szkoleń.

4. Podsumowanie, pytania.

Ćwiczenia:

Budowanie planu instruktażu opartego o filary metody TWI. – harmonogram szkoleń

Macierz wiedzy - jakie umiejętności ma panować uczeń w określonym czasie? – praca własna uczestników szkolenia na arkuszu/ach interaktywnych

APP (arkusz podziału pracy) – ćwiczenia w grupach lub indywidualnie

Opcjonalnie druga sesja online TWI.

Realizacja instruktażu w oparciu o cztery kroki (symulacja stanowiska pracy, trener, uczeń): przygotowanie ucznia, zaprezentowanie pracy, sprawdzenie ucznia, nadzorowanie ucznia. Uczestnicy przeprowadzają szkolenie zgodnie z krokami TWI u siebie w firmie, z tego instruktażu nagrany powinien zostać film i analiza tego filmu w dodatkowej sesji online w zakresie omówionym z klientem.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

·     Skuteczne instruowanie pracowników poprawiające wydajność, jakość i bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych poprzez standaryzację szkolenia.

·     Natychmiastowa ocena i informacja zwrotna dotycząca skuteczności metod pracy

·     Optymalizacja czasu szkolenia 

·     Doskonalenie metod pracy

·     Rozwiazywanie problemów w  metodach pracy  z wykorzystaniem informacji zwrotnej ze strony pracowników

·     Stabilizowanie procesu produkcyjnego

·     Poprawa jakości procesów produkcyjnych

·     Wzrost wydajności w procesach produkcyjnych

Metodyka

Prezentacja multimedialna platforma zoom – mini wykład

Symulacji instruktarzu na stanowisku pracy

Ćwiczenia indywidualne i grupowe budowa APP dla wybranych przykładów.

 W przypadku przykładów klienta przed szkoleniem konieczne nagranie pracy na stanowisku. Film zawierający czynności operacyjne/produkcyjne jeden cykl produkcyjny na stanowisku pracy nie dłuższy niż 2 minuty.

Adresaci

·     Kierownicy

·     Mistrzowie

·     Liderzy grup produkcyjnych

·     Brygadziści

 

Opinie użytkowników

Ciekawe przykłady i dokładne odpowiedzi na pytania.Podoba mi się szkolenie online na zoom i zastosowane ćwiczenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone zdalnie poprzez sesję wideokonferencji on-line z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi. 
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.