Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Jak identyfikować straty podczas rozruchu produkcji?

Jak identyfikować straty podczas rozruchu produkcji?

22.02.2017
Jak identyfikować straty podczas rozruchu produkcji?

Eliminacja przestojów oraz spowolnień linii i maszyn produkcyjnych

System Andon XL800 firmy Vorne służy do eliminacji przestojów oraz spowolnień linii i maszyn produkcyjnych. Obecnie są coraz chętniej implementowanymi narzędziami do pomiarów parametrów linii produkcyjnych w trybie on-line. Tablice Andon w szybki i prosty sposób dostarczają kompleksowy zakres danych dotyczący: bieżącego stanu produkcji, sumarycznych przestojów, spowolnień itp. tak dla zmiany, jak i dla serii produktu.  

Andon Vorne XL

Rys. Wykres dla wskaźnika OEE dla wszystkich zmian w zadanym okresie czasu.

Stany dynamiczne

Duża  liczba wdrożeń i instalacji testowych wykonanych w ostatnich latach przez TQMsoft wskazała, że na pewnym etapie „efektywności” warto przyjrzeć się stanom dynamicznym, bo tam jeszcze jest potencjał do wzrostu efektywności: rozruch,  regulacje itp.  Także wskazówki Klientów dotyczących monitorowanych parametrów systemu zaowocowały wprowadzeniem do systemu Andon XL800 nowych wskaźników produkcji.

Andon Vorne XL

Rys. Wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators) – kluczowe wskaźniki efektywności.

Oprócz pomiaru takich parametrów jak:

  • MTBF (ang. Mean Time Between Failures – średni czas pomiędzy awariami)
  • MTTR (ang. Mean Time To Repair - średni czas naprawy),

ważnych dla pracowników Utrzymania Ruchu, mamy możliwość wskazania momentu „przejścia” linii produkcyjnej ze stanu „rozruchu” linii do produkcji z pełną prędkością.
Dzięki określeniu wartości progowych dla każdego wyrobu przy, których następuje praca linii przy optymalnej prędkości mamy możliwość wskazaniu miejsca na linii czasu, kiedy przejście nastąpiło. Parametry progowe nie są ustawione na „sztywno” i jest możliwość ich korygowania, aby dla każdego produktu w przypadku skracania czasu od momentu uruchomienia produkcji do osiągnięcia zakładanej prędkości linii.

Powody zaburzeń pracy

Tablica XL800 w przejrzysty sposób w czasie rzeczywistym wskazuje nam powody zaburzenia pracy, ilość wystąpień nieplanowanych przestojów (downtime’ów) oraz czas ich trwania.

Pozwala nam to określić jakie czynności, które były wykonywane od momentu startu linii (regulacje, nastawy, itd.) mają wpływ na brak płynności  pracy, a także z czym mamy największe problemy podczas uruchomienia produkcji.

Andon Vorne XL

Rys. Linia czasu TPT ukazująca stany produkcji oraz tabela z opisami tych stanów, powodów, ilości i czasu ich trwania.

Jednoznacznie wskazane problemy w tym obszarze to pierwszy krok do  wzrostu efektywności w wyniku redukcji czasów dynamicznych.

Zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą TQMsoft dotyczącą SYSTEMU VORNE XL.

Podobne w kategorii

Six Big Losses, czyli Sześć Dużych Strat

Six Big Losses, czyli Sześć Dużych Strat

Sześć dużych strat to bardzo skuteczny sposób kategoryzacji strat na maszynach: nieplanowane zatrzymania, planowane zatrzymania, mikro-przestoje, wolne cykle, odrzuty produkcyjne i odrzucenia startowe. Są one dostosowane do OEE i stanowią doskonały cel dla działań doskonalących.
27.09.2023
Czytaj więcej