Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Jak skutecznie moderować zespoły?

Jak skutecznie moderować zespoły?

06.07.2017
Jak skutecznie moderować zespoły?

Skuteczne moderowanie zespołem daje korzyści wszystkim współpracującym ze sobą stronom. Dzięki właściwemu moderowaniu potrafisz zachęcać do nowatorskich rozwiązań, motywować pracowników do działania, rozwijać ich umiejętności oraz planować pracę zespołową.

Moderator – kto to jest i co robi?

 • Ekspert, doradca.
 • Kieruje dyskusją.
 • Czuwa nad prawidłowym przebiegiem spotkania.
 • Kompetentny twórczo (wiedza, umiejętności, postawa).
 • Dostarcza narzędzi, metod i technik, procedur postępowania.

Moderowanie w dużej mierze da się zaplanować. Istotne jest jednak to, co poprzedza docelowe moderowanie. Rysunek 1 pokazuje trzy twórcze kroki, które warto wykonać, aby zapewnić sobie wysoką skuteczność działania. Masz wpływ na każdy z nich. Na początku należy zadbać o własne kompetencje, które „widoczne” będą w pracy z zespołem. Twoja własna postawa (jako przykład dla innych) będzie wstępem do budowania autorytetu, zaangażowania i wyniku pracy zespołu. Następnie pozostaje Ci już tylko twórcze projektowanie działań, na jakich najbardziej Ci zależy.

Rys. 1. Twórcze kroki

Twórcze kroki moderowania zespołów

Pomogę Ci teraz zastanowić się nad tym, w jaki sposób chcesz pracować z zespołem.
Z pewnością potrafisz wypracować indywidualny proces moderowania. Wybierz swój sposób moderowania zespołów problemowych:

 1. W przypadku niepewności w określaniu własnych kompetencji w tym zakresie, wybierz:
 • procedurę zgodnie z modelem procesu twórczego.
 1. W przypadku wysokich kompetencji w tym zakresie, wybierz:
 • zadanie „skrojone na miarę”.

Pierwsza sytuacja pozwoli Ci rozpocząć pracę nad moderowaniem zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 2. Pozwala on na systematyczną pracę, bez wątpliwości, na jakim etapie jesteś. Dostarcza także metod i technik, przydatnych w poszczególnych częściach.

Rys. 2. Przykład wykorzystania modelu procesu twórczego

Przykład wykorzystania modelu procesu twórczego

 

W drugim przypadku jest nieco trudniej. Należy w nim dobrze określić specyficzne potrzeby wynikające z problemu, przed jakim stoi zespół i dopiero na jego podstawie podać sposób postępowania. Krótko przeanalizujmy następujący przykład.

Przykład: Moderowanie zespołu tworzącego dwa działy.

Kto: Dział strategii rozwoju produktu (PD) oraz produkcja C2.

Zadania: Ustalić wachlarz możliwości linii, czyli potrzebuję:

 • schemat linii – stworzyć „bazę pojęciową”: czy wszyscy w zespole reprezentującym dwa działy rozumieją problem w ten sam sposób, czy terminologia związana
  z procesem została wyjaśniona;
 •  możliwości – metoda sześciu kapeluszy: zastosuj sześć różnych sposobów myślenia, które pozwolą Ci poznać różne punkty widzenia i zmienić perspektywę członków zespołu;
 •  zmiany – metoda figury i tła: to, co dotychczas stanowiło pierwszorzędne miejsce w Twoim myśleniu lub działaniu, niech zajmie miejsce drugorzędne i na tej podstawie dopiero teraz oceń analizowany problem.

Praktyczne przećwiczenie zasad opisanych w tej poradzie jest możliwe na szkoleniu „Moderowanie międzywydziałowych zespołów problemowych”. Aby poszerzyć temat o zagadnienia wprowadzenia w przedsiębiorstwie nawykowych zachowań twórczych polecam szkolenie: „Trening wyobraźni”.