Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor

INSPIRUJEMY, BY
WIEDZIEĆ JAQ

 QnowHow to kawał solidnej wiedzy dostarczonej przez najlepszych profesjonalistów pracujących w zespole TQMsoft.

 

 

Jak w planowaniu operacyjnym wykorzystać grę symulacyjną?

Jak w planowaniu operacyjnym wykorzystać grę symulacyjną?

20.07.2017
Jak w planowaniu operacyjnym wykorzystać grę symulacyjną?

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją w praktyce to bardzo proste zadanie, o ile wizja i misja przedsiębiorstwa wyrażona jest w celach strategicznych, przełożonych na cele taktyczne i operacyjne oparte o potrzeby klienta. Każdy pracownik zna i realizuje z satysfakcją swoje zadania gdyż są współbieżne z ich celami.

 • Ale czy takie przedsiębiorstwa istnieją?
 • Oczywiście, że nie. Ale to nie jest powód do zaprzestania działań doskonalących?
 • Od czego zacząć?
 • Od marzeń!
 • Od rozbudzenia w sobie pasji!
 • Od zapoznania się z możliwościami!
 • Od odpowiedzi na pytanie: jak określony plan działania wpływa na efektywność jego realizacji?
 • Oraz: co w produkcji jest najważniejsze?

Wpływ decyzji na realizację celów

W odpowiedzi na te pytania pomoże nam gra symulacyjna. W mikro skali będziemy obserwować wpływ naszych decyzji na realizacje postawionych celów. Będziemy mogli przetestować dużą ilość scenariuszy planowania dla różnych rodzajów produkcji. Dokładnie określając podstawowe cechy każdej z nich tj.:

 • Produkcja seryjna
 • Produkcja jednostkowa i jednostkowa powtarzalna
 • Maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
 • Maksymalne skrócenie czasów dostawy do klienta
 • Systemy ssące
 • Przepływ jednej sztuki.

Z wykorzystaniem wykresu Gantta i tablicy magnetycznej zaplanujemy swoje działania, by podczas symulacji sprawdzić ich skuteczność.

Tablica magnetyczna do planowania produkcji

Rys. 1. Tablica magnetyczna do planowania produkcji

Do porównania między scenariuszami posłużą nam podstawowe dane:

 • Takt klienta
 • Czas cyklu
 • Czas przejścia
 • Ilość błędów
 • Wartość surowców, półproduktów i produktów w toku
 • Wartość dodana w produkcie gotowym
 • Ilość marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.

Wykorzystując gotowe plansze będziemy mogli w prosty sposób przeprowadzić symulacje już przygotowanych scenariuszy i tworzyć nowe dla dowolnych.

Plansza produkcyjna dla procesu 1

Rys. 2. Plansza produkcyjna dla procesu 1

Dzięki symulacji będziemy w stanie zauważyć całość procesu produkcyjnego i role działów pośrednich, planowania, jakości, logistyki wewnętrznej i zewnętrznej. W prostych krokach odbędziemy podróż w świecie tworzenia planów i ich realizacji na drodze do doskonałości procesu produkcyjnego.

 

Podobne w kategorii

Inżynier procesu – droga do świadomego zarządzania procesami

Inżynier procesu – droga do świadomego zarządzania procesami

Krzysztof Kowal
Krzysztof Kowal
Trener TQMsoft
Wielu z specjalistów zarządzania procesami wchodząc do sklepu dostrzega coś więcej, niż tylko produkty lub usługi. Widzi procesy ich powstawania. Powtarzane regularnie w czasie operacje składowe, których dyscyplina standaryzacji zapewnia klientowi dobra jakość. Zastanawia się nad stopniem skomplikowania organizacji pracy i zarządzania. Próbuje w myślach porównać je ze swoim dniem codziennym. Logicznie patrząc bardzo podobnym, ale innym z punktu widzenia branży.
21.04.2022
Czytaj więcej